Globale nettside

Wintershall har aktivitet over hele verden. Lær mer selskapets strategi, prosjekter og verdier på vår globale nettside.

www.wintershall.com

 

 

Wintershall Norge

Wintershall globalt
Språk:

Ansvar

Wintershall Norge er urokkelig når det gjelder å være en operatør som viser ansvarlig og etisk adferd. Vi er kompromissløse når det gjelder helse, miljø og sikkerhet. 

Vi har et langtidsengasjement på norsk sokkel og er overbevist om at vi bør bestrebe å være en verdifull bidragsyter til det norske samfunnet.

Visjoner & Retningslinjer

HMSK er en integrert del av alle våre aktiviteter. Retningslinjene våre viser oss hvordan vi skal nå målene våre ved å skape positive holdninger for HMSK og oppmuntre til forbedring av HMS-kulturen vår. Vår HMSK-visjon er å hele tiden sikte mot null skade på mennesker, miljø og eiendeler.

Våre retningslinjer for HMSK består i å beskytte helse, miljø og sikkerhet samtidig som hovedmålet er å sørge for kvalitetstjenester og -produkter. Selskapets ledere vil sørge for å ta alle nødvendige skritt for å iverksette disse retningslinjene.

For å oppnå visjonen og retningslinjene for HMSK skal vi:

  • gjøre HMSK og risikoreduksjon til førsteprioritet på alle nivåer i organisasjonen
  • identifisere, evaluere, styre risikoen i alle aktiviteter og operasjoner for å minimere eller eliminere skade på mennesker, miljøet og eiendeler
  • drive forretninger i samsvar med relevante lover og regler
  • hele tiden forsøke å forbedre HMSK-arbeidet gjennom overvåking, rapportering og revisjon
  • skape et positivt arbeidsmiljø hvor mennesker får eierskap til virksomhetens aktiviteter
  • fastsette HMSK-mål som ytelsesmål

Rapport om firmaets ansvar

Vår "Rapport om firmaets ansvar 2015" viser hvordan Wintershall ivaretar sitt ansvar overfor sine medarbeidere og også overfor miljøet og samfunnet.

Alle aktiviteter Wintershall-gruppen har innenfor områdene økonomisk, økologisk og sosial bærekraft vises her på en komprimert og lettfattelig måte.

Offshore ansatt på en plattform
I Wintershall Norge skal vi sørge for et sunt arbeidsmiljø for våre ansatte.

Helse & Arbeidsmiljø

I Wintershall Norge skal vi sørge for et sunt arbeidsmiljø for våre ansatte. Vi sørger for et sunt og inspirerende arbeidsmiljø ved å hele tiden ta høyde for de omstendigheter som har innvirkning på våre ansattes velferd. Vi ser på det som avgjørende å søke stadig forbedring innen bedriftshelse, ikke bare blant våre ansatte, men også de som er innleide eller kommer fra tredjepart.

Sikkerhet

Ansatte som diskuterer
I Wintershall Norge står sikkerheten til våre ansatte, kontraktører og leverandører alltid i høysetet.

Sikkerhet først

I Wintershall Norge står sikkerheten til våre ansatte, kontraktører og leverandører alltid i høysetet. Vi sørger for kontinuerlig risikostyring i forbindelse med virksomheten vår og sikrer at våre installasjoner er bygget etter den høyeste tekniske standard og alltid setter sikkerheten først. Vi samarbeider med kontraktører og leverandører for å stoppe enhver handling og operasjon som ikke er sikker.

Risikostyring er bygget på interaksjon mellom ansatte, organisasjon og teknologi. Det omfatter fareidentifikasjon, risikovurdering og en systematisk styring av den aktuelle risiko.  Det blir benyttet omfattende risikostyringssystemer for å forstå og forebygge alvorlige ulykker.

Vi registrerer og evaluerer hendelser for å forebygge gjentakelse, og oppretter målsettinger og ytelsesindikatorer for å stadig forbedre HMS-resultatene våre.

Beredskapsforberedelser hjelper oss til å vite hvordan vi skal handle i tilfelle en nødssituasjon og hvordan vi kan minimere konsekvensene.

Wintershall Norge er også opptatt av sikkerhet, noe som betyr å beskytte våre ansatte, vår informasjon og våre eiendeler.

Offshore ansatt på en plattform
I Wintershall Norge skal vi sørge for et sunt arbeidsmiljø for våre ansatte.

Miljø

I Wintershall Norge mener vi at miljøvern og sosialt ansvar har mye å si for økonomisk suksess. Dette betyr at vi kan oppnå bærekraft i alle deler av virksomheten vår. Vi har forpliktet oss sterkt til miljøstyring.

Vår visjon er å drive virksomheten med minst mulig belastning for miljøet. Vi benytter verktøy som miljøevalueringer og -undersøkelser, risikoanalyser, overvåkningsprogrammer, ledelsesgjennomgang og revisjoner i alle våre forretningsprosesser.

Å bevare miljøet er åpenbart viktig for hele verdens befolkning. Vi mener derfor at miljøvern er en del av vår økonomiske egeninteresse.

Janne Lea, Head of HSEQ

Kvalitetssikring

I Wintershall Norge har vi forpliktet oss til å sikre at alle våre aktiviteter er planlagt, designet, bygget, boret, operert og vedlikeholdt i henhold til høye og konsekvente standarder. 

Vi har opprettet et styringssystem  for å sikre at vi tilfredsstiller disse standardene ved å definere mål for kvalitetsvurdering og sikring av kvalitetsstyring. Styringssystemet vårt fastsetter minimumskravene for ytelse og sørger for at de ansatte i Wintershall Norge har retningslinjer som forklarer hvordan de skal utføre sitt arbeid. Systemet også reflekterer våre forpliktelser overfor regelverk.

Vi har forpliktet oss til kontinuerlig forbedring av alle fasene av våre aktiviteter og prosesser slik at vi kan innfri målene våre.

Våre risikostyringsprosesser er avgjørende for at vi skal nå våre HMSK-mål.

Janne Lea, Leder av HSEQ

Fiolin i samspill med symfoniorkesteret.
Wintershall er stolt sponsor av Stavanger symfoni orkester (SSO). Bilde av Emile Ashley
Sosialt ansvar Vi gir tilbake til det norske samfunnet

Wintershall Norge tar sosiale ansvar seriøst. Vi har et langtidsengasjement i Norge og ønsker å bidra til alle deler av det norske samfunnet. Blant annet støtter vi lokale talent, bidrar til veldedige organisasjoner, til kunst og kultur.

Vi er også en ivrig kunstsamler som vil bidra til å støtte og utvikle lokale kunstnere.

Wintershall Norge kunstsamling

Etikk & Etterlevelse Forpliktelse til etisk virksomhet

Wintershall Norge har en uforbeholden forpliktelse til å alltid opptre etisk. Vi har ambisiøse planer om å bli en av de ledende operatørene på norsk kontinentalsokkel, og vi er stolte av å allerede være ledende i arbeidet etisk i samhandlingen med hverandre, våre partnere og omverdenen.

Se våre etiske retningslinjer for å finne ut hva vi gjør for å sikre at alle deler av virksomheten følger den høyeste etiske standard.
Wintershall Norge har et omfattende opplæringsprogram for å sørge for at medarbeidere på alle nivåer i virksomheten oppfyller de lovpålagte kravene fra norske myndigheter, samt oppfyller standarder innen tema som helse og sikkerhet, korrupsjon og konfidensialitet til barnearbeid.

Les mer om vårt etterlevelsesprogram

Konsekvensutredning

Skarfjell

Olje- og gassfunnet Skarfjell hvor Wintershall Norge er operatør, ligger i den nordøstlige delen av Nordsjøen. Øvre jura reservoar er av sandstein av god kvalitet, som inneholder lett olje med en betydelig oljekolonne.

Skarfjell-funnet ligger i PL418 og PL378 omtrent 17 km sørvest for Gjøa-feltet. Hoveddelen av feltet er lokalisert i produksjonslisens PL418, mens den sørlige tuppen av feltet går over i PL378.

Sammen med lisenspartnerne er de inngått en samarbeidsavtale om fordeling av kostnader i planleggingsperioden mellom PL418 og PL378.

Mariafeltet

Mariafeltet ble oppdaget i 2010 og tilhører produksjonslisensene 475BS og 475CS, tildelt i henholdsvis 2009 og 2011. Feltet er operert av Wintershall Norge AS med Petoro AS og Centrica Resources (Norge) AS som partnere.

Funnet ligger i den sørlige delen av Norskehavet, 200 km fra fastlandet og på 300 m dybde. Feltet inneholder olje og assosiert gass, og det totale reserveanslaget er anslått til 180 millioner fat oljeekvivalenter. Den anbefalte utbyggingsløsningen er en subsea tieback til Kristin for produksjon, vanninjeksjon fra Heidrun som ligger 40 km nord, og gass fra Åsgard/Tyrihans-systemet som ligger ca. 20 km sør.

Last ned høringsdokumentet

Test
Test