Globale nettside

Wintershall har aktivitet over hele verden. Lær mer selskapets strategi, prosjekter og verdier på vår globale nettside.

www.wintershall.com

 

 

Wintershall Norge

Wintershall globalt
Språk:

Disclaimer

Nettstedet opereres av Wintershall og vi forbeholder oss alle rettigheter til materialet.

Nettstedet som er tilgjengelig og programvaren som gjøres tilgjengelig på dette nettstedet er gitt til brukere "som den er" uten garantier eller andre former for (direkte eller indirekte) forsikringer. Tilbyder tar intet ansvar for dette så langt det er mulig etter gjeldende lov. Unntatt i tilfelle av forsett skal ikke Wintershall holdes ansvarlig for og fraskriver seg ethvert ansvar for direkte, indirekte, spesielle, betydelige eller andre tap eller ødeleggelser av en hvilken som helst karakter som måtte følge av tilgang til eller bruk av dette nettstedet eller dets innhold.

Produktinformasjon eller annen informasjon som er publisert via nettstedet er gitt med utgangpunkt i den kunnskap det har vært mulig for Wintershall å hente inn. Så langt gjeldende lov tillater det er denne informasjonen likevel gitt uten noen garanti eller forsikringer av noe slag som kan gjøre Wintershall ansvarlig for innholdet. Det som er opplyst her reduserer ikke brukerens ansvar for å gjøre egne undersøkelser og tester.

Dersom det ikke spesifikt er gjort skriftlig oppmerksomt på dette, endres ikke Wintershalls generelle salgsbetingelser av det som er publisert på nettstedet, dets innhold, materiale og informasjonen som er formidlet der.

Wintershall kan uten varsel endre og/eller avbryte driften av hele eller deler av dette området til enhver tid etter eget skjønn, og påtar seg intet ansvar for å oppdatere nettstedet.

Lenker til eksterne nettsteder (Hyperkoblinger) betyr ikke at Wintershall anbefaler slike tredjeparts nettsteder og Wintershall holdes ikke ansvarlig for innholdet på disse sidene. Dette skjer på brukerens egen risiko.

Eventuelle krav i forbindelse med nettsiden eller dens bruk skal fortolkes i overenstemmelse med tysk rett, med unntak av dens lovvalgsprinsipper.

Wintershall DEA Logo

Wintershall har sammen med DEA blitt til Wintershall Dea.