Globale nettside

Wintershall har aktivitet over hele verden. Lær mer selskapets strategi, prosjekter og verdier på vår globale nettside.

www.wintershall.com

 

 

Wintershall Norge

Wintershall globalt
Språk:

LEVERANDØRER Et tett samarbeid

Våre leverandørers bidrag til verdiskapningen er betydelig. Derfor er samarbeidet mellom leverandører og Wintershall avgjørende. Vi vil gjerne være en foretrukket kunde blant leverandører. I Wintershall Norge bruker vi Joint Qualification System (EPIM JQS fra 1. oktober 2018) i første utvelgelse av tilbydere. Anskaffelsesproseessen er basert på likebehandling av leverandører. Miljø, energi, arbeidssikkerhet og sosiale standarder er viktige hensyn vi tar i våre leverandørforhold.

Wintershall Norges resultater avhenger av leverandørene våre siden de representerer en betydelig del av våre leveranser. Det er selvsagt viktig for oss at vi velger de rette leverandørene.

Ida Hassan, Procurement Manager

Hovedanskaffelser i Norge er:

  • Leting, boring og brønn
  • Prosjektutvikling
  • Operasjoner og vedlikehold
  • Konsulentvirksomhet og forretningsstøtte

Vår virksomhet

RETNINGSLINJER (dokumentene er kun på engelsk)

Det henvises til 'Supplier Code of Conduct' som er gyldige for Wintershall som en del av BASF gruppen. I dokumentet under finnes mer informasjon om BASF sitt hensyn til menneskerettigheter:

KONTRAKTBETINGELSER (dokumentene er kun på engelsk)

For å sikre oss at de tjenester vi benytter oss av møter våre standarder til kvalitet og sikkerhet har vi her en rekke kontraktsbetingelser som må følges:

HMSK DOKUMENTER OG INFORMASJON (dokumentene er kun på engelsk)

Wintershall Norge har stort fokus på helse, miljø, sikkerhet, og kvalitet og ber leverandørene om å utføre arbeidet i samsvar med bestemmelsene i dokumentene under:

Leverandørkontakt

Ønsker du å presentere deg selv som ny leverandør, vennligst send en epost til procurement.wino[at]wintershall.com.

Vi ber deg om å inkludere følgende informasjon:

  • JQS (Joint Qualification System) registreringskode (obligatorisk)
  • Ditt navn
  • Firmanavn
  • Telefonnummer
  • E-postadresse
  • Kort beskrivelse av produkter/tjenester du leverer

Din epost videresendes til korrekt person i Procurement som vil kontakte deg direkte hvis aktuelt for videre samarbeid. Vi lagrer kun dine persondata ved interesse og/eller så sant det er nødvendig for å besvare eller møte din forespørsel. Hvis Wintershall fastslår at det ikke er noen treff mellom ditt produkt/tjeneste og vårt behov, vil vi ikke kontakte deg og slette din personlige informasjon.

For ytterligere detaljer om Wintershalls personvernpolicy viser vi til avsnittet «Personsvern» nederst på siden.

Wintershall DEA Logo

Wintershall har sammen med DEA blitt til Wintershall Dea.