Globale nettside

Wintershall har aktivitet over hele verden. Lær mer selskapets strategi, prosjekter og verdier på vår globale nettside.

www.wintershall.com

 

 

Wintershall Norge

Wintershall globalt
Språk:
02.12.2013

Oljetopp om satsningen på fornybar energi:Vår drøm risikerer å bli et mareritt

Europa trenger norsk energi mer enn noensinne, mener Rainer Seele i oljeselskapet Wintershall.

Norske og tyske oljetopper var i morgentimene fredag samlet under stilsikre forhold på Ekeberg-restauranten i Oslo, der ingenting var overlatt til tilfeldighetene.

Med tysk presisjon og eleganse fikk forsamlingen av ambassadører, analytikere, toppsjefer og bransjefolk en fremføring av de sjeldne.

Større behov enn noensinne
Vert og Wintershall-sjef Rainer Seele gikk rett på ballen da han åpnet frokostseminaret om skifergass' voksende betydning i energimarkedet.

- Tidsalderen til fossilt brennstoff, og spesielt naturgass, er langt fra over. Fra et globalt ståsted trenger vi fossilt brennstoff til ivareta livene våre, vår utdanning og velstand, ikke bare i Europa men hele verden er avhengig av disse energikildene, mer enn noensinne, sa Seele.

Oljetoppen snakker ikke kun til menigheten. Det internasjonale energibyrået IEA anslår i sin årlige energirapport at fossilt brennstoff fortsatt vil stå for 75 prosent av etterspørselsveksten i 2035, ned fra 82 prosent i dag.

- Mangel på rasjonell tankegang
Spørsmålet er hvordan man kan endre energimiksen mot mindre forurensende energikilder, som naturgass i stedet for kullfyrt strøm, som halverer utslippene for samme mengde energi.

Noe av utfordringen er at i Tyskland har politikerne gruppert og definert alt fossilt brennstoff som nærmest uønsket, ifølge Seele.

- I Tyskland er det en økende mangel på rasjonell tankegang, sier toppsjefen.

Upålitelig
Det har ført til en massiv satsning på fornybare energikilder, der man "drømmer" om å kunne leve av sol og vind uten noen som helst innvirkning på lommeboken eller for industrien, ifølge toppsjefen. Det gjør at gassdrevne kraftverk stenges ned og konvensjonelle energikilder ikke blir koblet til kraftnettet, mens milliarder i subsidier pumpes inn i fornybar energi.

- Resultatet er at i dag har vi et megakraftverk av fornybar energi som dominerer alle andre former for strømforsyning, men kun fra tolv til tre om formiddagen. Det er dette vi nå ser i Tyskland, sier han.

- Jobber i fare
Samtidig er energiprisene i ferd med å bli en betydelig konkurransefaktor. Oljetoppen mener diskusjonene har kommet helt feil avsted, samtidig som at energiproduksjonen i Europa er sterkt fallende.

- Plutselig er tusenvis av jobber i fare fordi vi har mistet målet av synet, å redusere CO2-utslippene. Vår drøm i Tyskland risikerer å bli et mareritt, sier han.

Hvordan kan man ellers forklare at utslippene nå øker, spør Seele seg. Det dreier seg om å øke effektiviteten i eksisterende energikilder, og derigjennom få ned forurensningen.

Må øke effektivitet
Derfor kan ikke tyske myndigheter ignorere muligheten som ligger i naturgass, mener han.

- Jeg er helt overbevist om at dersom Tyskland vil bringe tilbake effektivitet i markedet kan det kun gjøres ved naturgass. Eksternt press kan hjelp oss å gjøre dette, og skifergassboomen har rettet oppmerksomheten mot naturgass igjen, sier han.

Seele avviser imidlertid at vi vil se en skifergass-revolusjon i Tyskland eller i Europa, lik i USA. Det vil uansett ikke kunne dekke opp for etterspørselsgapet, og det beste vi kan håpe på er en evolusjon, mener han.

- Motstanden er for stor, det regulatoriske rammeverket er for komplisert og til syvende sist er ressursene for små. Vi vil ikke være i stand til å kompensere for et importgap i størrelsesorden av 1,89 milliarder kubikkmeter naturgass som truer EU så tidlig som 2035 gjennom skifergass i Europa, sier toppsjefen.

Europa er derfor avhengig av en pålitelig og sikker energileverandør, og der er Norge nøkkelen, understreker Seele.

- Norges betydning i den europeiske energimiksen vil fortsette å vokse. Vi er absolutt overbevist om dette, sier han og varsler økt aktivitet i Norge.

Kilde: www.dn.no

Siste nyheter

20.05.2019 Havbunnsrammer installert på Nova-feltet

Første milepæl under vann for Nova-utbyggingen

02.05.2019 Alv Bjørn Solheim blir administrerende direktør I Wintershall DEA Norge

1. Mai 2019 fullførte de to tyske selskapene Wintershall og DEA den internasjonale fusjonen og dannet selskapet Wintershall Dea.

21.03.2019 Rekordproduksjon for Wintershall

Produksjon på 171 million fat oljeekvivalenter overstiger tidligere nivå betydelig

21.02.2019 Significant growth planned for Wintershall DEA

Production increase of 40 percent by the early 2020s envisaged

16.01.2018 Wintershall sikrer seg lovende områder i TFO 2018

Wintershall Norge tildeles seks lisenser på norsk sokkel (to som operatør)

Wintershall DEA Logo

Wintershall har sammen med DEA blitt til Wintershall Dea.