Globale nettside

Wintershall har aktivitet over hele verden. Lær mer selskapets strategi, prosjekter og verdier på vår globale nettside.

www.wintershall.com

 

 

Wintershall Norge

Wintershall globalt
Språk:
04.09.2015

Plan for utbygging og drift av Mariafeltet godkjentOlje- og energidepartementet har godkjent Wintershalls første egenopererte utbyggingsprosjekt i Norge / Wintershall går videre med utbyggingen i Norskehavet

Oslo. Wintershall og partnerne Petoro og Centrica har i dag mottatt godkjenning fra Olje- og energidepartementet for plan for utbygging og drift (PUD) av Mariafeltet. Søknaden ble sendt inn 5. mai i år. Wintershall er heleid av BASF og er Tysklands største internasjonalt aktive olje- og gassprodusent. Den godkjente utbyggingsplanen for feltet i Norskehavet omfatter to havbunnsrammer som vil bli tilknyttet flere eksisterende vertsinstallasjoner i området.

«Dette er nok en milepæl for Wintershall i Norge. Selv i utfordrende tider med lav oljepris går vi videre med gjennomføringen av dette viktige utbyggingsprosjektet. Beslutningen om å bygge ut Maria viser vår langsiktige forpliktelse til Norge, som er et kjerneområde for oss,» sier Hugo Dijkgraaf, prosjektdirektør for Maria.

Maria vil bli utbygd med undervannsinstallasjoner som blir knyttet til produksjonsplattformene Kristin, Heidrun og Åsgard B. Brønnstrømmen fra Maria går til Kristin for prosessering, mens vann til injeksjon i reservoaret kommer fra Heidrun. Løftegass blir tilført fra Åsgard B via Tyrihans D. Prosessert olje blir overført til Åsgard for lagring og lasting til skytteltankere. Gassen fra Maria vil bli eksportert gjennom Åsgard transportsystem til Kårstø.

«Med denne innovative utbyggingen som benytter seg av eksisterende infrastruktur i Norskehavet, styrker vi vår posisjon som undervannsoperatør og bidrar til å genererer store verdier for partnerskapet, det norske samfunnet og hele verdikjeden,» legger Dijkgraaf til. Flere kontrakter er allerede tildelt, blant annet undervannsproduksjonsanlegg til FMC Kongsberg og kontakten for rørlegging og undervannskonstruksjon til Subsea 7.

Investeringene i Maria, inkludert brønner, er beregnet til rundt 15,3 milliarder kroner (100 prosent). Feltet er estimert til å inneholde utvinnbare reserver på opptil 180 millioner fat oljeekvivalenter (foe), hovedsakelig olje. Planlagt oppstart for Maria vil være i 2018.

Maria ligger i Norskehavet, rundt 20 kilometer øst for Kristin og cirka 45 kilometer sør for Heidrun. Wintershall er operatør med en eierandel på 50 prosent. Petoro har 30 prosent og Centrica Resources (Norge) eier de resterende 20 prosentene.

Lær mer om Maria-utbyggingen

Wintershall Holding GmbH har hovedkontor i Kassel i Tyskland og er et heleid datterselskap av BASF i Ludwigshafen. Selskapet har vært aktivt innen utvinning av naturressurser i 120 år og i leting og produksjon av råolje og naturgass i mer enn 80 år. Wintershall fokuserer på utvalgte kjerneregioner, der selskapet har opparbeidet seg omfattende regional og teknologisk ekspertise. Disse regionene er Europa, Russland, Nord-Afrika, Sør-Amerika og i økende grad Midtøsten. Selskapet har som mål å ekspandere innen leting og produksjon gjennom utvalgte partnerskap, innovasjon og teknologisk kompetanse. Wintershall sysselsetter globalt mer enn 2.500 medarbeidere fra 40 nasjoner og er Tysklands største internasjonale produsent av råolje og naturgass.

Wintershall. Shaping the future.

Ytterligere informasjon på Internett www.wintershall.no eller følg oss på Twitter, Facebook og YouTube.

Kontakt: Stefan Leunig

Relaterte nyheter

  • 23.10.2017 Prosjektene som har blitt 10,5 milliarder billigere

    Siden forrige anslag i fjor, har 12 byggeprosjekter på norsk sokkel kuttet prisen med totalt 10,5 milliarder kroner.

  • 20.07.2017 Snefrid Nord bygges ut

    Gassfunnet Snefrid Nord er besluttet utbygget som en havbunnstilknytning til Aasta Hansteen-feltet. Oppstart er forventet sent i 2019.

  • 08.05.2017 Back to Black

    The profits bubble again for the oil multinationals. Even in the Norwegian Sea the branch catapults itself from the crisis. However, the situation remains fragile. An...

Siste nyheter

15.11.2017 Hugo Dijkgraaf tar over som administrerende direktør

Hugo Dijkgraaf har tatt over som administrerende direktør i Wintershall Norge og vil bygge videre på arbeidet til forgjengeren Bernd Schrimpf

11.10.2017 Wintershall fornyer samarbeid med Stavanger Symfoniorkester

Wintershall Norge og Stavanger Symfoniorkester (SSO) har inngått en treårig samarbeidsavtale fra januar 2018.

27.09.2017 Hugo Dijkgraaf blir ny administrerende direktør i Wintershall Norge

Hugo Dijkgraaf (42) ble i dag presentert som ny administrerende direktør i Wintershall Norge AS fra november i år, etter formell utnevnelse av selskapets styre.

16.05.2017 Norsk-tysk energisamarbeid i fokus

Mario Mehren møtte olje- og energiministeren i Berlin / Olje og gass fra Nordsjøen sikrer Europas energiforsyning

02.05.2017 Oljeministeren besøker Wintershall-rigg

Olje og energiminister Terje Søviknes besøker boreoperasjonene på Maria-feltet og annonserer TFO-runder 2017