Globale nettside

Wintershall har aktivitet over hele verden. Lær mer selskapets strategi, prosjekter og verdier på vår globale nettside.

www.wintershall.com

 

 

Wintershall Norge

Wintershall globalt
Språk:
04.09.2015

Plan for utbygging og drift av Mariafeltet godkjentOlje- og energidepartementet har godkjent Wintershalls første egenopererte utbyggingsprosjekt i Norge / Wintershall går videre med utbyggingen i Norskehavet

Oslo. Wintershall og partnerne Petoro og Centrica har i dag mottatt godkjenning fra Olje- og energidepartementet for plan for utbygging og drift (PUD) av Mariafeltet. Søknaden ble sendt inn 5. mai i år. Wintershall er heleid av BASF og er Tysklands største internasjonalt aktive olje- og gassprodusent. Den godkjente utbyggingsplanen for feltet i Norskehavet omfatter to havbunnsrammer som vil bli tilknyttet flere eksisterende vertsinstallasjoner i området.

«Dette er nok en milepæl for Wintershall i Norge. Selv i utfordrende tider med lav oljepris går vi videre med gjennomføringen av dette viktige utbyggingsprosjektet. Beslutningen om å bygge ut Maria viser vår langsiktige forpliktelse til Norge, som er et kjerneområde for oss,» sier Hugo Dijkgraaf, prosjektdirektør for Maria.

Maria vil bli utbygd med undervannsinstallasjoner som blir knyttet til produksjonsplattformene Kristin, Heidrun og Åsgard B. Brønnstrømmen fra Maria går til Kristin for prosessering, mens vann til injeksjon i reservoaret kommer fra Heidrun. Løftegass blir tilført fra Åsgard B via Tyrihans D. Prosessert olje blir overført til Åsgard for lagring og lasting til skytteltankere. Gassen fra Maria vil bli eksportert gjennom Åsgard transportsystem til Kårstø.

«Med denne innovative utbyggingen som benytter seg av eksisterende infrastruktur i Norskehavet, styrker vi vår posisjon som undervannsoperatør og bidrar til å genererer store verdier for partnerskapet, det norske samfunnet og hele verdikjeden,» legger Dijkgraaf til. Flere kontrakter er allerede tildelt, blant annet undervannsproduksjonsanlegg til FMC Kongsberg og kontakten for rørlegging og undervannskonstruksjon til Subsea 7.

Investeringene i Maria, inkludert brønner, er beregnet til rundt 15,3 milliarder kroner (100 prosent). Feltet er estimert til å inneholde utvinnbare reserver på opptil 180 millioner fat oljeekvivalenter (foe), hovedsakelig olje. Planlagt oppstart for Maria vil være i 2018.

Maria ligger i Norskehavet, rundt 20 kilometer øst for Kristin og cirka 45 kilometer sør for Heidrun. Wintershall er operatør med en eierandel på 50 prosent. Petoro har 30 prosent og Centrica Resources (Norge) eier de resterende 20 prosentene.

Lær mer om Maria-utbyggingen

Wintershall Holding GmbH har hovedkontor i Kassel i Tyskland og er et heleid datterselskap av BASF i Ludwigshafen. Selskapet har vært aktivt innen utvinning av naturressurser i 120 år og i leting og produksjon av råolje og naturgass i mer enn 80 år. Wintershall fokuserer på utvalgte kjerneregioner, der selskapet har opparbeidet seg omfattende regional og teknologisk ekspertise. Disse regionene er Europa, Russland, Nord-Afrika, Sør-Amerika og i økende grad Midtøsten. Selskapet har som mål å ekspandere innen leting og produksjon gjennom utvalgte partnerskap, innovasjon og teknologisk kompetanse. Wintershall sysselsetter globalt mer enn 2.500 medarbeidere fra 40 nasjoner og er Tysklands største internasjonale produsent av råolje og naturgass.

Wintershall. Shaping the future.

Ytterligere informasjon på Internett www.wintershall.no eller følg oss på Twitter, Facebook og YouTube.

Kontakt: Stefan Leunig

Relaterte nyheter

Siste nyheter

07.03.2018 Wintershall øker lønnsomheten kraftig

Betydelig vekst i salg og driftsresultat (EBIT)

01.03.2018 Maria-feltet offisielt åpnet

Wintershall har levert sin første utbygging i Norge

16.01.2018 Wintershall tildelt nye letelisenser i TFO 2017

Wintershall er tildelt seks lisenser på norsk sokkel / Lisenstildelingen styrker Wintershall i selskapets satsingsområder

19.12.2017 Maria-feltet har startet produksjonen

Produksjonen har startet på Wintershall-feltet i Norskehavet, nesten ett år tidligere enn opprinnelig planlagt

18.12.2017 Tidlig produksjonsstart på Wintershalls Maria-felt: Ett år foran planen

Utbyggingskostnadene redusert med mer enn 20 prosent / Selskapets produksjon i Norge øker til mer enn 100.000 fat oljeekvivalenter per dag