Globale nettside

Wintershall har aktivitet over hele verden. Lær mer selskapets strategi, prosjekter og verdier på vår globale nettside.

www.wintershall.com

 

 

Wintershall Norge

Wintershall globalt
Språk:
24.11.2017

BASF bekrefter samtaler med Letter OneBASF er i samtaler om en potensiell fusjon mellom BASF sin olje- og gassvirksomhet og tilsvarende virksomhet hos Letter One, samlet i DEA-gruppen.

Ludwigshafen, Tyskland – 24. november. BASF er i samtaler om en potensiell fusjon mellom BASF sin olje- og gassvirksomhet og tilsvarende virksomhet hos Letter One, samlet i DEA-gruppen. BASF vil inneha majoriteten i den samlede virksomheten. På lenger sikt kan det bli aktuelt med en børsnotering. Utfallet av samtalene er foreløpig åpent, og det er ingen garantier for at transaksjonen blir fullført.

Olje- og gassvirksomheten til BASF er samlet i Wintershall-gruppen. Wintershall fokuserer på leting og produksjon i Europa, Nord-Afrika, Russland, Sør-Amerika og Midtøsten. Selskapet er også involvert i transport av naturgass i Europa sammen med Gazprom. I 2016 var nettosalget av olje og gass i BASF på omtrent 2,8 milliarder Euro, EBITDA var rundt 1,6 milliarder Euro og EBIT rundt 500 millioner Euro.

BASF vil ikke kommentere prosessen ytterligere på det nåværende tidspunkt. 

Les pressemeldingen fra BASF

Om BASF

BASF skaper kjemi for en bærekraftig framtid. Vi kombinerer økonomisk suksess med miljøvern og sosialt ansvar. Rundt 114.000 ansatte i BASF-gruppen bidrar til at våre kunders suksess i bortimot alle sektorer og nesten alle land i verden. Vår portefølje er delt i fem segmenter: Kjemikalier, ytelsesprodukter, funksjonelle materialer og løsninger, landbruksløsninger og olje og gass. BASF omsatte for om lag 58 milliarder i 2016 og aksjen handles på børsene i Frankfurt (BAS), London (BFA) og Zürich (BAS). Mer informasjon på www.basf.com.

Uttalelser om fremtidige hendelser

Denne publikasjonen inneholder uttalelser om fremtidige hendelser. Disse er basert på nåværende vurderinger og analyser gjort av konsernledelsen, basert på tilgjengelig informasjon. Uttalelsene gir ingen garanti for at fremtidige hendelser vil inntreffe eller resultatene av disse. Uttalelsene avhenger av mange faktorer med ulik risiko og usikkerhet, og kan være basert på antakelser som kan vise seg å være unøyaktige. Disse risikofaktorene er dekket i BASF-rapport 2016 på side 111 til 118. Rapporten er tilgjengelig på basf.com/report. BASF påtar seg ingen forpliktelse til å oppdatere uttalelser om fremtidige hendelser som fremkommer i dette dokumentet.

Relaterte nyheter

Siste nyheter

17.12.2018 Produksjonsstart for Aasta Hansteen i Norskehavet

Wintershall styrker sin posisjon som gasseksportør til Europa

01.10.2018 Plan for utbygging og drift av Nova-feltet er godkjent

Feltutbygging på vei mot første olje i 2021

30.09.2018 Oljeministeren avviser at Equinor er for stort

Skal svare Stortinget

28.09.2018 Wintershall og DEA fusjonerer tidlig i 2019

Wintershall DEA vil bli et av de største uavhengige olje- og gasselskapene i Europa

27.09.2018 Nova-feltet godkjent for utbygging

– Det er en stor glede å godkjenne min første feltutbygging, Nova