Globale nettside

Wintershall har aktivitet over hele verden. Lær mer selskapets strategi, prosjekter og verdier på vår globale nettside.

www.wintershall.com

 

 

Wintershall Norge

Wintershall globalt
Språk:
20.05.2019

Havbunnsrammer installert på Nova-feltetFørste milepæl under vann for Nova-utbyggingen

Subsea templates installed on Nova field

@ Wintershall Dea

Wintershall Dea har installert to havbunnsrammer på norsk sokkel og markerer med det en viktig milepæl for det egenopererte Nova-prosjektet, og den første milepælen for det nylig fusjonerte, globale selskapet.

Installeringen legger grunnlaget for neste fase av feltutbyggingen, og det skal nå legges 65 km med rørledninger i forbindelse med tilknytningen til den nærliggende Gjøa-plattformen i Nordsjøen.

«Installeringen av de to havbunnsrammene er den første store leveransen, både for Nova-prosjektet og for Wintershall Dea som nylig fusjonert virksomhet. Installeringen markerer også en viktig milepæl for våre globale operasjoner og understreker vår intensjon om å investere kapital og ekspertise i kjerneområdene våre verden over. Den vellykkede installeringen av de to havbunnsrammene er et resultat av vårt mål om sikker og effektiv prosjektgjennomføring og vår erfaring som en ledende operatør med ekspertise på undervannsteknologi i Norge. Dette setter standarden for fremtidige operasjoner i alle delene av vår globale virksomhet», sa Hugo Dijkgraaf, teknisk direktør i Wintershall Dea.

Oljefeltet Nova bygges ut med to havbunnsrammer koblet til den Neptune-opererte Gjøa-plattformen. Gjøa vil motta brønnstrømmen fra Nova og sørge for vanninjeksjon og gassløft til feltet. Gjøa vil få en ny modul i 2020.

Subsea 7s installeringsfartøy, Seven Arctic, transporterte de to 300 tonn tunge rammene 45 kilometer fra basen i Florø til Nova-feltet, før de ble installert på 370 meters dyp. Aker Solutions Egersund har bygget havbunnsrammene.

«Installeringen av de to havbunnsrammene markerer starten på undervannskampanjen for 2019. I nært samarbeid med nøkkelleverandører har vi jobbet sammen som ett team, med fokus på felles mål om å sette Nova-feltet i produksjon på en effektiv og sikker måte. Vi bruker erfarne, norske leverandører og tar nå det neste skrittet i Nova-prosjektet, som vil komme våre partnere og aksjonærer til gode, i tillegg til hele forsyningskjeden og det norske samfunnet», sa André Hesse, sjef for Nova-prosjektet i Wintershall Dea.

Nova ligger i den norske delen av Nordsjøen, 120 km nordvest for Bergen. De utvinnbare reservene på feltet anslås til omtrent 80 millioner fat oljeekvivalenter (foe), hvorav størsteparten er olje. Partnerne vil investere nesten 1,1 milliarder euro (NOK 9,9 milliarder norske kroner) i utbyggingen av Nova-feltet, som forventes å komme i produksjon i 2021.

«Nova-feltet er selve hjørnesteinen i Wintershall Deas vekstplaner i Norge og vil bidra betydelig til vår produksjon fra egenopererte felt når det kommer i drift i 2021. Samtidig vil det bekrefte vår posisjon som ledende undervannsoperatør på norsk sokkel», sa Alv Solheim, administrerende direktør i Norge.

Wintershall Dea har en andel på 45 %. Andre prosjektpartnere er Capricorn Norge AS (heleid datterselskap av Cairn Energy PLC) (20 %), Spirit Energy Norge AS (20 %) og Edison Norge AS (15 %).

Wintershall Dea er resultatet av fusjonen mellom Wintershall og DEA 1. mai i år.

Wintershall og DEA Deutsche Erdoel AG, to vellykkede selskaper med en lang tradisjon, har fusjonert og dannet Europas ledende, uavhengige olje- og gasselskap: Wintershall Dea. Selskapet, som har tyske røtter og hovedkontor i Kassel og Hamburg, driver med effektiv og ansvarlig leting og produksjon av olje og gass i 13 land verden over. Wintershall Dea har virksomhet i Europa, Russland, Latin-Amerika og MENA-regionen (Midtøsten og Nord-Afrika) og har en global oppstrømsportefølje. Selskapet er også involvert i transport av naturgass og er dermed også ledende innenfor midtstrømsvirksomhet.

Wintershall Dea kan skilte med mer enn 120 års erfaring som operatør og prosjektpartner langs hele E&P verdikjeden. Selskapet sysselsetter rundt 4000 ansatte fra mer enn 60 land. Selskapet planlegger å øke sin gjennomsnittlige daglige produksjon fra rundt 590 000 fat oljeekvivalenter til mellom 750 000 til 800 000 fat i perioden mellom 2021 og 2023. På mellomlang sikt forventes en børsnotering av Wintershall Dea.

Besøk oss på vår nettside www.wintershalldea.com eller følg oss på sosiale medier på TwitterFacebookLinkedinYouTube eller Instagram.

Siste nyheter

02.05.2019 Alv Bjørn Solheim blir administrerende direktør I Wintershall DEA Norge

1. Mai 2019 fullførte de to tyske selskapene Wintershall og DEA den internasjonale fusjonen og dannet selskapet Wintershall Dea.

21.03.2019 Rekordproduksjon for Wintershall

Produksjon på 171 million fat oljeekvivalenter overstiger tidligere nivå betydelig

21.02.2019 Significant growth planned for Wintershall DEA

Production increase of 40 percent by the early 2020s envisaged

16.01.2018 Wintershall sikrer seg lovende områder i TFO 2018

Wintershall Norge tildeles seks lisenser på norsk sokkel (to som operatør)

17.12.2018 Produksjonsstart for Aasta Hansteen i Norskehavet

Wintershall styrker sin posisjon som gasseksportør til Europa

Wintershall DEA Logo

Wintershall har sammen med DEA blitt til Wintershall Dea.