Globale nettside

Wintershall har aktivitet over hele verden. Lær mer selskapets strategi, prosjekter og verdier på vår globale nettside.

www.wintershall.com

 

 

Wintershall Norge

Wintershall globalt
Språk:
27.09.2017

Hugo Dijkgraaf blir ny administrerende direktør i Wintershall NorgeHugo Dijkgraaf (42) ble i dag presentert som ny administrerende direktør i Wintershall Norge AS fra november i år, etter formell utnevnelse av selskapets styre.

Stavanger/Kassel. Hugo Dijkgraaf (42) ble i dag presentert som ny administrerende direktør i Wintershall Norge AS fra november i år, etter formell utnevnelse av selskapets styre. Dijkgraaf har vært i Wintershall siden 2000 og innehar i dag stillingen som visepresident og prosjektdirektør for Maria-utbyggingen, selskapets store utbyggingsprosjekt i Norge.

«Jeg er stolt over å ta over etter Bernd Schrimpf og ser fram til å fortsette arbeidet med våre dyktige ansatte. Vi har hatt en solid vekst over mer enn ti år i Norge og jeg er sikker på vi med dette gode fundamentet vil levere utbyggingsprosjektene Maria og Skarfjell som planlagt. Vi skal også fortsatt være aktive innen leting, utbygging og drift, og dermed skape god lønnsomhet til beste for selskapet, ansatte og det norske samfunnet,» sier Dijkgraaf.

De siste 17 årene har nederlandske Dijkgraaf hatt flere ledende stillinger i det tyske oljeselskapet. Med bakgrunn som petroleumsingeniør har han arbeidet innen et bredt spekter av tekniske disipliner, blant annet geologi, strategisk planlegging, utbygging og drift, og har i tillegg vært plattformsjef. Han har lang internasjonal erfaring fra Wintershall sine satsingsområder, Tyskland, Nederland, Argentina, Libya og Norge. De siste fem årene har han vært ansvarlig for utbyggingen av Maria-feltet som er operert fra kontoret i Stavanger, og med stor aktivitet ut fra Kristiansund.

Dijkgraaf etterfølger Bernd Schrimpf som har vært direktør i selskapet siden 2010 og som nå pensjonerer seg. Han fortsetter som administrerende direktør inntil ny leder tar over. «Det har vært en fantastisk reise. Da jeg kom til Stavanger hadde jeg ikke sett for meg en så rask utvikling fra rent leteselskap til et fullskala olje- og gasselskap, som faktisk er en av de største produsentene på norsk kontinentalsokkel. Hele organisasjonen har bidratt til denne suksessen,» sier Schrimpf.

Stor aktør på sokkelen

Wintershall har hatt en sterk vekst i Norge siden etableringen i Stavanger i 2009. Fra en daglig produksjon, som den gang lå på 3.000 fat per dag, til mer enn 80.000 fat oljeekvivalenter er selskapet en av de viktigste olje- og gassprodusentene i Norge. Selskapets har hatt en aktiv letestrategi og mål om langsiktig vekst, blant annet med kontinuerlig arbeid for å utvide lisensporteføljen. Som en del av dette har selskapet nylig søkt om lisenser i den siste tildelingsrunden for 2017. Selskapet er operatør av feltene Brage og Vega og planlegger ytterligere økning i sin opererte produksjon med Maria- og Skarfjell-utbyggingene, to prosjekter som Wintershall leder helt fra funn, via utbygging og til produksjon.

Wintershall Norge AS er et lete- og produksjonsselskap med eierskap i rundt 60 lisenser på norsk sokkel, hvorav over halvparten er operatørskap. Selskapet er operatør for feltene Brage og Vega i Nordsjøen, og er i ferd med å bygge ut Maria-feltet i Norskehavet. Selskapet har rundt 500 ansatte i Norge. Wintershall Norge er en del av Wintershall Holding.

Wintershall Holding GmbH har hovedkontor i Kassel i Tyskland og er et heleid datterselskap av BASF i Ludwigshafen. Selskapet har vært aktivt innen utvinning av naturressurser i 120 år og i leting og produksjon av råolje og naturgass i mer enn 80 år. Wintershall fokuserer på utvalgte kjerneregioner, der selskapet har

Wintershall. Shaping the future.

Ytterligere informasjon på internett – www.wintershall.no – eller følg oss på Twitter, Facebook eller YouTube.

Kontakt: Verena Sattel

Siste nyheter

15.12.2017 - Vil bli et av de viktigste oljeselskapene i Europa

Wintershall-topp Mario Mehren mener norsk sokkel blir svært viktig for den planlagte sammenslåingen med DEA.

08.12.2017 Lett å unngå, enkel å nå

På en utpost i Nordsjøen jobber 116 oljearbeidere tett på hverandre 14 dager i strekk. Vi ble med sjømannspresten på besøk til Wintershall sin Brage-plattform.

05.12.2017 Skal investere 20 milliarder på norsk sokkel de neste fire årene

Wintershalls nye norgessjef har ingen planer om å senke ambisjonene i Norge.

24.11.2017 BASF bekrefter samtaler med Letter One

BASF er i samtaler om en potensiell fusjon mellom BASF sin olje- og gassvirksomhet og tilsvarende virksomhet hos Letter One, samlet i DEA-gruppen.

15.11.2017 Hugo Dijkgraaf tar over som administrerende direktør

Hugo Dijkgraaf har tatt over som administrerende direktør i Wintershall Norge og vil bygge videre på arbeidet til forgjengeren Bernd Schrimpf