Globale nettside

Wintershall har aktivitet over hele verden. Lær mer selskapets strategi, prosjekter og verdier på vår globale nettside.

www.wintershall.com

 

 

Wintershall Norge

Wintershall globalt
Språk:
16.10.2018

Norge sikrer Europas langsiktige energiforsyningKonsernsjef i Wintershall diskuterte behovet for naturgass med statsminister Erna Solberg i Berlin

© Norwegian Embassy Berlin

Berlin. Under et møte med statsminister Erna Solberg i dag, annonserte konsernsjef i Wintershall, Mario Mehren, selskapets videre vekstambisjoner i Norge. Mehren avslørte det nye produksjonsmålet under en paneldiskusjon i den norske ambassaden, hvor statsministeren og representanter fra tysk politikk og industri deltok.

«Det er nå klart at Wintershall og DEA skal slås sammen og bli Europas ledende uavhengige olje- og gassprodusent. Dette innebærer også økt aktivitet i Norge,» sa Mehren. «Mer konkurranse er positivt for norsk sokkel og Wintershall DEA vil være en av drivkreftene».

Ideelle rammebetingelser for letevirksomhet

Wintershall DEA planlegger å øke sin globale produksjon fra dagens nivå på rundt 575.000 fat oljeekvivalenter per dag til 800.000 fat, over de neste tre til fem årene. Rundt en fjerdedel av denne produksjonen vil komme fra Norge. «Gode resultater fra våre leteoperasjoner bidrar spesielt til dette. De anslåtte utvinnbare ressursene for Novafeltet er 80 millioner fat oljeekvivalenter (boe), mens Dvalin (DEA) er anslått til 115 millioner boe. Til sammenligning har gjennomsnittet for funn på norsk sokkel ligget på rundt 44 millioner boe de siste årene,» sa Mehren. Når produksjonen kommer i gang vil Nova hovedsakelig produsere olje og Dvalin hovedsakelig produsere naturgass.

«Norge har stabile rammebetingelser og er et ideelt sted for investeringer og videre leting for olje- og gassindustrien. Dette bidrar til å øke våre aktiviteter,» forklarte Mehren. Equinors Aasta Hansteen-utbygging, hvor Wintershall er nest største partner med 24 prosent, er ventet å komme i produksjon om kort tid, og vil også bidra til produksjonsøkning for Wintershall. «Europas langsiktige energiforsyning vil med dette sikres av partnerskapet med Norge,» sa Mehren.

Wintershall Norge AS er en av de største olje- og gassprodusentene i Norge med en daglig produksjon på omlag 100.000 fat oljeekvivalenter. Selskapet har eierandeler i ca. 50 lisenser på norsk sokkelen og er operatør for mer enn halvparten. I 2017 startet produksjonen på Maria-feltet, som var Wintershalls første egenopererte utbygging i Norge. Det neste planlagte utbyggingsprosjektet er Nova (tidligere Skarfjell). Selskapet er også operatør for de produserende feltene Brage og Vega. Wintershall Norge AS sysselsetter rundt 500 ansatte og er en del av Wintershall Holding GmbH.

Wintershall Holding GmbH har hovedkontor i Kassel i Tyskland og er et heleid datterselskap av BASF i Ludwigshafen. Selskapet har vært aktivt innen utvinning av naturressurser i 120 år og i leting og produksjon av råolje og naturgass i mer enn 80 år. Wintershall fokuserer på utvalgte kjerneregioner, der selskapet har opparbeidet seg omfattende regional og teknologisk ekspertise. Disse regionene er Europa, Russland, Nord-Afrika, Sør-Amerika og i økende grad Midtøsten. Selskapet har som mål å ekspandere innen leting og produksjon gjennom utvalgte partnerskap, innovasjon og teknologisk kompetanse. Wintershall sysselsetter globalt rundt 2.000 medarbeidere fra 50 nasjoner og er Tysklands største internasjonale produsent av råolje og naturgass.

I slutten av september 2018 signerte BASF og LetterOne en bindende avtale om å fusjonere deres respektive olje- og gasselskaper, Wintershall og DEA (Deutsche Erdöl AG). Underlagt lovpålagte godkjennelser forventes transaksjonen avsluttet i første halvdel av 2019. Wintershall DEA vil bli den ledende uavhengige olje- og gassprodusenten i Europa. BASF og LetterOne planlegger en børsnotering (IPO) for Wintershall DEA på mellomlang sikt.

Wintershall. Shaping the future.

Følg oss på TwitterFacebook , YouTube eller Instagram.

Relaterte nyheter

Siste nyheter

20.05.2019 Havbunnsrammer installert på Nova-feltet

Første milepæl under vann for Nova-utbyggingen

02.05.2019 Alv Bjørn Solheim blir administrerende direktør I Wintershall DEA Norge

1. Mai 2019 fullførte de to tyske selskapene Wintershall og DEA den internasjonale fusjonen og dannet selskapet Wintershall Dea.

21.02.2019 Significant growth planned for Wintershall DEA

Production increase of 40 percent by the early 2020s envisaged

01.10.2018 Plan for utbygging og drift av Nova-feltet er godkjent

Feltutbygging på vei mot første olje i 2021

30.09.2018 Oljeministeren avviser at Equinor er for stort

Skal svare Stortinget

Wintershall DEA Logo

Wintershall har sammen med DEA blitt til Wintershall Dea.