Globale nettside

Wintershall har aktivitet over hele verden. Lær mer selskapets strategi, prosjekter og verdier på vår globale nettside.

www.wintershall.com

 

 

Wintershall Norge

Wintershall globalt
Språk:
22.03.2017

Olje- og gassproduksjon på rekordnivåWintershall fortsetter veksten / Robust portefølje sikrer lønnsomhet / Positiv fri kontantstrøm tross lave olje- og gasspriser

Kassel. Wintershall fortsetter veksten og oppnådde et historisk produksjonsnivå i 2016 på 165 millioner fat oljeekvivalenter (foe), til tross for vanskelige tider i industrien. Dette innebærer en økning på 50 prosent i løpet av de siste ti årene. Wintershall har i denne perioden doblet sine kommersielt utvinnbare olje- og gassreserver, fra 814 millioner foe til 1,62 milliarder foe. «Dette betyr et solid grunnlag for videre vekst,» sa konsernsjef Mario Mehren på selskapets årlige pressekonferanse, og kunngjorde samtidig at selskapet fortsetter sin langsiktige vekststrategi. I 2017 forventer Wintershall en betydelig økning i omsetning og driftsresultat.

«Dette skyldes at vi tidlig tok riktige investeringsbeslutninger ved å investere i olje- og gassfelt i regioner med lave produksjonskostander og ved å investere i sterke partnerskap,» sa Mehren og la til at fokuset i 2017 primært vil være å forbedre selskapets resultater. «Vi planlegger å bidra enda sterkere til BASF med vårt resultat i 2017,»  slo han fast.

I et marked med lave priser kunne selskapet vise til overskudd fra sin diversifiserte portefølje, med lave kostnader innen produksjon og reserveerstatning, spesielt i Russland og Argentina. Selskapet har økt produksjonen til et rekordhøyt nivå og samtidig kuttet kostnader. «Vi har tilpasset oss de nye rammebetingelsene i markedet på en vellykket måte,» sa Mehren og fortsatte: «Resultatet, spesielt vår positive kontantstrøm, viser at tiltakene våre virker.»

Selskapets driftskostnader har blitt ytterligere strømlinjeformet, og utgifter til leting, utvikling og teknologi, spesielt i land med høye kostnader, har blitt redusert. «Takket være kostnadseffektivisering og andelsbytte med Gazprom, har vi klart å redusere investeringene med rundt 700 millioner euro, sammenlignet med året før,» sa Mehren. Kostnadsdisiplin blir også nøkkelen til suksess i 2017, la han til.

Økt effektivitet ga god uttelling for Wintershall. Selv om overskuddet gikk kraftig ned i 2016, som følge fallet i olje- og gassprisene og effekten etter andelsbyttet1 med Gazprom i fjor, hadde Wintershall en omsetning på 2.768 millioner euro (2015: 12.998 millioner). Driftsresultatet (EBIT) før spesielle poster endte på 517 millioner euro (2015: 1.366 millioner). Virksomheten som ble solgt til Gazprom bidro med 10,1 milliarder i omsetning and omtrent 260 millioner euro til driftsresultatet. Som forventet var også inntektene fra naturgassfeltet Yuzhno Russkoye langt lavere enn planlagt. Grunnen var kontraktsforholdet med Gazprom som forutsatte at det skulle foretas en utjevning av tilleggsvolumer fra de siste årene. Wintershall genererte en nettoinntekt på 362 millioner euro i 2016.

«Til tross for lave olje- og gasspriser og et utfordrende år har vi nok en gang vist at vi er konkurransedyktige og robuste. Under disse vanskelige forholdene har vi gjort det veldig bra,» sa konsernsjefen. Videre klarte selskapet ytterligere å øke olje- og gassproduksjonen i 2016 med 12 millioner til 165 millioner (2015: 153) fat oljeekvivalenter, som tilsvarer en vekst på nesten åtte prosent. 

Gjennomsnittsprisen for ett fat Brent olje var på 44 amerikanske dollar i 2016 (2015: 52 USD). Gassprisen på det europeiske spotmarkedet hadde også en kraftig nedgang på rundt 30 prosent sammenlignet med året før. Men både olje- og gassprisene forbedret seg betydelig ved slutten av året, sammenlignet med begynnelsen av 2016.

«Hvis vi sammenligner første halvdel av 2016 med andre halvdel, ser vi at olje- og gassprisen tok seg noe opp og at kostnadsreduksjonene våre begynte å slå inn,» sa Mehren.

Spare og investere

«Forretningsklimaet vil fortsatt være utfordrende. Derfor må vi fortsette vårt strategi med å spare og investere i kommende år. Dette er ikke motsetninger,» la Mehren til. Selskapet planlegger å fortsette utbyggingen av utvalgte prosjekter, spesielt i områder med lave kostnader, som Argentina og Russland, men også i Norge. I alt planlegger Wintershall å investere rundt 4,4 milliarder euro i økt olje- og gassaktivitet innen 2021. Dette er 23 prosent av de totale investeringsbudsjettet til BASF-gruppen fra 2017-2021. «Vi må fortsatt veie opp hver beslutning nøye og undersøke hvor robust prosjektene er med tanke på økt prisvolatilitet,» forklarte Mehren.

Olje- og gassproduksjon

De økte produksjonsvolumene i 2016 kom hovedsakelig fra Norge og Achimgaz-samarbeidet i Russland. I Libya var det, på grunn av den  vanskelige politiske situasjonen, kun mulig for Wintershall å produsere fra 16. september 2016, og da på et så lavt nivå som 35.000 foe per dag. 

Wintershall hadde suksess med leting etter nye olje- og gassforekomster. Av 14 (2015:25) lete- og avgrensningsbrønner ble det gjort funn i 9 (2015: 17). Påviste reserver var ved utgangen av 2016 på 1,622 milliarder foe. Reserver til produksjonsforholdet, som er basert på Wintershall sin andel av produksjonen i 2016 og refererer til beholdningen ved utgangen av året, er ti år.

Smarte løsninger i Nordsjøen

Mer enn 50 prosent av naturgassen EU trenger, blir produsert i Nordsjøen og landene rundt. Dermed er Nordsjøen fortsatt en viktig og pålitlig kilde som sikrer Europas energibehov. Norge er en kjerneregion for økt produksjon for Wintershall. De siste årene har selskapet økt daglig produksjon på norsk sokkel fra rundt 3.000 til over 80.000 foe.

Sommeren 2016 ble to havbunnsrammer senket til 300 meters dyp og installert på det Wintershall-opererte Mariafeltet (Wintershall 50 prosent) i Norskehavet. Herfra vil de to installasjonene bli koblet til plattformene Kristin, Heidrun og Åsgard B, og vil dermed benytte eksisterende infrastruktur til produksjonen. «Smarte løsninger er måten vi ønsker å fortsette å generere inntekter i kostnadsintensive regioner,» sa Mehren. 

Ytelse og samarbeid i permafrosten

Wintershall sin olje- og gassproduksjon i Russland fortsetter også å vokse: samarbeidet med partnerselskapet Gazprom, som har pågått i mer enn 25 år, er et bevis på at industrisamarbeid kan være mulig og lykkes over flere tiår. Det sibirske naturgassfeltet Yuzhno Russkoye, hvor Wintershall har 35 prosent av inntektene, har produsert på platå siden 2009. Wintershall har også 50 prosent andel i utviklingen av Blokk 1 A av Achimov-formasjonen i Urengoy-feltet i Vest-Sibir. Den gradvise utviklingen av feltet ble videreført, og på slutten av januar 2017 ble det produsert fra 80 brønner. Neste steg for BASF-selskapet blir å utvikle Blokk 4 A og 5 A av Achimov-formasjonen sammen med Gazprom. «De russiske prosjektene våre lykkes. Russland er vår viktigste kjerneregion. Ingenting endrer på det,» forklarte Mehren, og sa «Vi fortsetter å investere i utvikling av prosjekter som planlagt, fordi naturgass fra Russland kan tåle konkurranse fra hvor som helst.»

Nye prosjekter i Argentina og Midtøsten

I Argentina har Wintershall andeler i totalt femten felt på land og til havs. I februar 2016 startet produksjonen ved verdens sørligste plattform med naturgassproduksjon på offshorefeltet Vega Pléyade, som er operert av Total Austral S.A. utenfor kysten av Tierra del Fuego. Feltet har reserver på rundt 25 milliarder kubikkmeter med naturgass. Dette er et nøkkelprosjekt for Winteshall i Argentina og vil være et viktig bidrag til gasstilførselen på det argentinske markedet. Sammen med Gas y Petróleo del Neuquén skal Wintershall som operatør bore ytterligere brønner i Neuquén-provinsen i skifersteinformasjon Vaca Muerta.

I november 2016 lanserte Wintershall sin andre egenopererte letebrønn for utviklingen av surgass-feltet Shuwaihat i Abu Dhabi. Det er Wintershall sin første letebrønn offshore på dette feltet. 

Produksjon i Tyskland bidrar til forsyningssikkerhet

I Tyskland spiller Mittelplate-feltet på kysten mot Nordsjøen en viktig rolle i landets råoljeproduksjon. Wintershall har en andel på 50 prosent i den neste utviklingsfasen av dette feltet, som er den største kjente oljeforekomsten i landet. Mittelplatte har produsert jevnt og trutt i 30 år. I Emlichheim i Niedersachsen utvider Wintershall sin produksjon med tolv nye brønner; to ble ferdigstilt mellom september og desember 2015. I Brockstedt ble testingen av biopolymeren Schizophyllan som potensielt kan bidra til økt oljeutvinning fra oljereservoarer videreført. 

Utsikt for 2017

I 2017 planlegger Wintershall å fortsette sin kurs med investeringer i økt olje- og gassprosuksjon, spesielt i Russland, Norge og Argentina. Hovedprosjektene i årene som kommer blir Maria og Aasta Hansteen i Norge, Achimov-prosjektene i Russland samt prosjektene i Tierra del Fuego og Neuquén i Argentina. Fokuset for selskapets offshoreproduksjon i Europa vil være å øke effektivitet og resultater. Samtidig vil Wintershall også gjenoppta sin leteaktivitet. «Vi har et solid grunnlag for lønnsom vekst i våre reserver. Vi skal fortsette å konsolidere og bygge videre på disse,» erklærte Mehren.

«Vår plan for 2017 er basert på en gjennomsnittlig oljepris for Brent på 55 USD per fat og en vekslingkurs på 1,05 USD per euro. Gassprisen i Nordvest-Europa vil sannsynligvis ligge rett over nivået i 2016,» sa Mehren, og fortsatte: «Wintershall forventer en betydelig vekst i omsetning og driftsresultat (EBIT) før spesielle poster.» Høyere olje- og gasspriser, samt større bidrag fra Wintershall sin andel i Yuzhno Russkoye-feltet sammenlignet med fjoråret, vil være avgjørende faktorer her. 

1 Ved utgangen av september 2015 byttet Wintershall sin gasshandels- og lagringsvirksomhet, i tilllegg til andeler i Wintershall Noordzee B.V. mot ytterligere oppstrømsandeler i naturgassfelter i Sibir med russiske Gazprom.

Wintershall Norge AS er et lete- og produksjonsselskap med eierskap i rundt 60 lisenser på norsk sokkel, hvorav over halvparten er operatørskap. Selskapet er operatør for feltene Brage og Vega i Nordsjøen, og er i ferd med å bygge ut Maria-feltet i Norskehavet. Selskapet har rundt 500 ansatte i Norge. Wintershall Norge er en del av Wintershall Holding.

Wintershall Holding GmbH har hovedkontor i Kassel i Tyskland og er et heleid datterselskap av BASF i Ludwigshafen. Selskapet har vært aktivt innen utvinning av naturressurser i 120 år og i leting og produksjon av råolje og naturgass i mer enn 85 år. Wintershall fokuserer på utvalgte kjerneregioner, der selskapet har opparbeidet seg omfattende regional og teknologisk ekspertise. Disse regionene er Europa, Russland, Nord-Afrika, Sør-Amerika og i økende grad Midtøsten. Selskapet har som mål å ekspandere innen leting og produksjon gjennom utvalgte partnerskap, innovasjon og teknologisk kompetanse. Wintershall sysselsetter globalt rundt 2.000 medarbeidere fra 50 nasjoner og er nå Tysklands største internasjonalt aktive produsent av råolje og naturgass.

Wintershall. Shaping the future.


Ytterligere informasjon på internett – www.wintershall.no – eller følg oss på Twitter, Facebook eller YouTube.

Kontakt: Michael Sasse

Relaterte nyheter

Siste nyheter

27.06.2018 Wintershall tildeler riggkontrakt for Nova-feltet

Toppmoderne borerigg skal bore seks Nova-brønner

19.06.2018 Wintershall tildelt leteareal i 24. konsesjonsrunde

Wintershall Norge AS er glad for å kunngjøre at selskapet er tildelt nytt leteareal på norsk sokkel i 24. konsesjonsrunde.

16.05.2018 Wintershall leverer Plan for utbygging og drift (PUD) av Nova-feltet

Egenoperert utbygging går inn i utbyggingsfasen. Oppstart planlagt til 2021 med investeringer på 9,9 milliarder NOK.

 

01.03.2018 Maria-feltet offisielt åpnet

Wintershall har levert sin første utbygging i Norge

27.02.2018 Wintershall tildeler kontrakter for Nova-feltet

Undervannstilknytning til Gjøa-plattformen valgt som utbyggingsløsning