Globale nettside

Wintershall har aktivitet over hele verden. Lær mer selskapets strategi, prosjekter og verdier på vår globale nettside.

www.wintershall.com

 

 

Wintershall Norge

Wintershall globalt
Språk:
01.10.2018

Plan for utbygging og drift av Nova-feltet er godkjentFeltutbygging på vei mot første olje i 2021

Stavanger. Wintershall Norge AS og partnere har mottatt godkjenning fra Olje- og energidepartementet for sin plan for utbygging og drift (PUD) av Nova-feltet, som ligger om lag 120 kilometer nordvest for Bergen. Tysklands største internasjonale produsent av råolje og naturgass, og partnerskapet overleverte planen den 16. mai 2018. Den godkjente utbyggingsløsningen for Nova består av to havbunnsrammer som blir tilknyttet den nærliggende Gjøa-plattformen, som Neptune Energy er operatør for.

«Dette er en viktig milepæl for Wintershall Norge. Nova-utbyggingen er nok et bevis på at vi følger opp vårt engasjement med videre investeringer. God dialog med norske myndigheter er en viktig del av vår suksess i Norge. For oss er godkjenningen en anerkjennelse av vår evne til å levere prosjekter på norsk sokkel», sa Hugo Dijkgraaf, administrerende direktør i Wintershall Norge.

Nova blir utbygd med to havbunnsrammer og knyttet til Gjøa-plattformen for prosessering og eksport. Gjøa skal også levere løftegass til feltet og vanninjeksjon for trykkstøtte. Nova vil bli forsynt med strøm fra land via Gjøa. Den bærekraftige utbyggingsløsningen er en vinn-vinn-situasjon: I stedet for å bygge en ny installasjon vil tilknytningen til Gjøa spare kostnader. Samtidig blir den økonomiske levetiden på den eksisterende infrastrukturen forlenget.

Verdiskaping i Norge

«Ved å anvende en slik kostnadseffektiv løsning kan vi benytte oss av erfaringen vi har opparbeidet oss som operatør for to undervannsfelt. Det styrker selskapets stilling som en ekspert på undervannsutbygging. Samtidig skaper vi verdier for partnerskapet, våre leverandører og det norske samfunnet», sa André Hesse, prosjektdirektør for Nova i Wintershall.

Et betydelig andel av kontraktene er allerede tildelt for Nova-prosjektet. Kontrakten for undervannsproduksjonssystem er tildelt Aker Solutions, kontrakten for rørledninger og havbunns-konstruksjoner er tildelt Subsea 7, mens riggkontrakten er tildelt Seadrill.

Tredje operatørskap på norsk sokkel

Totale investeringer i Nova-utbyggingen er beregnet til om lag 9,9 milliarder kroner. De utvinnbare reservene på feltet anslås til omtrent 80 millioner fat oljeekvivalenter (foe), hvorav størsteparten er olje. Ventet produksjonsstart for Nova er i 2021.

Nova vil være Wintershall Norges tredje egenopererte undervannsfelt, etter Vega som også er tilknyttet Gjøa-plattformen (Wintershall har en eierandel på 20 prosent) og Maria i Norskehavet.

Nova ble funnet i 2012 og ligger i den nordøstlige delen av Nordsjøen, omtrent 20 kilometer sørvest for den Neptune Energy-opererte Gjøa-plattformen. Nova er lokalisert i kvadrant 35 og drar nytte av den omfattende infrastrukturen i området. Nova ligger hovedsakelig i utvinningstillatelse PL 418.

Wintershall Norge AS (operatør) eier 35 prosent, Capricorn Norge AS (et heleid datterselskap av Cairn Energy PLC) 20 prosent, Spirit Energy 20 prosent, Edison Norge AS 15 prosent og DEA Norge AS 10 prosent.

Wintershall Norge AS er en av de største olje- og gassprodusentene i Norge med en daglig produksjon på omlag 100.000 fat oljeekvivalenter. Selskapet har eierandeler i ca. 50 lisenser på norsk sokkelen og er operatør for mer enn halvparten. I 2017 startet produksjonen på Maria-feltet, som var Wintershalls første egenopererte utbygging i Norge. Det neste planlagte utbyggingsprosjektet er Nova (tidligere Skarfjell). Selskapet er også operatør for de produserende feltene Brage og Vega. Wintershall Norge AS sysselsetter rundt 500 ansatte og er en del av Wintershall Holding GmbH.

Wintershall Holding GmbH har hovedkontor i Kassel i Tyskland og er et heleid datterselskap av BASF i Ludwigshafen. Selskapet har vært aktivt innen utvinning av naturressurser i 120 år og i leting og produksjon av råolje og naturgass i mer enn 80 år. Wintershall fokuserer på utvalgte kjerneregioner, der selskapet har opparbeidet seg omfattende regional og teknologisk ekspertise. Disse regionene er Europa, Russland, Nord-Afrika, Sør-Amerika og i økende grad Midtøsten. Selskapet har som mål å ekspandere innen leting og produksjon gjennom utvalgte partnerskap, innovasjon og teknologisk kompetanse. Wintershall sysselsetter globalt rundt 2.000 medarbeidere fra 50 nasjoner og er Tysklands største internasjonale produsent av råolje og naturgass.

Wintershall. Shaping the future.

Følg oss på Twitter, Facebook , YouTube eller Instagram.

Siste nyheter

20.05.2019 Havbunnsrammer installert på Nova-feltet

Første milepæl under vann for Nova-utbyggingen

02.05.2019 Alv Bjørn Solheim blir administrerende direktør I Wintershall DEA Norge

1. Mai 2019 fullførte de to tyske selskapene Wintershall og DEA den internasjonale fusjonen og dannet selskapet Wintershall Dea.

21.03.2019 Rekordproduksjon for Wintershall

Produksjon på 171 million fat oljeekvivalenter overstiger tidligere nivå betydelig

21.02.2019 Significant growth planned for Wintershall DEA

Production increase of 40 percent by the early 2020s envisaged

16.01.2018 Wintershall sikrer seg lovende områder i TFO 2018

Wintershall Norge tildeles seks lisenser på norsk sokkel (to som operatør)

Wintershall DEA Logo

Wintershall har sammen med DEA blitt til Wintershall Dea.