Globale nettside

Wintershall har aktivitet over hele verden. Lær mer selskapets strategi, prosjekter og verdier på vår globale nettside.

www.wintershall.com

 

 

Wintershall Norge

Wintershall globalt
Språk:
17.12.2018

Produksjonsstart for Aasta Hansteen i NorskehavetWintershall styrker sin posisjon som gasseksportør til Europa

© Roar Lindefjeld and Bo B. Randulff/Equinor

Stavanger. Med produksjonsstarten på Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet befester Wintershall sin posisjon som en viktig gassprodusent i Norge. Det Equinor-opererte feltet er utbygd med Norges første flytende SPAR-plattform og er designet som et knutepunkt for tilkobling av andre funn i området.

Utvinnbare ressurser på Aasta Hansteen, inkludert Snefrid Nord som er en del av utbyggingen, er estimert til 55,6 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) gass og 0,6 millioner Sm3 kondensat. Investeringene i Aasta Hansteen utgjør 37,5 milliarder kroner. Wintershall er den nest største andelshaveren i Aasta Hansteen med 24 prosent, og eier også 13,3 prosent i rørledningen Polarled og 5 prosent i det landbaserte Nyhamna-anlegget.

Styrker sin posisjon som gasseksportør til Europa

«Wintershall er en betydelig andelshaver i Aasta Hansteen, Polarled og Nyhamna. Vi er derfor godt posisjonert til å dra nytte av utviklingen av området, og dermed styrke vår posisjon som gasseksportør til Europa», sier Mario Mehren, konsernsjef i Wintershall. «Volumer fra Aasta Hansteen vil nå befeste vår totale produksjon godt over 100.000 fat oljeekvivalenter per dag. Det sikrer oss en balansert energiportefølje, der mer enn halvparten av produksjonen vil komme fra gass», tilføyer Hugo Dijkgraaf, administrerende direktør i Wintershall Norge. Feltet vil de neste tiårene bidra vesentlig til Norges totale årlige gassproduksjon og dermed også til betydelige energileveranser til Europa.

Viktig strategisk område for Wintershall

Gass fra Aasta Hansteen og de omkringliggende feltene i Vøringbassenget vil bli transportert via den 482 kilometer lange Polarled-rørledningen til Nyhamna-anlegget i Midt-Norge, før den eksporteres videre til Storbritannia. Vøringbassenget i Norskehavet er rikt på gass. «Aasta Hansteen er hjørnestein i Wintershall Norges planer om å styrke vår posisjon som gassprodusent i Norge. Vi vurderer nå flere andre funn for tilkobling til plattformen. Vøringbassenget er et viktig strategisk område for oss og vi har en rekke lovende letelisenser som kan være mulige å knytte til Aasta Hansteen», sier Hugo Dijkgraaf. Wintershall driver aktiv letevirksomhet i Vøringbassenget og har nylig gjort et funn i Balderbrå-prospektet. I tillegg er selskapet partner i Asterix-funnet.

Gjennom Polarled knyttes Aasta Hansteen til Nyhamna gassterminal i Møre og Romsdal for videre eksport til Storbritannia. Produsert kondensat lastes på tankskip og sendes videre ut i markedet.

Aasta Hansteen er verdens største SPAR-plattform, en flytende installasjon med et vertikalt sylindrisk skrog som er forankret til havbunnen. Fire havbunnsrammer er plassert på havbunnen – to med fire slisser hver og to med én slisse hver.

Feltet ligger 320 kilometer vest for Bodø på 1.300 meters dyp. Plan for utbygging og drift (PUD) ble levert til myndighetene i januar 2013 og godkjent i juni samme år. Aasta Hansteen er operert av Equinor med en eierinteresse på 51 prosent. De andre lisenshaverne er Wintershall (24%), OMV (Norge) AS (15%) og ConocoPhillips Skandinavia AS (10%).

Wintershall Norge AS er en av de største olje- og gassprodusentene i Norge med en daglig produksjon på omlag 100.000 fat oljeekvivalenter. Selskapet har eierandeler i ca. 50 lisenser på norsk sokkelen og er operatør for mer enn halvparten. I 2017 startet produksjonen på Maria-feltet, som var Wintershalls første egenopererte utbygging i Norge. Det neste planlagte utbyggingsprosjektet er Nova (tidligere Skarfjell). Selskapet er også operatør for de produserende feltene Brage og Vega. Wintershall Norge AS sysselsetter rundt 500 ansatte og er en del av Wintershall Holding GmbH.

Wintershall Holding GmbH har hovedkontor i Kassel i Tyskland og er et heleid datterselskap av BASF i Ludwigshafen. Selskapet har vært aktivt innen utvinning av naturressurser i 120 år og i leting og produksjon av råolje og naturgass i mer enn 80 år. Wintershall fokuserer på utvalgte kjerneregioner, der selskapet har opparbeidet seg omfattende regional og teknologisk ekspertise. Disse regionene er Europa, Russland, Nord-Afrika, Sør-Amerika og i økende grad Midtøsten. Selskapet har som mål å ekspandere innen leting og produksjon gjennom utvalgte partnerskap, innovasjon og teknologisk kompetanse. Wintershall sysselsetter globalt rundt 2.000 medarbeidere fra 50 nasjoner og er Tysklands største internasjonale produsent av råolje og naturgass.

I slutten av september 2018 signerte BASF og LetterOne en bindende avtale om å fusjonere deres respektive olje- og gasselskaper, Wintershall og DEA (Deutsche Erdöl AG). Underlagt lovpålagte godkjennelser forventes transaksjonen avsluttet i første halvdel av 2019. Wintershall DEA vil bli den ledende uavhengige olje- og gassprodusenten i Europa. BASF og LetterOne planlegger en børsnotering (IPO) for Wintershall DEA på mellomlang sikt.

Wintershall. Shaping the future.

Følg oss på TwitterFacebook , YouTube eller Instagram.

Relaterte nyheter

Siste nyheter

02.05.2019 Alv Bjørn Solheim blir administrerende direktør I Wintershall DEA Norge

1. Mai 2019 fullførte de to tyske selskapene Wintershall og DEA den internasjonale fusjonen og dannet selskapet Wintershall Dea.

21.02.2019 Significant growth planned for Wintershall DEA

Production increase of 40 percent by the early 2020s envisaged

01.10.2018 Plan for utbygging og drift av Nova-feltet er godkjent

Feltutbygging på vei mot første olje i 2021

30.09.2018 Oljeministeren avviser at Equinor er for stort

Skal svare Stortinget

28.09.2018 Wintershall og DEA fusjonerer tidlig i 2019

Wintershall DEA vil bli et av de største uavhengige olje- og gasselskapene i Europa

Wintershall DEA Logo

Wintershall har sammen med DEA blitt til Wintershall Dea.