Globale nettside

Wintershall har aktivitet over hele verden. Lær mer selskapets strategi, prosjekter og verdier på vår globale nettside.

www.wintershall.com

 

 

Wintershall Norge

Wintershall globalt
Språk:
30.11.2015

Produksjonsstart på Edvard GriegWintershall øker produksjonen på norsk sokkel / Selskapets andre partneropererte felt i produksjon i 2015

Stavanger. Med oppstarten av Edvard Grieg-feltet i Nordsjøen, styrker Tysklands største internasjonale olje- og gassprodusent sin posisjon som en av de store produsentene på norsk kontinentalsokkel. Det Lundin-opererte feltet, som ble oppdaget i 2007, er utbygd med en bunnfast stålplattform. Wintershall har en andel på 15 prosent.

«Med første olje på Edvard Grieg viser Wintershall nok en gang at selskapet er en ledende aktør på norsk sokkel. Samtidig som vi øker produksjonen i Norge, har vi sammen med operatøren og de andre partnerne tatt et viktig prosjekt til produksjon, innenfor tid og budsjett. Dette er en viktig milepæl for oss når vi nå fokuserer på våre egne utbyggingsprosjekter, Maria og Skarfjell, som tas til produksjon i løpet av de neste årene», sier administrerende direktør Bernd Schrimpf i Wintershall Norge. Siden 2012 har Wintershall økt produksjonen fra rundt 3.000 fat per dag til mer enn 60.000.

Edvard Grieg, lokalisert på Utsirahøyden i Nordsjøen, rundt 180 kilometer vest for Stavanger, har påviste reserver på rundt 187 millioner fat oljeekvivalenter. Feltet er utbygd som et regionalt knutepunkt for å motta og behandle hydrokarboner fra utbygginger og funn i området. Oljen vil bli transportert via Grane-rørledningen til Sture-terminalen utenfor Bergen, mens gassen vil bli transportert via et eget rørsystem til St. Fergus i Skottland.

Dette er den andre partneropererte utbyggingen til Wintershall som er satt i produksjon i 2015. I mars begynte BG produksjonen fra Knarrfeltet i Nordsjøen.

«Wintershall har vært partner i Edvard Grieg-lisensen siden begynnelsen og har vært med på hele utviklingsløpet til feltet. Jeg er veldig stolt av vår deltakelse i prosjektet og vil gi honnør til Lundin og resten av partnerskapet. Vi er spesielt fornøyd med at vi får første olje innenfor tid og budsjett,» sier leder for utbygging, Eivind Torheim i Wintershall Norge. 

Wintershall har en eierandel på 15 prosent i Edvard Grieg. Lundin er operatør og har 50 prosent, OMV har 20 prosent og Statoil har de resterende 15 prosentene.

Wintershall Holding GmbH har hovedkontor i Kassel i Tyskland og er et heleid datterselskap av BASF i Ludwigshafen. Selskapet har vært aktivt innen utvinning av naturressurser i 120 år og i leting og produksjon av råolje og naturgass i mer enn 80 år. Wintershall fokuserer på utvalgte kjerneregioner, der selskapet har opparbeidet seg omfattende regional og teknologisk ekspertise. Disse regionene er Europa, Russland, Nord-Afrika, Sør-Amerika og i økende grad Midtøsten. Selskapet har som mål å ekspandere innen leting og produksjon gjennom utvalgte partnerskap, innovasjon og teknologisk kompetanse. Wintershall sysselsetter globalt mer enn 2.500 medarbeidere fra 40 nasjoner og er Tysklands største internasjonale produsent av råolje og naturgass.

Wintershall. Shaping the future.

Ytterligere informasjon på internett – www.wintershall.no – eller følg oss på Twitter, Facebook eller YouTube.

Kontakt: Verena Sattel

Relaterte nyheter

Siste nyheter

02.05.2019 Alv Bjørn Solheim blir administrerende direktør I Wintershall DEA Norge

1. Mai 2019 fullførte de to tyske selskapene Wintershall og DEA den internasjonale fusjonen og dannet selskapet Wintershall Dea.

21.02.2019 Significant growth planned for Wintershall DEA

Production increase of 40 percent by the early 2020s envisaged

16.01.2018 Wintershall sikrer seg lovende områder i TFO 2018

Wintershall Norge tildeles seks lisenser på norsk sokkel (to som operatør)

01.10.2018 Plan for utbygging og drift av Nova-feltet er godkjent

Feltutbygging på vei mot første olje i 2021

30.09.2018 Oljeministeren avviser at Equinor er for stort

Skal svare Stortinget

Wintershall DEA Logo

Wintershall har sammen med DEA blitt til Wintershall Dea.