Globale nettside

Wintershall har aktivitet over hele verden. Lær mer selskapets strategi, prosjekter og verdier på vår globale nettside.

www.wintershall.com

 

 

Wintershall Norge

Wintershall globalt
Språk:
28.12.2016

Produksjonsstart på Ivar Aasen-feltet i NordsjøenWintershall er partner i utbyggingsprosjektet / Daglig produksjonskapasitet på 68 000 fat

© AkerBP

Stavanger. Wintershall styrker med oppstarten av Ivar Aasen-feltet nok en gang sin posisjon som en av de store produsentene på norsk sokkel. AkerBP er operatør av feltet som har estimerte reserver på 186 millioner fat oljeekvivalenter (foe), og som startet produksjonen 24. desember. Daglig produksjonskapasitet er 68 000 foe.

Wintershall gjorde i 2012 funnet av Asha som nå er inkludert som en del av Ivar Aasen-utbyggingen. Tysklands største internasjonale olje- og gassprodusent har en eierandel på 6,5 prosent i feltet, lokalisert på Utsirahøyden i Nordsjøen. Den valgte utbyggingsløsningen innebærer en tilkobling med rørledning til produksjonsplattformen Edvard Grieg, for endelig behandling og eksport av utvunnede volumer. Plattformen vil også gi støtte for løftegass og kraft til produksjon. Ivar Aasen er, etter oppstarten av Knarr og Edvard Grieg, det tredje partneropererte feltet som Wintershall er med å sette i produksjon.

«Vi skaffer oss kontinuerlig mer og mer erfaring i utbygging av felt på norsk sokkel. Det nære samarbeidet med AkerBP har vært svært konstruktivt og effektivt. Vi vil gratulerer hele teamet som har jobbet målrettet med å sette feltet i produksjon innenfor tidsskjema og budsjett. Wintershall vil ta med seg erfaringene herfra til sine egne prosjekter Maria og Skarfjell,» forklarer Bernd Schrimpf, administrerende direktør i Wintershall Norge.

Datterselskapet til BASF har økt sin daglige produksjon i Norge til mer enn 80 000 foe. Wintershall er en av de største lisenshaverne i Norge, med rundt 60 lisenser, hvor over halvparten er operatørskap. For Wintershall er Norge en kjerneregion i selskapets globale portefølje. I løpet av det siste tiåret har selskapet etablert seg som et integrert lete- og produksjonsselskap på norsk sokkel.

Wintershall Norge AS er et lete- og produksjonsselskap med eierskap i rundt 60 lisenser på norsk sokkel, hvorav over halvparten er operatørskap. Selskapet er operatør for feltene Brage og Vega i Nordsjøen, og er i ferd med å bygge ut Maria-feltet i Norskehavet. Selskapet har rundt 500 ansatte i Norge. Wintershall Norge er en del av Wintershall Holding.

Wintershall Holding GmbH har hovedkontor i Kassel i Tyskland og er et heleid datterselskap av BASF i Ludwigshafen. Selskapet har vært aktivt innen utvinning av naturressurser i 120 år og i leting og produksjon av råolje og naturgass i mer enn 85 år. Wintershall fokuserer på utvalgte kjerneregioner, der selskapet har opparbeidet seg omfattende regional og teknologisk ekspertise. Disse regionene er Europa, Russland, Nord-Afrika, Sør-Amerika og i økende grad Midtøsten. Selskapet har som mål å ekspandere innen leting og produksjon gjennom utvalgte partnerskap, innovasjon og teknologisk kompetanse. Wintershall sysselsetter globalt rundt 2.000 medarbeidere fra 50 nasjoner og er Tysklands største internasjonale produsent av råolje og naturgass.

Wintershall. Shaping the future.

Ytterligere informasjon på internett – www.wintershall.no – eller følg oss på Twitter, Facebook eller YouTube.

 

Kontakt: Verena Sattel

Relaterte nyheter

Siste nyheter

11.10.2017 Wintershall fornyer samarbeid med Stavanger Symfoniorkester

Wintershall Norge og Stavanger Symfoniorkester (SSO) har inngått en treårig samarbeidsavtale fra januar 2018.

27.09.2017 Hugo Dijkgraaf blir ny administrerende direktør i Wintershall Norge

Hugo Dijkgraaf (42) ble i dag presentert som ny administrerende direktør i Wintershall Norge AS fra november i år, etter formell utnevnelse av selskapets styre.

20.07.2017 Snefrid Nord bygges ut

Gassfunnet Snefrid Nord er besluttet utbygget som en havbunnstilknytning til Aasta Hansteen-feltet. Oppstart er forventet sent i 2019.

16.05.2017 Norsk-tysk energisamarbeid i fokus

Mario Mehren møtte olje- og energiministeren i Berlin / Olje og gass fra Nordsjøen sikrer Europas energiforsyning

08.05.2017 Back to Black

The profits bubble again for the oil multinationals. Even in the Norwegian Sea the branch catapults itself from the crisis. However, the situation remains fragile. An...