Globale nettside

Wintershall har aktivitet over hele verden. Lær mer selskapets strategi, prosjekter og verdier på vår globale nettside.

www.wintershall.com

 

 

Wintershall Norge

Wintershall globalt
Språk:
23.10.2017

Prosjektene som har blitt 10,5 milliarder billigereSiden forrige anslag i fjor, har 12 byggeprosjekter på norsk sokkel kuttet prisen med totalt 10,5 milliarder kroner.

John Økland

Siden forrige anslag i fjor, har 12 byggeprosjekter på norsk sokkel kuttet prisen med totalt 10,5 milliarder kroner.

Det viser tall i Statsbudsjettet.

Det største kuttet finner vi på Johan Sverdrup fase 1.

Her er prisen nå nede i 102,5 milliarder kroner. Det alene er ned 6,8 på ett år og ned 22 milliarder totalt.

Mesteparten av reduksjonene kommer som følge av at alle de store prosjekterings-, fabrikasjons- og installasjonskontraktene ble tildelt til gunstige markedsvilkår i 2015 og 2016, og reduksjoner som følge av effektiv prosjektgjennomføring. Reduksjonen kommer også som resultat av mer effektive boreoperasjoner og god kontroll på arbeidsomfanget, heter det om reduksjonene på Johan Sverdrup.

Også prosjekter som Maria og Aasta Hasteen faller i pris.

Om Aasta Hansteen:

Siden desember 2015 har operatøren sett en tydeleg forbedring i framdriften ved verftet, og framdriften i prosjektet er nå god. Reduksjoner sidan rapporteringen i fjor skyldes i hovedsak bedre prosjektgjennomføring gjennom reduserte kostnader til boring og bygging av plattformen.

Om Maria:

Reduksjonen skyldes fordelaktige markedsforhold, mer effektive boreoperasjoner, få endringer i prosjektet sammenliknet med PUD, og kortere gjennomføringstid sammenliknet med opprinnelig prosjektplan blant annet på grunn av effektiv prosjektgjennomføring i offshore installasjonsarbeid.

Martin Linge fortsetter å øke i pris. Prosjektet stiger ytterligere 1,3 milliarder. Nå er sprekken på 12,1 milliarder og nye anslag viser at sluttregningen blir 41,3 milliarder.

En dødsulykke inntraff på verftet i Sør-Korea i mai 2017. Ulykken medførte konsekvenser for framdriften i byggearbeidet ved verftet. Operatøren for Martin Linge, Total, har informert departementet om at produksjonsoppstart er ytterligere forsinket til første halvdel av 2019.

Source: petro.no

Relaterte nyheter

  • 20.07.2017 Snefrid Nord bygges ut

    Gassfunnet Snefrid Nord er besluttet utbygget som en havbunnstilknytning til Aasta Hansteen-feltet. Oppstart er forventet sent i 2019.

  • 08.05.2017 Back to Black

    The profits bubble again for the oil multinationals. Even in the Norwegian Sea the branch catapults itself from the crisis. However, the situation remains fragile. An...

  • 02.05.2017 Maria foran skjema

    Produksjonsstart akselerert til første halvdel av 2018 / Minister Søviknes besøker boreriggen på Mariafeltet

Siste nyheter

15.11.2017 Hugo Dijkgraaf tar over som administrerende direktør

Hugo Dijkgraaf har tatt over som administrerende direktør i Wintershall Norge og vil bygge videre på arbeidet til forgjengeren Bernd Schrimpf

23.10.2017 Prosjektene som har blitt 10,5 milliarder billigere

Siden forrige anslag i fjor, har 12 byggeprosjekter på norsk sokkel kuttet prisen med totalt 10,5 milliarder kroner.

11.10.2017 Wintershall fornyer samarbeid med Stavanger Symfoniorkester

Wintershall Norge og Stavanger Symfoniorkester (SSO) har inngått en treårig samarbeidsavtale fra januar 2018.

27.09.2017 Hugo Dijkgraaf blir ny administrerende direktør i Wintershall Norge

Hugo Dijkgraaf (42) ble i dag presentert som ny administrerende direktør i Wintershall Norge AS fra november i år, etter formell utnevnelse av selskapets styre.

20.07.2017 Snefrid Nord bygges ut

Gassfunnet Snefrid Nord er besluttet utbygget som en havbunnstilknytning til Aasta Hansteen-feltet. Oppstart er forventet sent i 2019.