Globale nettside

Wintershall har aktivitet over hele verden. Lær mer selskapets strategi, prosjekter og verdier på vår globale nettside.

www.wintershall.com

 

 

Wintershall Norge

Wintershall globalt
Språk:
21.03.2019

Rekordproduksjon for WintershallProduksjon på 171 million fat oljeekvivalenter overstiger tidligere nivå betydelig

@ Alejandro Kirchuk

Kassel. Wintershall ser i 2019 ikke bare tilbake på en 125 år lang historie, men også et vellykket fjorår. «I 2018 satte vi  produksjonsrekord med en daglig produksjon på opp mot 500 000 fat oljeekvivalenter (FOE). Med en olje-og gassproduksjon på 171 millioner FOE i 2018, har Wintershall nok en gang slått rekorden på 164 million FOE fra året før», uttalte konsernsjef Mario Mehren på den årlige pressekonferanse for Wintershall, Tysklands største internasjonale produsent av råolje og naturgass.

Wintershall økte også reservene med 12 prosent til 1,9 milliarder FOE – nok et rekordresultat. Wintershall erstattet 214 prosent av volumene som ble produsert i 2018. Reserve-til-produksjonsraten, som er basert på Wintershalls produksjon i 2018 og tilgjengelige reserver ved årets slutt, økte til nærmere elleve år. 

«Vi hviler imidlertid ikke på laurbærene, men vil fortsette å jobbe aktivt for å forme vår egen fremtid, også i jubileumsåret, slik at vi kan skrive det neste kapitlet i selskapets historie: Wintershall DEA blir det største uavhengige olje- og gasselskapet i Europa – en europeisk mester», fortsetter Wintershalls konsernsjef. «Vi er overbevist om at det både er riktig og viktig at også Tyskland har et sterkt olje- og gasselskap – på samme måte som våre naboland har en stor aktør». EU-kommisjonen godkjente fusjonen mellom Wintershall og DEA allerede i slutten av februar. Fusjonen forventes gjennomført i første halvdel av 2019.

Fremtidsorientert olje- og gassproduksjon

Til tross for en fortsatt utfordrende markedssituasjon i 2018, økte Wintershall sine driftsinntekter før spesielle poster (EBIT) med 155 prosent, fra 683 million euro i 20171 til 1745 million euro2. Det skyldtes primært høyere olje- og gasspriser samt høyere produksjonsvolumer i Norge og Russland. EBIT økte med 798 millioner euro til 1733 millioner euro. Dette er en økning på 85 prosent. BASFs resultater etter skatt og minoritetsinteresser økte med 69 millioner euro (pluss 9 prosent) til 829 millioner euro (2017: 760 millioner euro).

Salg til tredjeparter økte med 842 millioner euro  i løpet av foregående år til 4 094 millioner euro (2017: 3 252 millioner euro)  grunnet høyere priser og volumer. Dette er en økning på 26 prosent. Gjennomsnittsprisen for et fat Brent råolje i 2018 var USD 71 (2017: USD 54). Gassprisene på det europeiske spotmarkedet økte med ca. 32 prosent sammenlignet med foregående år.

Fusjonen med DEA setter kursen for videre vekst. Det nye selskapet tar sikte på å øke Wintershall DEAs  daglige produksjonen, som per nå for de to selskapene er nærmere 590 000 FOE, med rundt 40 prosent til mellom 750 000 og 800 000 FOE innen fire år. Denne veksten er forventet å komme fra selskapenes eksisterende porteføljer, i tillegg til nye produksjonsområder. DEA har nylig startet aktiviteter i Mexico, og Wintershall har lykkes med å få andeler i en ny olje- og gasslisens i Abu Dhabi.

Russland: Utvidelse av prosjekter

Produksjonen i Russland og videre feltutbygginger i Vest-Sibir sørger for et betydelig bidrag til den planlagte produksjonsøkningen. Borekampanjen i blokk 1 A i Achimov-formasjonen på Urengoy-feltet, der Wintershall har en andel på 50 prosent, er planlagt fullført innen utgangen av 2019. I fremtiden vil fellesforetaket med Gazprom produsere rundt 8 milliarder kubikkmeter naturgass per år fra nærmere110 brønner. Utbyggingen av blokk 4A og 5A i Achimov-formasjonen, hvor Wintershall har en andel på 25 prosent, går som planlagt. Gazprom estimerer at en platåproduksjon på 15,5 milliarder kubikkmeter naturgass vil bli produsert av Wintershall og Gazprom.

Wintershall har også en andel på 35 % i den kommersielle suksessen til naturgassfeltet Yuzhno Russkoye i Vest-Sibir. Dette feltet har siden midten av 2009 hatt en årlig produksjon på 25 milliarder kubikkmeter naturgass. Det er forventet at den vellykkede utbyggingen av Turon-formasjonen vil sørge for å opprettholde det høye produksjonsnivået til minst 2022, i følge estimater fra Severneftegazprom.

Volgodeminoil i det sørlige Russland er et såkalt «joint venture» som drives av Wintershall og RITEK, et datterselskap av Lukoil, og er det lengstlevende joint venture mellom et russisk selskap og en utenlandsk samarbeidspartner.

Det anses som en pionèr innen tysk-russisk oljeproduksjon. Etter mer enn 25 år er dette foretaket et godt eksempel på vellykket bilateralt samarbeid og felles økonomisk suksess. I fjor nådde selskapet en ny milepæl med et samlet produksjonsvolum på 10 millioner tonn olje. «I 2018 økte vi nok en gang produksjonen i de russiske prosjektene våre», sier Mario Mehren. «Vi ønsker å fortsette i samme retning også etter den planlagte sammenslåingen og investere i utvidelse av prosjektene i Russland, som er og blir vår viktigste kjerneregion», sier Mehren.

Videre satsing på norsk sokkel

Wintershall har oppnådd et produksjonsvolum på mer enn 100 000 FOE i Norge. «Dette er et ypperlig utgangspunkt for det nye Wintershall DEA-selskapet. Etter sammenslåingen med DEA vil vi være den tredje største produsenten på norsk sokkel med et daglig volum på over 200 000 FOE de kommende årene», sier Mehren. «Vi ønsker imidlertid ikke å hvile på laurbærene – vi vil fortsette å øke produksjonen. Wintershall kommer til å investere rundt 2 milliarder euro i leting og utvikling i Norge i perioden 2017-2020», forklarer Mehren. Denne strategien illustrerer selskapets engasjement i Norge, en vekstregion som vil bli enda viktigere etter fusjonen mellom Wintershall og DEA er gjennomført. Norge utgjør mer enn en tredjedel av Wintershalls globale letebudsjett.

Høsten 2018 godkjente Olje- og energidepartementet PUD (plan for utbygging og drift) for Nova-feltet, Wintershalls tredje egenopererte undervannsfelt. Nova skal bygges ut med to havbunnsrammer. De to havbunnsrammene vil kobles til Gjøa-plattformen for prosessering og videre transport. «Denne bærekraftige utbyggingsløsningen innebærer en vinn-vinn-situasjon: I stedet for å bygge en ny installasjon vil tilknytningen til den nærliggende Gjøa-plattformen føre til økt kostnadseffektivitet. Samtidig forlenges den økonomiske levetiden for den eksisterende infrastrukturen. Slik vil fremtidens oljeproduksjon se ut», fortsetter Mehren.

Wintershalls investeringer i det Equinor-opererte Aasta Hansteen-feltet, som kom i produksjon i desember 2018, bidrar til å sikre Europas forsyning av naturgass. «Feltet vil de nærmeste årene bidra vesentlig til Norges årlige produksjon av naturgass og dermed også sikre betydelige energileveranser til Europa – fra ett av landene i verden som står for den reneste produksjonen», bekrefter Mehren. «Aasta Hansteen og Polarled innebærer ny infrastruktur i den nordlige delen av Norskehavet, og åpner opp for nye muligheter for denne delen av sokkelen». Wintershalls nylige Balderbrå-funn i Vøringbassenget, er estimert til å være ett av de to største funnene på sokkelen i 2018.

I tillegg har Wintershall også utvidet sin lisensportefølje etter å ha blitt tildelt seks nye utvinningstillatelser av det norske Olje- og energidepartementet i januar 2019, i forbindelse med konsesjonsrunden (TFO) 2018. Wintershall er operatør for to av disse lisensene. Alle lisensene er lokalisert i kjerneområder: tre i Vøringbassenget, én i nærheten av Maria-feltet, én i kvadrant 35 i Nordsjøen og én i nærheten av Edvard Grieg-feltet. 

Sør-Amerika: Vellykket aktivitet i Brasil 

Wintershall fortsatte å vokse i Sør-Amerika i 2018. Selskapet har fått totalt syv utvinningstillatelser i Brasil. Wintershall er operatør for fire av disse lisensene. Lisensene er lokalisert utenfor nord- og sørøstkysten av Brasil. Siden desember 2018 er de første seismiske 3D-dataene samlet inn fra tre blokker i Potiguar-bassenget utenfor nordøstkysten av landet, hvor Wintershall er operatør. Den seismiske dataen vil deretter bli prosessert og evaluert. De første resultatene er forventet å være klare innen midten av 2020.

«Kysten utenfor Brasil anses å være en av de mest lovende oljeprovinsene i verden. Det er en del av vår vekstplan å være aktive også i nye regioner, og Brasil har et fantastisk potensial», sier Mario Mehren. «Vi vil utvikle en bred og variert portefølje i Brasil». 

Wintershall har vært aktive i Sør-Amerika i flere tiår. Selskapet har lange tradisjoner i Argentina, der vi i 2018 kunne feire et stort jubileum: Wintershall har i 40 år drevet letevirksomhet og produksjon av hydrokarboner med stor suksess, og er landets fjerde største gassprodusent. Selskapet er i dag involvert i totalt 15 felt på land og til havs. Selskapet er operatør for tre av disse.

Wintershall planlegger å ytterligere utvide sin teknologiske base i Argentina og er involvert i ukonvensjonell olje- og gassproduksjon i den lovende Vaca Muerta-skiferformasjonen. I 2018 ble to horisontale brønner boret i Wintershalls egenopererte Aguada Federal-blokken for videre utforsking av skiferen i formasjonen. «Vi har bidratt til olje- og gassindustrien i Argentina i flere tiår. Vi har teknologien og kompetansen som trengs for å bore under krevende geologiske forhold, og vi opererer med de høyeste HMS-standarder», forklarer Mehren. 

Wintershall tok over enda et operatørskap i 2018 med CN-V-blokken i Mendoza-provinsen. To letebrønner er allerede boret, hvorav en inneholdt hydrokarboner. Resultatene av boringen er nå under evaluering.

Ghasha-lisensen – milepæl i Midtøsten

I november 2018 besluttet Wintershall å utvide sine aktiviteter i Midtøsten ved å kjøpe en andel på 10 prosent i Ghasha-lisensen sammen med ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company). Abu Dhabi er et av verdens viktigste sentre for olje- og gassproduksjon. Investeringer i denne regionen representerer et strategisk skritt, og gjør Midtøsten til et av kjerneområdene for Wintershall.

Ghasha-lisensen dekker utbyggingen av Hail, Ghasha, Dalma og andre surgass- og kondensatfelt som ligger i Al Dhafra-regionen, utenfor kysten av Abu Dhabi. Avtalen markerer at det er første gang Wintershall produserer gass og kondensat i Abu Dhabi, og er en oppfølging av to vellykkede letebrønner i surgass- og kondensatfeltet Shuwaihat i 2015 og 2017. Wintershall har med seg mer enn 40 år med ekspertise innen sikker utbygging og produksjon fra surgassfelt til Gasha-prosjektet. «Her kan vi imponere med ekspertise fra Tyskland. Våre erfaringer med surgass-felt i Tyskland har åpnet dører for oss i gulfen. I tillegg vet vi nøyaktig hva som er viktig i økologisk sårbare områder», sier Mehren. 

I følge ADNOCs planer er det forventet at prosjektet vil produsere mer enn 40 millioner kubikkmeter naturgass per dag innen midten av neste tiår. Det er nok til å forsyne omlag to millioner husholdninger med energi. I tillegg til sur- og søtgass vil det daglig produseres 120 000 fat olje, samt kondensat av høy kvalitet. Gassen som produseres i lisensområdet vil utgjøre et betydelig bidrag til ADNOCs mål om å sikre stabil og rimelig gassforsyning, for ikke å glemme at De forente arabiske emirater da blir selvforsynt med gass.

Innenlandsproduksjon – sikker energiforsyning ved hjelp av teknologisk ekspertise

I 2018 utvidet Wintershall sitt teknologisenter i Tyskland ved Barnstorf i Niedersachsen (distriktet Diepholz). Her blir toppmoderne, digital teknologi benyttet for å få mer presise analyser av potensialet for naturgass- og råoljereservoarer verden over. Hovedattraksjonen i det nye laboratoriet er en mikro-computertomografi-skanner (mikro-CT). Ved hjelp av digital bergartsanalyse kan eksperter lage høyoppløselige 3D-bilder av steinprøver fra naturgass- og oljereservoarer. «Analysene som utføres i teknologisenteret vil hjelpe våre kollegaer i Tyskland, Sibir, Norge eller Argentina med å ta gode beslutninger ved utbygging av gass- og oljereserver og bidra til en vellykket gjennomføring» sier Mario Mehren. Etter fusjonen mellom Wintershall og DEA vil Barnstorf bli teknologi- og opplæringssenter for selskapet.

Wintershall gjennomførte undersøkelser med moderne, høyoppløselig 3D-seismikk ved Emlichheim i Niedersachsen (Bentheim fylke) i begynnelsen av 2018. Ved siden av Völkersen og Mittelplate blir Emlichheim et av Wintershall DEAs viktigste områder i Tyskland. Resultatene fra den seismiske undersøkelsen i området vil utgjør grunnlaget for videre utbygging. Wintershall planlegger å bore nye brønner – de første fem skal etter planen bores i september 2019. I løpet av andre halvdel av året planlegger selskapet også å starte byggingen av en nærmere 14 km lang oljerørledning mellom Emlichheim og Osterwald, for å sikre at olje også i fremtiden vil kunne transporteres  på en sikker og miljøvennlig måte til raffineriet i Lingen. Wintershall har hatt stabil produksjon av råolje Emlichheim i over 70 år. 

Investeringer i innenlandsproduksjon har fokus på Mittelplate bore- og produksjonsplattform på sørspissen av Vadehavet nasjonalpark i Scheswig-Holstein. Mittelplate er den eneste bore- og produksjonsinstallasjonen i tysk farvann. Offshorefeltet, som Wintershall allerede opererer med DEA, er en hjørnestein i Tysklands oljeproduksjon. Mer enn 35 millioner tonn olje er allerede utvunnet fra reservoaret. «For å sikre at Mittelplate også i fremtiden bidrar til produksjon i Tyskland, startet Wintershall og DEA en borekampanje i 2017 som vil vare til 2022», sier Mehren. «30 år med sikker produksjon i det sårbare økosystemet i Vadehavet viser at det er mulig å kombinere oljeproduksjon og miljøvern».

Nord Stream 2: Infrastruktur for Europa – sikker, kostnadseffektiv, miljøvennlig

Pålitelig, kostnadseffektiv og miljøvennlig naturgassforsyning til Europa er svært viktig og utgjør et rimelig klimatiltak samtidig som det sikrer en konkurransedyktig industri i Europa. Rørledningen Nord Stream i Østersjøen, som nå utvides med Nord Stream 2 på grunn av den økende energietterspørselen og produksjonsnedgangen i EU, vil bidra til dette. Kapasitetsutnyttelsen for Nord Stream 1 ble fullt utnyttet i 2018.  «Med Nord Stream 2 kan ytterligere 55 milliarder kubikkmeter naturgass leveres til de europeiske markedene. Totalt kan dette for eksempel erstatte all kullkraft i Tyskland», sier Mehren. Wintershall er med på å finansiere Nord Stream 2-prosjektet som lånegiver og vil bidra med opptil 950 millioner euro for prosjektet. Per 31. desember 2018 er nesten to tredjedeler av disse midlene frigitt. Så langt har prosjektselskapet Nord Stream 2 AG fått tillatelse til å bygge og drifte rørledningssystemet fra alle naboland bortsett fra Danmark, og mer enn 800 kilometer med rørledninger er allerede lagt.

Fremtidsutsikter for 2019

I 2019 vil ferdigstillingen av fusjonen med DEA ha et høyt fokus for Wintershall. Wintershall vil også investere i økt olje- og gassproduksjon, spesielt i Russland, Norge og Midtøsten. Et nøkkelprosjekt i Norge vil være Nova, mens det i Russland planlegges for klargjøring av platåproduksjon i blokk 1 A i Achimov-formasjonen. Det omfattende infrastruktur- og konstruksjonsarbeidet i utviklingen av blokk 4 A og 5 A går som planlagt. I tillegg skal Wintershall i gang med å utvikle aktivitetene i Brasil. Selskapets produksjon i Europa vil fortsatt ha fokus på økt effektivitet. Samtidig skal Wintershall fortsette sine leteaktiviteter. 

«Selskapets planer for 2019 er basert på en gjennomsnittlig Brent oljepris på 70 dollar per fat og en vekslingskurs på 1,15 dollar per euro», sa Mehren. 

Fremtidsrettede uttalelser og prognoser

Denne rapporten inneholder uttalelser om fremtidige hendelser. Disse uttalelsene er basert på styrets nåværende estimater og prognoser samt aktuell tilgjengelig informasjon. De fremtidsrettede uttalelsene må ikke tolkes som garantier for fremtidig utvikling og resultater. Fremtidige hendelser og resultater er avhengig av en rekke faktorer med ulik risiko og usikkerhet og kan være basert på antagelser som kan vise seg å være unøyaktige. Vi er ikke forpliktet til å oppdatere de fremtidsrettede uttalelsene i denne pressemeldingen.


1  Som følge av regnskapsendringer for BASFs olje- og gassvirksomhet i 2018 har også tilsvarende tall for året før blitt justert her og under.

 

2 Inkluderer bare nedskrivinger for de første tre kvartalene i 2018.

 

 

Wintershall Holding GmbH har hovedkontor i Kassel i Tyskland og er et heleid datterselskap av BASF i Ludwigshafen. Selskapet har vært aktivt innen utvinning av naturressurser i 125 år og i leting og produksjon av råoljeolje og naturgass i mer enn 85 år. Wintershall fokuserer på utvalgte kjerneregioner, der selskapet har opparbeidet seg omfattende regional og teknologisk ekspertise. Disse regionene er Europa, Russland, Nord-Afrika, Sør-Amerika og i økende grad Midtøsten. Selskapet har som mål å ekspandere innen leting og produksjon gjennom utvalgte partnerskap, innovasjon og teknologisk kompetanse. Wintershall sysselsetter globalt rundt 2 000 medarbeidere fra 50 nasjoner og er Tysklands største internasjonale produsent av råolje og naturgass.

I slutten av september 2018 signerte BASF og LetterOne en bindende avtale om å fusjonere sine respektive olje- og gassvirksomheter, Wintershall og DEA (Deutsche Erdöl AG). Transaksjonen forventes gjennomført i første halvdel av 2019, forutsatt myndighetsgodkjenning. Wintershall DEA vil bli en ledende, uavhengig olje- og gassprodusent i Europa. På mellomlang sikt planlegger BASF og LetterOne en børsnotering (IPO) av Wintershall DEA.

Wintershall. Shaping the future.

Følg oss på sosiale medier på Twitter, Facebook, Youtube og Instagram.

Relaterte nyheter

Siste nyheter

20.05.2019 Havbunnsrammer installert på Nova-feltet

Første milepæl under vann for Nova-utbyggingen

02.05.2019 Alv Bjørn Solheim blir administrerende direktør I Wintershall DEA Norge

1. Mai 2019 fullførte de to tyske selskapene Wintershall og DEA den internasjonale fusjonen og dannet selskapet Wintershall Dea.

21.02.2019 Significant growth planned for Wintershall DEA

Production increase of 40 percent by the early 2020s envisaged

01.10.2018 Plan for utbygging og drift av Nova-feltet er godkjent

Feltutbygging på vei mot første olje i 2021

30.09.2018 Oljeministeren avviser at Equinor er for stort

Skal svare Stortinget

Wintershall DEA Logo

Wintershall har sammen med DEA blitt til Wintershall Dea.