Globale nettside

Wintershall har aktivitet over hele verden. Lær mer selskapets strategi, prosjekter og verdier på vår globale nettside.

www.wintershall.com

 

 

Wintershall Norge

Wintershall globalt
Språk:
18.12.2017

Tidlig produksjonsstart på Wintershalls Maria-felt: Ett år foran planenUtbyggingskostnadene redusert med mer enn 20 prosent / Selskapets produksjon i Norge øker til mer enn 100.000 fat oljeekvivalenter per dag

Stavanger/Kassel. Wintershall og partnerne Petoro og Spirit Energy har startet produksjonen på Maria-feltet ett år før planen. Kostnadene er i forhold til planen redusert med mer enn 20 prosent. Oljeproduksjonen på Maria har nå startet, mot opprinnelig planlagt i fjerde kvartal 2018. Investeringskostnadene ser ut til å lande på rundt 12 milliarder kroner, noe som betyr at kostnadene er redusert med over tre milliarder kroner i forhold til tallene som ble presentert i Plan for utbygging og drift (PUD).

Maria er det første egenopererte feltet i Norge som Wintershall leder fra leteboring via utbygging og til produksjon. Selskapet har vært gjennom en formidabel utvikling på norsk sokkel; i 2009 var produksjonen 3.000 fat mens den nå passerer 100.000 fat per dag.

«Foran planen og under budsjett: Maria er en betydelig prestasjon for Wintershall, våre partnere og alle våre leverandører. Gjennom en utfordrende tid har vi klart å holde fokus på smart ingeniørarbeid og målrettet prosjektledelse. At vi har klart å få dette til så raskt og uten noen form for hendelser er en bragd for hele teamet som har vært med på å få dette til. Det vi har fått til på Maria vil være en blåkopi for vårt Nova-prosjekt, tidligere kjent som Skarfjell, og for prosjekter rundt om i verden,» sier Martin Bachmann, konserndirektør for leting og produksjon i Europa og Midtøsten.

Langt utover forventningene


Wintershall og partnerne leverte inn Plan for utbygging og drift (PUD) til Olje- og energidepartementet (OED) i 2015. For Hugo Dijkgraaf, administrerende direktør i Wintershall Norge, og inntil nylig prosjektdirektør for Maria, er den tidlige oppstarten et klart signal: «Det at vi leverer produksjonsstart to år og tre måneder etter at PUD ble godkjent av departementet er et fantastisk vitnemål om at Wintershall er i stand til å levere komplekse prosjekter. Konstruksjon og installasjon av undervannsutstyret og rørledningene ble ferdigstilt uten store problemer eller forsinkelser. I sommer boret vi noen av de mest effektive produksjonsbrønnene i historien på Haltenbanken i Norskehavet. Denne fantastiske progresjonen ville ikke vært mulig uten et godt og nært samarbeid med Statoil, som er operatør på vertsplattformene. I tillegg vil jeg påstå at Maria er en rollemodell for et utrolig godt samarbeid mellom operatøren og leverandørindustrien.» Rundt 90 prosent av leveransene til Maria er fra leverandører med fakturaadresse i Norge. Det er forventet at Maria vil kreve 34.000 årsverk fordelt over feltets levetid.

Gode synergier

Undervannsfeltet Maria er tilknyttet tre Statoil-opererte produksjonsfelt; Kristin, Heidrun og Åsgard B. Dette gjør Maria til et av de mest kompliserte undervannsfeltene i verden. Gjennom tilknytning til eksisterende infrastruktur og en planlagt produksjonstid på 25 år vil Maria sikre en forlenget levetid på noen av feltene. «Det var en komplisert plan, men vi fokuserte på enkle løsninger. Ved bruk av utprøvd og testet teknologi, og nært samarbeid med dyktige leverandører, har vi levert et felt som vil gi økonomiske verdier både til oss, våre partnere og det norske samfunn i mange år framover,» sier Jens Balmer, nåværende prosjektdirektør for Maria. Brønnstrømmen fra Maria går til Kristin for prosessering og videre transport til Åsgard for lagring og deretter omlasting til tankbåter. Gassen blir eksportert til Kårstø gjennom Åsgard Transport System. Injeksjonsvann til reservoaret for å holde oppe trykket blir levert fra Heidrun. Løftegass kommer fra Åsgard B via undervannsfeltet Tyrihans.

Maria er lokalisert om lag 20 kilometer øst for Kristin og rundt 45 kilometer sør for Heidrun. Wintershall har 50 prosent, Petoro 30 prosent og Spirit Energy (tidligere Centrica) 20 prosent eierandel. Utvinnbare reserver er cirka 180 millioner fat oljeekvivalenter, og det meste er olje.

Wintershall Norge AS er et lete- og produksjonsselskap med eierskap i over 50 lisenser på norsk sokkel, hvorav over halvparten er operatørskap. Selskapet er operatør for de produserende feltene Brage og Vega i Nordsjøen, samt Maria i Norskehavet. Selskapet har rundt 500 ansatte i Norge. Wintershall Norge er en del av Wintershall Holding.

Wintershall Holding GmbH har hovedkontor i Kassel i Tyskland og er et heleid datterselskap av BASF i Ludwigshafen. Selskapet har vært aktivt innen utvinning av naturressurser i 120 år og i leting og produksjon av råolje og naturgass i mer enn 85 år. Wintershall fokuserer på utvalgte kjerneregioner, der selskapet har opparbeidet seg omfattende regional og teknologisk ekspertise. Disse regionene er Europa, Russland, Nord-Afrika, Sør-Amerika og i økende grad Midtøsten. Selskapet har som mål å ekspandere innen leting og produksjon gjennom utvalgte partnerskap, innovasjon og teknologisk kompetanse. Wintershall sysselsetter globalt rundt 2.000 medarbeidere fra 50 nasjoner og er Tysklands største internasjonale produsent av råolje og naturgass.

Wintershall. Shaping the future.

Ytterligere informasjon på internett – www.wintershall.no – eller følg oss på Twitter, Facebook eller YouTube.

Kontakt: Verena Sattel

Relaterte nyheter

  • 23.10.2017 Prosjektene som har blitt 10,5 milliarder billigere

    Siden forrige anslag i fjor, har 12 byggeprosjekter på norsk sokkel kuttet prisen med totalt 10,5 milliarder kroner.

  • 20.07.2017 Snefrid Nord bygges ut

    Gassfunnet Snefrid Nord er besluttet utbygget som en havbunnstilknytning til Aasta Hansteen-feltet. Oppstart er forventet sent i 2019.

  • 08.05.2017 Back to Black

    The profits bubble again for the oil multinationals. Even in the Norwegian Sea the branch catapults itself from the crisis. However, the situation remains fragile. An...

Siste nyheter

16.01.2018 Wintershall tildelt nye letelisenser i TFO 2017

• Wintershall er tildelt seks lisenser på norsk sokkel

• Lisenstildelingen styrker Wintershall i selskapets satsingsområder

19.12.2017 Maria-feltet har startet produksjonen

Produksjonen har startet på Wintershall-feltet i Norskehavet, nesten ett år tidligere enn opprinnelig planlagt

18.12.2017 Tidlig produksjonsstart på Wintershalls Maria-felt: Ett år foran planen

Utbyggingskostnadene redusert med mer enn 20 prosent / Selskapets produksjon i Norge øker til mer enn 100.000 fat oljeekvivalenter per dag

15.12.2017 - Vil bli et av de viktigste oljeselskapene i Europa

Wintershall-topp Mario Mehren mener norsk sokkel blir svært viktig for den planlagte sammenslåingen med DEA.

08.12.2017 Lett å unngå, enkel å nå

På en utpost i Nordsjøen jobber 116 oljearbeidere tett på hverandre 14 dager i strekk. Vi ble med sjømannspresten på besøk til Wintershall sin Brage-plattform.