Globale nettside

Wintershall har aktivitet over hele verden. Lær mer selskapets strategi, prosjekter og verdier på vår globale nettside.

www.wintershall.com

 

 

Wintershall Norge

Wintershall globalt
Språk:
15.02.2017

Utbyggingskonsept­plan for Skarfjell levertWintershall går for undervannstilknytning av sin neste olje- og gassutbygging i Nordsjøen / Egenoperert felt går videre til neste prosjektfase

Stavanger. Wintershall og lisenspartnerne Capricorn, Bayerngas, Edison og DEA har valgt utbyggingsløsning for Skarfjell-feltet i Nordsjøen. Den valgte løsningen innebærer at Skarfjell vil bli koblet til den nærliggende Gjøa-plattformen med en undervannsinstallasjon. Operatøren Wintershall har nå levert rapport for konseptvalg, «Beslutning om videreføring» (BOV), til Olje- og energidepartementet. Prosjektet går nå over i defineringsfasen, hvor partnerskapet skal gjennomgå tekniske og økonomiske detaljer, før en endelig investeringsbeslutning blir tatt.

«Med avgjørelsen signaliserer vi at Wintershall har et langsiktig perspektiv i Norge. Dette er den andre utbyggingen på norsk sokkel hvor Wintershall er operatør, og vi bruker kunnskapen og ressursene våre til å finjustere konseptet for Skarfjell. Wintershall er overbevist om at vi har valgt den mest økonomisk robuste løsningen for feltet, og de neste månedene vil vi jobbe tett med partnere for å lage en plan som vil ta Skarfjell fremover,» sier Martin Bachmann, konserndirektør med ansvar for leting og produksjon i Europa og Midtøsten.

Skarfjell ligger i den nordøstlige delen av Nordsjøen, omtrent 20 kilometer sørvest for den Engie-opererte Gjøa-plattformen, og 130 kilometer nordvest for Bergen. Skarfjell er forventet å produsere mellom 60 til 140 millioner fat oljeekvivalenter. 

Benytter eksisterende infrastruktur

Den valgte løsningen innebærer at hydrokarboner fra Skarfjell-reservoaret vil bli utvunnet med to havbunnsrammer som knyttes til Gjøa-plattformen for prosessering og eksport. Gjøa vil også gi løftegass og vanninjeksjon for trykkstøtte. 

«Det har vært nødvendig med grundige tekniske og kommersielle vurderinger av de ulike utbyggingsløsningene for Skarfjell. Vi mener at partnerskapet har valgt den beste løsningen for å utløse maksimal verdi fra feltet, ved å koble seg til eksisterende infrastruktur i området. Løsningen vil gi betydelige inntekter til Wintershall, partnerskapet og det norske samfunnet,» sier Bernd Schrimpf, administrerende direktør i Wintershall Norge. 

Flere studier vil nå bli gjennomført før den endelige investeringsbeslutningen blir tatt, og en plan for utbygging og drift (PUD) sendes til Olje- og energidepartementet. 

Om Skarfjell

Skarfjell ble funnet i 2012 og er lokalisert i kvadrant 35 i Nordsjøen. Den største delen av funnet ligger i produksjonslisens PL 418, med en mulig forlengelse til PL 378. I PL 418 er Wintershall Norge AS operatør med en andel på 35 prosent, Capricorn Norge AS (del av Cairn Energy PLC) har 20 prosent, Bayerngas Norge AS har 20 prosent, Edison Norge AS 15 prosent og DEA Norge AS 10 prosent.

Wintershall Norge AS er et lete- og produksjonsselskap med eierskap i rundt 60 lisenser på norsk sokkel, hvorav over halvparten er operatørskap. Selskapet er operatør for feltene Brage og Vega i Nordsjøen, og er i ferd med å bygge ut Maria-feltet i Norskehavet. Selskapet har rundt 500 ansatte i Norge. Wintershall Norge er en del av Wintershall Holding.

Wintershall Holding GmbH har hovedkontor i Kassel i Tyskland og er et heleid datterselskap av BASF i Ludwigshafen. Selskapet har vært aktivt innen utvinning av naturressurser i 120 år og i leting og produksjon av råolje og naturgass i mer enn 85 år. Wintershall fokuserer på utvalgte kjerneregioner, der selskapet har opparbeidet seg omfattende regional og teknologisk ekspertise. Disse regionene er Europa, Russland, Nord-Afrika, Sør-Amerika og i økende grad Midtøsten. Selskapet har som mål å ekspandere innen leting og produksjon gjennom utvalgte partnerskap, innovasjon og teknologisk kompetanse. Wintershall sysselsetter globalt rundt 2.000 medarbeidere fra 50 nasjoner og er Tysklands største internasjonale produsent av råolje og naturgass.

Wintershall. Shaping the future.

Ytterligere informasjon på internett – www.wintershall.no – eller følg oss på Twitter, Facebook eller YouTube.

Kontakt: Verena Sattel

Relaterte nyheter

Siste nyheter

19.06.2018 Wintershall tildelt leteareal i 24. konsesjonsrunde

Wintershall Norge AS er glad for å kunngjøre at selskapet er tildelt nytt leteareal på norsk sokkel i 24. konsesjonsrunde.

07.03.2018 Wintershall øker lønnsomheten kraftig

Betydelig vekst i salg og driftsresultat (EBIT)

01.03.2018 Maria-feltet offisielt åpnet

Wintershall har levert sin første utbygging i Norge

02.02.2018 Wintershall kåret til årets beste prosjektutvikler

Wintershall Norge fikk prisen for beste prosjektutvikler da oljebransjen var samlet til den årlige prisutdeling Gullkronen i Oslo 1. februar.

16.01.2018 Wintershall tildelt nye letelisenser i TFO 2017

Wintershall er tildelt seks lisenser på norsk sokkel / Lisenstildelingen styrker Wintershall i selskapets satsingsområder