Globale nettside

Wintershall har aktivitet over hele verden. Lær mer selskapets strategi, prosjekter og verdier på vår globale nettside.

www.wintershall.com

 

 

Wintershall Norge

Wintershall globalt
Språk:
28.08.2018

Wintershall etterlyser felles europeisk innsats for å styrke forsyningssikkerhetenNorge spiller en viktig rolle i fremtidens energiforsyning

Mario Mehren CEO of Wintershall at his speech at ONS 2018

© Wintershall/Harald Pettersen

Stavanger. Europa vil gjøre lurt i å satse på samarbeid med pålitelige og stabile forsyningsland for å sikre tilgang på energi i framtiden. Det sa Mario Mehren, konsernsjef i Wintershall, på Norges største møteplass for energibransjen, ONS, i dag. «Europa må kjenne sine styrker og håndtere nye politiske og økonomiske utfordringer i fellesskap. Det er bare gjennom tett samarbeid med våre naboer at vi kan garantere forsyningssikkerheten i dag og i fremtiden», fortsatte Mehren på Wintershalls pressekonferanse på ONS.

Her har spesielt Norge og Russland, som pålitelige energipartnere for EU gjennom mange år, en viktig rolle. «Begge land er og vil forbli viktige energipartnere for Den europeiske union», la han til.

Betydelig utviklingspotensial i Norge

Wintershall satser derfor på vekst i Norge og planlegger å investere totalt rundt 18 milliarder kroner i leting og utbygging av felt på norsk sokkel fra 2017 til 2020. Selskapet vil bruke mer enn en tredjedel av sitt totale letebudsjett i Norge. «Porteføljen vår er velfylt! Wintershall har i dag allerede over 50 lisenser i Norge. Vi har stor tro på mulighetene som finnes på norsk sokkel. Dette er et av kjerneområdene våre på lang sikt», forklarte Martin Bachmann, styremedlem i Wintershall og konsernsjef for leting og produksjon i Europa og Midtøsten, på pressekonferansen.

Denne strategien gjør at Wintershall skiller seg ut sammenlignet med flere av selskapets større konkurrenter i Norge: «Wintershall har konsekvent fortsatt å investere i Norge», fortsatte Bachmann. «I tillegg ønsker vi å vokse videre. Bare i 2019 planlegger vi fire nye letebrønner. Nova-prosjektets utbyggingsfase startet allerede tidlig i sommer, og vi har også planer om en mulig utbygging av Balderbrå-prospektet. Vi forventer ytterligere økning i produksjonsvolum når Aasta Hansteen starter produksjon mot slutten av året.»

Nova: Wintershall fortsetter å øke sin havbunnsekspertise

«Arbeidet med prosjektene våre avhenger av innovative tekniske løsninger og smart prosjektstyring», forklarte Hugo Dijkgraaf, administrerende direktør i Wintershall Norge. «På den måten kan vi fortsatt kan ha lønnsom drift selv med ustabile priser.» Planen er at Nova-feltet skal bygges ut med to havbunnsrammer. Disse undervannsproduksjonssystemene vil bli koblet til eksisterende infrastruktur via rørledninger fra den nærliggende Gjøa-plattformen. PUD (Plan for utbygging og drift) ble overlevert Olje- og energidepartementet i mai. «Ved å bruke eksisterende infrastruktur i stedet for å bygge nye installasjoner sparer vi ikke bare tid og penger, men verner også om miljøet. Dette er den beste løsningen både teknologisk, miljømessig og økonomisk», sa Dijkgraaf. Wintershall og selskapets partnere regner med å investere totalt 9,9 milliarder kroner i Nova-utbyggingen. De utvinnbare reservene på feltet anslås til omtrent 80 millioner fat oljeekvivalenter.

Wintershall DEA: En av de største produsentene i Norge

Etter gjennomføringen av den foreslåtte sammenslåing av Wintershall og DEA, et datterselskap av LetterOne, vil det nye selskapet, Wintershall DEA, være blant de fem største olje- og gassprodusentene i Norge. «Både Wintershall og DEA har vært godt etablert på den norske kontinentalsokkelen i flere år. Norge vil bli en enda viktigere region for Wintershall DEA og vil, etter Russland, være det aller største produksjonslandet. Med mer enn 100 lisenser og andeler i 20 produserende felt vil vi i nærmeste fremtid øke vår felles produksjon i Norge til over 200 000 fat oljeekvivalenter per dag», uttalte Mario Mehren på pressekonferansen i Stavanger. «På ti år har vi vokst fra å være et lite prosjektkontor til å bli en av de viktigste aktørene innen leting og produksjon i Norge.»

Norges energipolitikk har også bidratt til denne suksesshistorien. Olje- og gassindustrien er grunnpilaren i det norske velferdssystemet. Industrien sysselsetter mer enn 200 000 personer og står for over 40 prosent av Norges eksportverdi. Jeg er overbevist om at den norske kontinentalsokkelen har en fremtid – men dette må ikke tas for gitt. Investeringene må fortsette», sa Mehren.  

«Europa må bruke sitt trumfkort»

Et stabilt og pålitelig energisamarbeid med Norge og Russland vil bli stadig viktigere for Europa i årene som kommer. «Ta gass, for eksempel. Etterspørselen i EU øker, men innenlandsproduksjonen synker, som kort forklart fører til økt importetterspørsel. I 2030 vil for eksempel EU måtte importere rundt 400 milliarder kubikkmeter naturgass», forklarte Mehren. «For å tilfredsstille den økte importetterspørselen trenger vi pålitelige partnere med rørledninger innenfor rimelig avstand. Nord Stream 2 vil for eksempel sørge for ytterligere kapasitet på 55 milliarder kubikkmeter naturgass så snart den er fullført. Dette er naturgass som Europa trenger», understreket konsernsjefen. Naturgass bidrar også i stor grad til Tysklands og Europas energiomstilling og til å redusere CO2-utslipp. Uten naturgass, det mest klimavennlige fossile brennstoffet, kan ikke EU oppnå klimamålene sine. «Europa har fordelen av sin geografiske nærhet og direkte forbindelser til de store energireservene i Norge og Russland», sa Mehren. «Vårt godt etablerte og pålitelige samarbeid spesielt med disse to landene er avgjørende for å nå klimamålene. Europa må bruke dette trumfkortet.»

Wintershall Norge AS er en av de største olje- og gassprodusentene i Norge med en daglig produksjon på omlag 100.000 fat oljeekvivalenter. Selskapet har eierandeler i ca. 50 lisenser på norsk sokkelen og er operatør for mer enn halvparten. I 2017 startet produksjonen på Maria-feltet, som var Wintershalls første egenopererte utbygging i Norge. Det neste planlagte utbyggingsprosjektet er Nova (tidligere Skarfjell). Selskapet er også operatør for de produserende feltene Brage og Vega. Wintershall Norge AS sysselsetter rundt 500 ansatte og er en del av Wintershall Holding GmbH.

Wintershall Holding GmbH har hovedkontor i Kassel i Tyskland og er et heleid datterselskap av BASF i Ludwigshafen. Selskapet har vært aktivt innen utvinning av naturressurser i 120 år og i leting og produksjon av råolje og naturgass i mer enn 80 år. Wintershall fokuserer på utvalgte kjerneregioner, der selskapet har opparbeidet seg omfattende regional og teknologisk ekspertise. Disse regionene er Europa, Russland, Nord-Afrika, Sør-Amerika og i økende grad Midtøsten. Selskapet har som mål å ekspandere innen leting og produksjon gjennom utvalgte partnerskap, innovasjon og teknologisk kompetanse. Wintershall sysselsetter globalt rundt 2.000 medarbeidere fra 50 nasjoner og er Tysklands største internasjonale produsent av råolje og naturgass.

Wintershall. Shaping the future.

Følg oss på Twitter, Facebook eller YouTube.

Relaterte nyheter

Siste nyheter

02.05.2019 Alv Bjørn Solheim blir administrerende direktør I Wintershall DEA Norge

1. Mai 2019 fullførte de to tyske selskapene Wintershall og DEA den internasjonale fusjonen og dannet selskapet Wintershall Dea.

21.02.2019 Significant growth planned for Wintershall DEA

Production increase of 40 percent by the early 2020s envisaged

16.10.2018 Norge sikrer Europas langsiktige energiforsyning

Konsernsjef i Wintershall diskuterte behovet for naturgass med statsminister Erna Solberg i Berlin

01.10.2018 Plan for utbygging og drift av Nova-feltet er godkjent

Feltutbygging på vei mot første olje i 2021

30.09.2018 Oljeministeren avviser at Equinor er for stort

Skal svare Stortinget

Wintershall DEA Logo

Wintershall har sammen med DEA blitt til Wintershall Dea.