Globale nettside

Wintershall har aktivitet over hele verden. Lær mer selskapets strategi, prosjekter og verdier på vår globale nettside.

www.wintershall.com

 

 

Wintershall Norge

Wintershall globalt
Språk:
09.04.2013

Wintershall gjør fremskritt med SkarfjellAvgrensningsbrønn bekrefter forventningene – ressursanslag mellom 60 og 160 millioner fat olje

Stavanger. Wintershall, Tysklands største produsent av råolje og naturgass med virksomhet over hele verden, har avsluttet en vellykket boring av avgrensningsbrønnen på Skarfjell-feltet i den nordøstre delen av Nordsjøen. Brønn 35/9-8 ble boret 1,8 kilometer nord for funnbrønnen på Skarfjell (35/9-7), og omtrent 16 kilometer sørvest for Gjøa-plattformen. Formålet med brønnen var å påvise olje i øvre jura sandstein i Heather-formasjonen, som i funnbrønnen (35/9-7). "Avgrensningsbrønnen bekrefter at reservoarsanden som ble kartlagt i funnbrønnen strekker seg nordover og at våre volumestimater ligger mellom 60 og 160 millioner fat oljeekvivalenter. Den vellykkede testen bekrefter også de gode reservoaregenskapene. Vår andre avgrensningsbrønn vil eventuelt bekrefte om feltet strekker seg sørover, og etter det vil vi evaluere en mulig utbygging," sier Bernd Schrimpf, administrerende direktør for Wintershall Norge AS.

Enda en avgrensningsbrønn i 2014

En avgrensningsbrønn nummer to er under planlegging i den sørlige delen av Skarfjell-strukturen med implementering innen midten av 2014. Skarfjell-funnet vil bli videre evaluert med tanke utbygging sammen med andre funn i området, enten som en tilknytning til Gjøa-feltet eller en selvstendig utbyggingsløsning. Brønnen er den andre i utvinningstillatelse PL 418, som ble tildelt i TFO-runden i 2006.

Brønnen påviste en hydrokarbonkolonne på 64 meter i Intra Heather sandstein av god reservoarkvalitet og med en brutto tykkelse som forventet. Det ble tatt kjerneprøver av hele reservoarintervallet og utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Trykkdata viser kommunikasjon mellom oljekolonnen i avgrensningsbrønnen og kolonnen i funnbrønnen, og det ble påvist olje/vann-kontakt i brønnen.

Brønnen ble boret med boreriggen Transocean Arctic til en vertikal dybde på 3232 meter under havoverflaten. Vanndypet er 368 meter.

Brønnen vil nå bli permanent plugget og forlatt. Nåværende partnere i lisensen er Wintershall Norge AS (operatør) 35 %, Capricorn Norge AS (tidligere Agora Oil & Gas AS) 20 %, Bayerngas Norge AS 20 %, Edison International Norway 15 % og RWE Dea Norge AS 10 %.

Nordsjøen er et kjerneområde for Wintershall. Med over 40 lisenser og mer enn 20 operatørskap er Wintershall en av de største lisensinnehaverne i Norge. Bare på norsk kontinentalsokkel investerte selskapet omtrent halvparten av det totale letebudsjettet i 2012. Wintershall planlegger å investere bortimot to milliarder euro i leting og feltutbygging i Norge og Storbritannia og har ambisjoner om å øke produksjonen til 50 000 FOE per dag innen 2015. Feltene Knarr, Edvard Grieg og Cladhan vil bidra til at vi lykkes i å nå dette målet.

Wintershall Holding GmbH, basert i Kassel, Tyskland, er et heleid datterselskap av BASF i Ludwigshafen. Selskapet har vært aktiv i leting og produksjon av olje og gass i over 80 år. Wintershall fokuserer på utvalgte kjerneområder hvor selskapet har bygget opp en høy grad av regional og teknologisk ekspertise. Disse er Europa, Nord-Afrika, Sør-Amerika, samt Russland og Det kaspiske hav. I tillegg har selskapet voksende leteaktiviteter i den Arabiske gulf. I dag sysselsetter selskapet mer enn 2500 ansatte på verdensbasis fra 40 ulike nasjoner, og er Tysklands største produsent av olje og gass.

Wintershall Norge AS
er en av de største lisenshaverne i Norge med mer enn 40 lisenser og over 20 operatørskap. I 2011 investerte selskapet rundt halvparten av sitt globale letebudsjett på den norske kontinentalsokkelen. Innen utgangen av 2015 planlegger selskapet å investere bortimot to milliarder euro i leting og feltutbygging i Norge og Storbritannia. Wintershall har til hensikt å øke produksjonen til 50 000 fat oljeekvivalenter per dag frem til 2015. Vi forventer at feltene Knarr, Edvard Grieg og Cladhan bidrar til å nå dette målet. Selskapet er basert i Stavanger og har i dag over 200 ansatte.

Wintershall. Shaping the future.


Mer informasjon finner du på Internett
www.wintershall.com eller følg oss på Twitter, Facebook og YouTube.

Kontakt: Verena Sattel

Relaterte nyheter

Siste nyheter

02.05.2019 Alv Bjørn Solheim blir administrerende direktør I Wintershall DEA Norge

1. Mai 2019 fullførte de to tyske selskapene Wintershall og DEA den internasjonale fusjonen og dannet selskapet Wintershall Dea.

21.02.2019 Significant growth planned for Wintershall DEA

Production increase of 40 percent by the early 2020s envisaged

16.01.2018 Wintershall sikrer seg lovende områder i TFO 2018

Wintershall Norge tildeles seks lisenser på norsk sokkel (to som operatør)

17.12.2018 Produksjonsstart for Aasta Hansteen i Norskehavet

Wintershall styrker sin posisjon som gasseksportør til Europa

16.10.2018 Norge sikrer Europas langsiktige energiforsyning

Konsernsjef i Wintershall diskuterte behovet for naturgass med statsminister Erna Solberg i Berlin

Wintershall DEA Logo

Wintershall har sammen med DEA blitt til Wintershall Dea.