Globale nettside

Wintershall har aktivitet over hele verden. Lær mer selskapets strategi, prosjekter og verdier på vår globale nettside.

www.wintershall.com

 

 

Wintershall Norge

Wintershall globalt
Språk:
16.05.2018

Wintershall leverer Plan for utbygging og drift (PUD) av Nova-feltetEgenoperert utbygging går inn i utbyggingsfasen. Oppstart planlagt til 2021 med investeringer på 9,9 milliarder NOK.

Nova Opening PDO Submission Hugo Dijkgraaf 2018

Oslo Wintershall har sammen med partnerne Capricorn, Spirit Energy, Edison og DEA, levert Plan for utbygging og drift (PUD) for Nova-feltet i Nordsjøen til Olje- og energidepartementet. Milepælen kommer etter den vellykkede utbyggingen av Maria-feltet, som Wintershall satte i produksjon i desember 2017. Hugo Dijkgraaf, administrerende direktør i Wintershall Norge, overleverte i dag planen som er den første på norsk sokkel i 2018 til olje- og energiminister, Terje Søviknes.

«Dette er nok en stor dag for Wintershall Norge. Avgjørelsen om å investere i Nova-utbyggingen viser vårt engasjement i Norge. Etter Maria er Nova en viktig milepæl som viser at vi er villige til å føre lovende norske prosjekter gjennom hele livssyklusen – fra funn, via utbygging, til produksjon», kommenterte Martin Bachmann, konserndirektør i Wintershall, og fortsatte: «Vi har tro på Norge og fortsetter å investere i prosjekter av høy kvalitet som vil skape store verdier for oss, partnerskapet, våre eiere og hele det norske samfunnet.»

Smarte tekniske løsninger – bærekraftig utbygging i Nordsjøen

Nova skal bygges ut med to havbunnsrammer tilknyttet den nærliggende Gjøa-plattformen for prosessering og eksport. Gjøa skal også levere løftegass til feltet og vanninjeksjon for trykkstøtte. Nova-feltet vil bli forsynt med strøm fra land via Gjøa-plattformen.

«Utbyggingsløsningen som er valgt for Nova er den økonomisk mest robuste. I tillegg gjør bruk av eksisterende infrastruktur dette til den mest miljøvennlige løsningen. Vi har dokumentert erfaring i bruk av smart teknologi for å oppnå målene våre, noe vi også tar i bruk for Nova. Sammen med Maria- og Vega-feltene bidrar Nova-utbyggingen til å posisjonere Wintershall Norge som en ekspert på undervannsteknologi», sa Hugo Dijkgraaf.

Totale investeringer (CAPEX) i Nova-utbyggingen er estimert til omlag 9,9 milliarder kroner. De utvinnbare reservene på feltet anslås til omtrent 80 millioner fat oljeekvivalenter (foe), hvorav størsteparten er olje. I påvente av endelig godkjenning fra norske myndigheter går lisensen nå inn i utbyggingsfasen av prosjektet og konstruksjonsarbeidet settes i gang tidligere enn den planlagte oppstarten i 2021.

Erfaring fra solid prosjektledelse

Nova vil være Wintershall Norges tredje egenopererte undervannsfelt. I desember 2017 fullførte selskapet utbyggingen av Maria-feltet i Norskehavet under budsjett og nesten ett år foran skjema.

«Vårt mål er å fortsette å levere prosjektene våre i rett tid, innenfor budsjett og med gode HMS-resultater. Vi har satt sammen et erfarent team med solid kompetanse, og vi samarbeider med utmerkede norske leverandører», sa André Hesse, sjef for Nova-prosjektet i Wintershall Norge.

Nova ble oppdaget i 2012 og ligger i den nordøstlige delen av Nordsjøen, omtrent 17 kilometer sørvest for den Neptune-opererte Gjøa-plattformen og omtrent 120 kilometer nordvest for Bergen. Nova-feltet er lokalisert i den såkalte kvadrant 35 og drar nytte av den omfattende infrastrukturen i området. Dette er et kjerneområde for Wintershall, og selskapet er allerede operatør for den nærliggende undervannsutbyggingen, Vega, i tillegg til å være partner i Gjøa. Nova-feltet ligger hovedsakelig i utvinningstillatelse PL 418. Wintershall Norge AS (operatør) eier 35 prosent, Capricorn Norge AS (del av Cairn Energy PLC) 20 prosent, Spirit Energy 20 prosent, Edison Norge AS 15 prosent og DEA Norge AS 10 prosent.

Wintershall Norge AS er en av de største olje- og gassprodusentene i Norge med en daglig produksjon på omlag 100.000 fat oljeekvivalenter. Selskapet har eierandeler i ca. 50 lisenser på norsk sokkelen og er operatør for mer enn halvparten. I 2017 startet produksjonen på Maria-feltet, som var Wintershalls første egenopererte utbygging i Norge. Det neste planlagte utbyggingsprosjektet er Nova (tidligere Skarfjell). Selskapet er også operatør for de produserende feltene Brage og Vega. Wintershall Norge AS sysselsetter rundt 500 ansatte og er en del av Wintershall Holding GmbH.

Wintershall Holding GmbH har hovedkontor i Kassel i Tyskland og er et heleid datterselskap av BASF i Ludwigshafen. Selskapet har vært aktivt innen utvinning av naturressurser i 120 år og i leting og produksjon av råolje og naturgass i mer enn 80 år. Wintershall fokuserer på utvalgte kjerneregioner, der selskapet har opparbeidet seg omfattende regional og teknologisk ekspertise. Disse regionene er Europa, Russland, Nord-Afrika, Sør-Amerika og i økende grad Midtøsten. Selskapet har som mål å ekspandere innen leting og produksjon gjennom utvalgte partnerskap, innovasjon og teknologisk kompetanse. Wintershall sysselsetter globalt rundt 2.000 medarbeidere fra 50 nasjoner og er Tysklands største internasjonale produsent av råolje og naturgass.

Wintershall. Shaping the future.

Følg oss på Twitter, Facebook eller YouTube.

Relaterte nyheter

No news available.

Siste nyheter

16.01.2018 Wintershall sikrer seg lovende områder i TFO 2018

Wintershall Norge tildeles seks lisenser på norsk sokkel (to som operatør)

17.12.2018 Produksjonsstart for Aasta Hansteen i Norskehavet

Wintershall styrker sin posisjon som gasseksportør til Europa

16.10.2018 Norge sikrer Europas langsiktige energiforsyning

Konsernsjef i Wintershall diskuterte behovet for naturgass med statsminister Erna Solberg i Berlin

01.10.2018 Plan for utbygging og drift av Nova-feltet er godkjent

Feltutbygging på vei mot første olje i 2021

30.09.2018 Oljeministeren avviser at Equinor er for stort

Skal svare Stortinget