Globale nettside

Wintershall har aktivitet over hele verden. Lær mer selskapets strategi, prosjekter og verdier på vår globale nettside.

www.wintershall.com

 

 

Wintershall Norge

Wintershall globalt
Språk:
28.09.2018

Wintershall og DEA fusjonerer tidlig i 2019Wintershall DEA vil bli et av de største uavhengige olje- og gasselskapene i Europa

© Neptune Energy/Jan Inge Haga

BASF og LetterOne oppretter et nytt ledende, uavhengig olje- og gasselskap i Europa med Wintershall DEA, og forventer at selskapet vil bli børsnotert på mellomlang sikt ved utstedelse av en IPO.

BASF og LetterOne inngikk torsdag en bindende transaksjonsavtale om å fusjonere sine respektive olje- og gassvirksomheter. Dermed slås Wintershall Holding GmbH, Kassel, og DEA (Deutsche Erdöl Aktiengesellschaft), Hamburg, sammen til ett selskap: Wintershall DEA.

Wintershall DEA vil bli et av de største uavhengige olje- og gasselskapene i Europa. Fusjonen forventes å bli gjennomført i første halvdel av 2019. Inntil da vil Wintershall og DEA fortsette sin virksomhet som to separate, uavhengige selskaper. BASF og LetterOne forventer at neste skritt blir å børsnotere Wintershall DEA ved utstedelse av en IPO.

– Vi er sikre på at fusjonen mellom Wintershall og DEA vil fremme strategisk vekst og skape synergier. Flere egenopererte prosjekter, stabile, langsiktige partnerskap og en styrket portefølje vil gi Wintershall DEA som felleskontrollert virksomhet en sterkere stilling på det internasjonale markedet, forklarer Mario Mehren, konsernsjef i Wintershall.

– En ting er sikkert: Wintershall og DEA – to tyske selskaper med lange tradisjoner – passer godt sammen. De utfyller hverandre med tanke på strategier, konsernsegmenter og internasjonal tilstedeværelse. Jeg er sikker på at Wintershall DEA vil bli et ledende tradisjonelt tysk olje- og gasselskap, og den største uavhengige oljeprodusentenen i Europa, sa Mehren, som er tiltenkt stillingen som konsernsjef i det nye selskapet Wintershall DEA.

– For Wintershall DEA vil Norge bli en enda viktigere vekstregion og – nest etter selskapets virksomhet i Russland – selskapets absolutt største produksjonsområde. Vi har et langt samarbeid bak oss fra Gjøa, Knarr, Nova og Veslefrikk. Med mer enn 100 lisenser og andeler i 20 produserende felt vil vi bli blant de fem største olje- og gassprodusentene i Norge, sa Mehren. I løpet av de neste årene skal de egenopererte feltene Nova (Wintershall) og Dvalin (DEA) settes i produksjon. Det vil øke den samlede daglige produksjonen med over 200 000 fat oljeekvivalenter per dag.

Kilde: petro.no

Siste nyheter

17.12.2018 Produksjonsstart for Aasta Hansteen i Norskehavet

Wintershall styrker sin posisjon som gasseksportør til Europa

16.10.2018 Norge sikrer Europas langsiktige energiforsyning

Konsernsjef i Wintershall diskuterte behovet for naturgass med statsminister Erna Solberg i Berlin

01.10.2018 Plan for utbygging og drift av Nova-feltet er godkjent

Feltutbygging på vei mot første olje i 2021

30.09.2018 Oljeministeren avviser at Equinor er for stort

Skal svare Stortinget

27.09.2018 Nova-feltet godkjent for utbygging

– Det er en stor glede å godkjenne min første feltutbygging, Nova