Globale nettside

Wintershall har aktivitet over hele verden. Lær mer selskapets strategi, prosjekter og verdier på vår globale nettside.

www.wintershall.com

 

 

Wintershall Norge

Wintershall globalt
Språk:
16.01.2018

Wintershall sikrer seg lovende områder i TFO 2018Wintershall Norge tildeles seks lisenser på norsk sokkel (to som operatør)

© Wintershall/Thor Oliversen

Stavanger/Kassel. Wintershall Norge har sikret seg andeler i seks lovende nye utvinningstillatelser og styrker med det sin posisjon i noen av selskapets kjerneområder på norsk sokkel. I TFO 2018, tildelingsrunden i forhåndsdefinerte områder, ble Tysklands største globale olje- og gassprodusent tildelt andeler i fire lisenser i Norskehavet og to lisenser i Nordsjøen. Selskapet vil være operatør for to av disse. Alle lisensene er lokalisert i Wintershalls kjerneområder.

«Så snart sammenslåingen med DEA er gjennomført, blir Norge en enda viktigere vekstregion for oss. Norsk sokkel, vil nest etter Russland, være det nye selskapets absolutt største produksjonsområde. Vi har nå mer enn 100 lisenser og andeler i 20 produserende felt og vil i nærmeste fremtid kunne øke vår felles produksjon i Norge til over 200 000 fat oljeekvivalenter per dag», forteller Martin Bachmann, styremedlem i Wintershall og ansvarlig for leting og produksjon i Europa og Midtøsten. Selskapet er fortsatt en av de største innehaverne av lisenser på sokkelen. Departementet tildelte i alt 83 lisenser til 33 forskjellige selskaper i TFO 2018. 

Viktige strategiske leteområder

«Wintershall Norge har nok en gang levert gode søknader som vil støtte opp om selskapets vekst på norsk sokkel. Norske myndigheter vet at Wintershall er et selskap som både er villig til å lete etter og utvikle eventuelle funn til produserende felt. Denne prosessen støtter opp om vår områdestrategi og er med på å opprettholde vår forpliktelse til bærekraftig, langvarig bruk av eksisterende infrastruktur, samtidig som vi skaper verdier for det norske samfunnet», sier Hugo Dijkgraaf, administrerende direktør i Wintershall Norge.

En av lisensene ligger i kvadrant 35 i Nordsjøen, der Wintershall allerede er operatør for Vega-feltet og Nova-utbyggingen. Begge er tilknyttet Gjøa-feltet, hvor Wintershall har en andel på 20 %. Den andre lisensen i Nordsjøen ligger i nærheten av Edvard Grieg-plattformen, der Wintershall har en andel på 15 % i tillegg til at selskapet eier andeler i Ivar Aasen og Luno II-utbyggingen.

I Norskehavet støtter tre av de nye lisensene opp om Wintershalls strategi i Vøringbassenget, der Wintershall har en andel på 24 % i Aasta Hansteen-feltet og er operatør for Balderbrå-funnet og Marisko-prospektet. Den andre lisensen i Norskehavet ligger i nærheten av det Wintershall-opererte Maria-feltet.

Utnytte videre vekstpotensial: Vøringbassenget og kvadrant 35

«Disse lisensene er viktige for oss fordi de gjør at vi kan lete i områder vi har stor tro på og der vi har eksisterende kunnskap..Dette gir gode muligheter for funn og for å finne kreative måter å utvikle disse på. Aasta Hansteen i Vøringbassenget fungerer som et regionalt gassknutepunkt som kan legge til rette for kostnadseffektive muligheter for tilknytning til eksisterende felt. I tillegg kan nye funn bidra til at vi kan utnytte potensialet til eksisterende funn. I kvadrant 35 har vi allerede bevist at vi på en effektiv måte tar i bruk eksisterende infrastruktur for å utvikle felt, og vi ser lignende muligheter i forbindelse med disse nye lisensene» sier Guy Oakes, letesjef i Wintershall Norge.

Tildelingen av nye lisenser ble annonsert under Oljeindustripolitisk seminar i Sandefjord av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

TFO-runden for 2018 omfatter blokker i forhåndsdefinerte områder i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

Wintershall lisenser i TFO 2018:

Nordsjøen:

PL 338 FS     Wintershall Norge AS         15%
PL 418 B       Wintershall Norge AS         35%    Operatør

Kart

Norskehavet:

PL 1020         Wintershall Norge AS         40%    Operatør
PL 1019         Wintershall Norge AS         20%
PL 1018         Wintershall Norge AS         30%
PL 1004         Wintershall Norge AS         30%

Kart

Wintershall Norge AS er en av de største olje- og gassprodusentene i Norge med en daglig produksjon på omlag 100.000 fat oljeekvivalenter. Selskapet har eierandeler i ca. 50 lisenser på norsk sokkelen og er operatør for mer enn halvparten. I 2017 startet produksjonen på Maria-feltet, som var Wintershalls første egenopererte utbygging i Norge. Det neste planlagte utbyggingsprosjektet er Nova (tidligere Skarfjell). Selskapet er også operatør for de produserende feltene Brage og Vega. Wintershall Norge AS sysselsetter rundt 500 ansatte og er en del av Wintershall Holding GmbH.

Wintershall Holding GmbH har hovedkontor i Kassel i Tyskland og er et heleid datterselskap av BASF i Ludwigshafen. Selskapet har vært aktivt innen utvinning av naturressurser i 120 år og i leting og produksjon av råolje og naturgass i mer enn 80 år. Wintershall fokuserer på utvalgte kjerneregioner, der selskapet har opparbeidet seg omfattende regional og teknologisk ekspertise. Disse regionene er Europa, Russland, Nord-Afrika, Sør-Amerika og i økende grad Midtøsten. Selskapet har som mål å ekspandere innen leting og produksjon gjennom utvalgte partnerskap, innovasjon og teknologisk kompetanse. Wintershall sysselsetter globalt rundt 2.000 medarbeidere fra 50 nasjoner og er Tysklands største internasjonale produsent av råolje og naturgass.

I slutten av september 2018 signerte BASF og LetterOne en bindende avtale om å fusjonere deres respektive olje- og gasselskaper, Wintershall og DEA (Deutsche Erdöl AG). Underlagt lovpålagte godkjennelser forventes transaksjonen avsluttet i første halvdel av 2019. Wintershall DEA vil bli den ledende uavhengige olje- og gassprodusenten i Europa. BASF og LetterOne planlegger en børsnotering (IPO) for Wintershall DEA på mellomlang sikt.

Wintershall. Shaping the future.

Følg oss på TwitterFacebookYouTube eller Instagram.

Relaterte nyheter

Siste nyheter

20.05.2019 Havbunnsrammer installert på Nova-feltet

Første milepæl under vann for Nova-utbyggingen

02.05.2019 Alv Bjørn Solheim blir administrerende direktør I Wintershall DEA Norge

1. Mai 2019 fullførte de to tyske selskapene Wintershall og DEA den internasjonale fusjonen og dannet selskapet Wintershall Dea.

21.02.2019 Significant growth planned for Wintershall DEA

Production increase of 40 percent by the early 2020s envisaged

01.10.2018 Plan for utbygging og drift av Nova-feltet er godkjent

Feltutbygging på vei mot første olje i 2021

30.09.2018 Oljeministeren avviser at Equinor er for stort

Skal svare Stortinget

Wintershall DEA Logo

Wintershall har sammen med DEA blitt til Wintershall Dea.