Globale nettside

Wintershall har aktivitet over hele verden. Lær mer selskapets strategi, prosjekter og verdier på vår globale nettside.

www.wintershall.com

 

 

Wintershall Norge

Wintershall globalt
Språk:
30.08.2016

Wintershall støtter en balansert tilnærming til det europeiske energimarkedetRammebetingelser for olje- og gassproduksjon må forbedres / Prestisjeprosjektet Maria: effektiv prosjektstyring på norske sokkel

Stavanger. Konsernsjef i Wintershall, Mario Mehren, etterlyste en bedre balanse i det europeiske energimarkedet på oljemessen ONS i Stavanger. «Her er det ingen enkle løsninger. Det handler ikke bare om oljeprisen, Parisavtalen eller at vi fortsatt har et uferdig indre europeisk gassmarked. Det handler om gjensidig avhengighet mellom disse faktorene, og hvordan de forsterker hverandre», forklarte Mehren i en presseorientering. Han nevnte at til tross for uforutsigbarheten i dagens situasjon, er det viktig å huske én ting: «Når alt kommer til alt, må økonomiske, så vel som sosiale interesser og miljøvern, være i balanse med forsyningssikkerhet for Europa.» 

Klimaavtalen i Paris: pragmatisk tenkning og handling 

Det internasjonale samfunnet ble enige om en forpliktende visjon for felles klimatiltak i Paris (COP21), sa Mehren, og signalet dette sender ut er riktig og viktig. «Men nå når den første euforien har lagt seg, er det mange land som våkner opp til det nøkterne spørsmålet om hvordan denne visjonen kan omsettes i praktisk handling og realitet», sa Mehren. «Parisavtalen betyr ikke at vi bare skal storme frem: Paris betyr at energiforsyningen må styres på en ansvarlig måte. Det vi trenger i Europa nå er pragmatisme og ansvarlig handling.» Spesielt gjelder dette forsyningen av klimavennlig naturgass siden EUs egen produksjon av naturgass går nedover, sa han. «Allerede innen 2030 må vi ha erstattet 45 milliarder kubikkmeter naturgass. Drømmen mange hadde om å gjøre dette ved å produsere skifergass i Europa har bleknet siden den gang. Det er mange årsaker til dette, alt fra spørsmål om kommersiell levedyktighet til politiske hindringer», forklarte Mehren. «Nå må vi lete etter alternativer.» 

Norge er en integrert del av denne balansen 

Norge, Russland og EU utgjør energitriangelet som balanserer energiflyten i Europa og sikrer stabil forsyning. Sammen med Russland er Norge den viktigste energileverandøren til EU – og Tyskland. I fjor kom én av tre kubikkmeter naturgass som ble importert til Tyskland fra Norge. 

Wintershall, som er Tysklands største internasjonalt aktive produsent av råolje og naturgass, er i løpet av de siste 10 årene blitt en av de viktigste produsentene i Norge. Med olje- og gassprisene på nåværende nivå er selskapets engasjement for tiden økonomisk krevende, til tross for svært effektiv prosjektstyring. «Det er klart at selskapet gjør store investeringer her. Det betyr at vi ønsker å være lønnsomme, ja, vi må være lønnsomme i Norge. Det er slik selskaper best kan bidra til den nasjonale økonomien», understreket Mehren i Stavanger. 

Regjeringene i olje- og gassproduserende land er nødt til å legge betingelsene til rette for dette og være proaktive når det gjelder å finne en balanse, slik at det lønner seg å investere. Blant nøkkelfaktorene er økonomiske og juridiske rammebetingelser. Konsernsjefen i Wintershall sa også at naturgassprodusenter som Norge bør bli mer synlige i Brüssel og innta et klart felles standpunkt – for å sikre pålitelig produksjon og sikker forsyning i Europa både i dag og i fremtiden. 

Selskapene må ha fokus på effektivitet og lønnsomhet 

Det er ikke bare regjeringer som må respondere på de utfordrende forholdene og de lave prisene, understreket Mehren, men også selskaper. «En enkel «business as usual»-filosofi fungerer ikke for olje- og gasselskaper som står overfor dagens utfordringer», forklarte Mehren, og la til: «Selskapene må selv gjøre en innsats for å styrke effektivitet og resultater – og dermed også lønnsomheten.» De siste årene har Wintershall økt den daglige produksjonen fra 3.000 til mer enn 80.000 fat oljeekvivalenter. «Både regjeringen og selskapene selv må ta sin del av ansvaret for å sørge for at engasjement i høykostland har en fremtid», sa Mehren. 

Mariafeltet – Wintershalls prestisjeprosjekt 

Martin Bachmann, styremedlem i Wintershall og ansvarlig for leting og produksjon i Europa og Midtøsten, beskrev hvordan smart og effektiv prosjektstyring ser ut på kontinentalsokkelen. «På Mariafeltet i Norskehavet er vi i ferd med å implementere et svært kreativt og effektivt utbyggingskonsept», fortalte han. Mariafeltet er det første Wintershall-funnet i Norge som blir satt i produksjon. Denne sommeren installerte Wintershall to havbunnsrammer, på 300 meters dybde. «Dette gjør at vi kan koble Maria til naboplattformene Kristin, Heidrun og Åsgård B, og dermed utnytte den eksisterende infrastrukturen», forklarte Bachmann. «Denne kostnadsbesparende løsningen, gjør at vi ikke trenger å bygge en helt ny plattform, og legger vi til rette for utvikling og produksjon fra dette feltet også under utfordrende markedsforhold. 

Wintershall fortsetter å investere i lønnsomme prosjekter i selskapets kjerneområder og sikrer investeringer på lang sikt ved hjelp av effektiv prosjektstyring, slik man har gjort med Maria», fortsatte Bachmann. Mariafeltet har anslagsvis 180 millioner fat oljeekvivalenter teknisk utvinnbare ressurser, som for det meste består av råolje. Produksjonsstart er planlagt i 2018. 

Langsiktig engasjement i Norge: Aasta Hansteen 

Et annet nøkkelprosjekt for Wintershall er Statoil-opererte Aasta Hansteen. Dette er det største utbyggingsprosjektet i Norskehavet og Wintershall har 24 prosent eierandel i lisensen. Dette er et av de mest komplekse industriprosjektene i hele Europa og har et stort potensial. 

Med Aasta Hansteen vil Wintershall ikke bare fortsette å utvide engasjementet i Norge, men også posisjonere selskapet for å nyte godt av ytterligere utbygginger i denne delen av Norskehavet. De utvinnbare ressursene anslås til 45 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) gass. Ifølge Statoil, som er operatør, er den totale investeringen for Aasta Hansteen 37,5 milliarder kroner. PUD (Plan for utbygging og drift) ble godkjent av norske myndigheter i 2013. Den planlagte utbyggingen av feltet omfatter en SPAR-plattform, som vil være den første installasjonen av denne typen på norsk sokkel. Utvinning av ressursene på Aasta Hansteen vil bli krevende, siden funnet er lokalisert langt fra land og utenfor den etablerte infrastrukturen. 

En betydelig milepæl i prosjektet var installasjonen av rørledningen Polarled, som ble ferdigstilt i 2015. Denne undersjøiske rørledningen skal transportere gass fra Aasta Hansteen og nærliggende funn til vestkysten av Norge. Polarled, med sine 481 kilometer, er den lengste offshore rørledningen i Nord-Europa og den første til å krysse Polarsirkelen. 

Aktuelle bilder fra ONS samt animert film om Mariaprosjektet kan lastes ned her: wintershall.no/ONS

Wintershall Holding GmbH er et heleid datterselskap av BASF i Ludwigshafen, basert i Kassel, Tyskland. Selskapet har vært aktivt i utvinning av naturressurser i 120 år, og i leting og produksjon av olje og gass i over 85 år. Wintershall fokuserer på utvalgte områder, der selskapet har bygget opp en høy grad av regional og teknologisk ekspertise. Dette er Europa, Russland, Nord-Afrika, Sør-Amerika samt i økende grad Midtøsten. Selskapet ønsker å utvide virksomheten ytterligere med leting og produksjon, utvalgte partnerskap, innovasjon og teknologisk kompetanse. Wintershall er Tysklands største internasjonalt aktive olje- og gassprodusent og sysselsetter på verdensbasis ca. 2 000 ansatte fra 50 nasjoner.

Wintershall. Shaping the future.

Ytterligere informasjon på internett – www.wintershall.no – eller følg oss på Twitter, Facebook eller YouTube.

Kontakt: Verena Sattel

Relaterte nyheter

Siste nyheter

16.05.2018 Wintershall leverer Plan for utbygging og drift (PUD) av Nova-feltet

Egenoperert utbygging går inn i utbyggingsfasen. Oppstart planlagt til 2021 med investeringer på 9,9 milliarder NOK.

 

07.03.2018 Wintershall øker lønnsomheten kraftig

Betydelig vekst i salg og driftsresultat (EBIT)

01.03.2018 Maria-feltet offisielt åpnet

Wintershall har levert sin første utbygging i Norge

27.02.2018 Wintershall tildeler kontrakter for Nova-feltet

Undervannstilknytning til Gjøa-plattformen valgt som utbyggingsløsning

16.01.2018 Wintershall tildelt nye letelisenser i TFO 2017

Wintershall er tildelt seks lisenser på norsk sokkel / Lisenstildelingen styrker Wintershall i selskapets satsingsområder