Globale nettside

Wintershall har aktivitet over hele verden. Lær mer selskapets strategi, prosjekter og verdier på vår globale nettside.

www.wintershall.com

 

 

Wintershall Norge

Wintershall globalt
Språk:
27.02.2018

Wintershall tildeler kontrakter for Nova-feltetUndervannstilknytning til Gjøa-plattformen valgt som utbyggingsløsning

Nova Field Subsea Contracts Wintershall Graphic

Stavanger. Wintershall Norge AS har tildelt to store kontrakter for konstruksjon og installasjon av havbunnsinnretninger til selskapets Nova-utbygging (tidligere Skarfjell) i nordre del av Nordsjøen. Kontrakten for produksjonsanlegg (SPS – Subsea Production System) er tildelt Aker Solutions AS, mens kontrakten for rørledninger og havbunnskonstruksjoner (PSC – Pipeline and Subsea Construction) er tildelt Subsea 7 Norway AS. Samlet har kontraktene en verdi på rundt 1,8 milliarder kroner. Plan for utbygging og drift (PUD) blir levert myndighetene i løpet av første halvdel av 2018.

Tildelingene av de to kontraktene følger av den valgte utbyggingsløsningen for Nova som innebærer en havbunnstilkobling til Gjøa-plattformen. Wintershall bygger med dette videre på erfaringen som operatør av havbunnsinnretninger. I desember startet selskapet produksjonen på Maria i Norskehavet, og fra tidligere er selskapet operatør av Vega, som også er tilknyttet Gjøa.

«En viktig del av vår strategi i Norge er å videreutvikle oss som en kostnadseffektiv operatør, som benytter smarte utbyggingsløsninger og utnytter eksisterende infrastruktur. Med Aker Solutions og Subsea 7 sikrer vi erfaring og ekspertise som styrker oss på dette området,» sier Hugo Dijkgraaf, administrerende direktør i Wintershall Norge.

Bygger videre på erfaringer fra Maria-utbyggingen

Nova blir bygd ut med to havbunnsrammer tilknyttet Gjøa. Plattformen vil stå for prosessering og eksport samt tilby løftegass og vanninjeksjon for trykkstøtte til reservoaret. Den ene havbunnsrammen vil bli benyttet til vanninjeksjon, mens den andre vil produsere hydrokarboner.

«Kontraktene bygger videre på vår strategi om kostnadseffektiv feltutbygging som benytter nærliggende infrastruktur,» sier André Hesse, prosjektleder for Nova-utbyggingen.

Kontrakt for havbunnsanlegg for produksjon (SPS)

Aker Solutions skal levere et standardisert havbunnsanlegg for produksjon til Nova-utbyggingen. Dette inkluderer prosjektering, innkjøp og konstruksjon (EPC – Engineering, Procurement and Construction). Havbunnsanlegget består av to rammer med manifolder, juletrær og brønnsystemer. Kontrakten inkluderer også integrert kontrollkabel med servicefunksjoner og styringssystem.

Kontrakt for rørledninger og havbunnskonstruksjon (PSC)

Subsea 7 skal designe, anskaffe og installere fire rørledninger som skal koble Nova til Gjøa. Dette omfatter; to rør-i-rør produksjonsledninger, stigerørstrukturer på havbunnen, en vanninjeksjonsrørledning samt rørledningen som bringer løftegass til feltet. I tillegg skal Subsea 7 installere strukturene som bygges av Aker Solutions, inkludert havbunnsrammene, manifoldene, kontrollkablene og tilhørende utstyr.

Om Nova-feltet

Nova ble oppdaget i 2012 og ligger i nordre del av Nordsjøen. Hoveddelen av funnet er lokalisert i lisens PL 418, med en mulig forlengelse til PL 378. I PL 418 er Wintershall Norge operatør med 35 prosent eierskap, Capricorn Norge AS (en del av Cairn Energy PLC) har 20 prosent, Edison Norge AS 15 prosent og DEA Norge AS 10 prosent.

Wintershall Norge AS er en av de største olje- og gassprodusentene på norsk sokkel med daglig produksjon på over 100.000 fat oljeekvivalenter. Selskapet har eierskap i rundt 50 lisenser på norsk sokkel, hvorav over halvparten er operatørskap. I 2017 startet produksjonen på Maria-feltet som var Wintershall sin første egne utbygging i Norge. Neste utbyggingsprosjekt er Nova (tidligere Skarfjell). Selskapet er også operatør for de produserende feltene Brage og Vega. Wintershall Norge AS har rundt 500 ansatte og er en del av Wintershall Holding GmbH.

Wintershall Holding GmbH har hovedkontor i Kassel i Tyskland og er et heleid datterselskap av BASF i Ludwigshafen. Selskapet har vært aktivt innen utvinning av naturressurser i 120 år og i leting og produksjon av råolje og naturgass i mer enn 80 år. Wintershall fokuserer på utvalgte kjerneregioner, der selskapet har opparbeidet seg omfattende regional og teknologisk ekspertise. Disse regionene er Europa, Russland, Nord-Afrika, Sør-Amerika og i økende grad Midtøsten. Selskapet har som mål å ekspandere innen leting og produksjon gjennom utvalgte partnerskap, innovasjon og teknologisk kompetanse. Wintershall sysselsetter globalt rundt 2.000 medarbeidere fra 50 nasjoner og er Tysklands største internasjonale produsent av råolje og naturgass.

Wintershall. Shaping the future.

Følg oss på Twitter, Facebook eller YouTube.

  Relaterte nyheter

  No news available.

  Siste nyheter

  21.03.2019 Rekordproduksjon for Wintershall

  Produksjon på 171 million fat oljeekvivalenter overstiger tidligere nivå betydelig

  21.02.2019 Significant growth planned for Wintershall DEA

  Production increase of 40 percent by the early 2020s envisaged

  16.01.2018 Wintershall sikrer seg lovende områder i TFO 2018

  Wintershall Norge tildeles seks lisenser på norsk sokkel (to som operatør)

  17.12.2018 Produksjonsstart for Aasta Hansteen i Norskehavet

  Wintershall styrker sin posisjon som gasseksportør til Europa

  16.10.2018 Norge sikrer Europas langsiktige energiforsyning

  Konsernsjef i Wintershall diskuterte behovet for naturgass med statsminister Erna Solberg i Berlin