Globale nettside

Wintershall har aktivitet over hele verden. Lær mer selskapets strategi, prosjekter og verdier på vår globale nettside.

www.wintershall.com

 

 

Wintershall Norge

Wintershall globalt
Språk:
17.01.2017

Wintershall tildelt fem lisenser i tildelingsrunde TFO 2016Wintershall tildeles fem lisenser på norsk sokkel

Stavanger. Wintershall fortsetter sin vekst på norsk sokkel. I tildelingsrunden i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2016, ble Wintershall, som er Tysklands største internasjonalt aktive olje- og gasselskap, tildelt fem lisenser av Olje- og energidepartementet. Selskapet blir operatør for to av disse. To av lisensene ligger i Nordsjøen og tre er lokalisert i nærheten av Aasta Hansteen-utbyggingen i Norskehavet (to opererte). Alle disse lisensene er i Wintershall sine kjerneområder. 

«Wintershall tildeles nok en gang lovende lisenser av Olje- og energidepartementet. Vårt mål er å opprettholde en langsiktig vekststrategi i Norge, og da er det avgjørende at vi stadig kan utvide vår portefølje. Vi har hatt en god statistikk for å gjøre tildelte lisenser til funn, spesielt i våre kjerneområder, og vi har sendt inn gode søknader med solide geologiske konsepter,» sier Bernd Schrimpf, administrerende direktør i Wintershall Norge. 

Etter tildelingen har Wintershall rundt 60 lisenser i Norge, hvor over halvparten er operatørskap. Selskapet er fortsatt en av de største lisenshaverne på sokkelen. Departementet tildelte i alt 56 lisenser til 29 selskaper i TFO-runden for 2016. 

«Dette er et godt resultat for Wintershall. Vi har jobbet hardt for å identifisere blokker som har potensiale til å bli nye letesuksesser i de områdene hvor vi har eksisterende infrastruktur og installasjoner. Dette oss trygge på å fortsette investeringene i våre kjerneområder, inkludert området rundt Aasta Hansteen, hvor vi allerede har et godt samarbeid med Statoil. Sammen kan vi bidra til at feltet får forlenget levetid,» sier Guy Oakes, letesjef i Wintershall Norge. 

Tildelingene av nye lisenser ble annonsert under Oljeindustripolitisk seminar i Sandefjord av olje- og energiminister Terje Søviknes. 

TFO-runden for 2016 omfatter forhåndsdefinerte områder i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet, og dekker totalt 139 924 kvadratkilometer. Siden 2015 har ordningen blitt utvidet med 24 blokker i Norskehavet og 32 blokker i Barentshavet. 33 selskap søkte om tildelinger. 

Nye lisenser til Wintershall i TFO 2016: 

Nordsjøen:
777C Wintershall Norge AS 20%
877 Wintershall Norge AS 40%

Norskehavet:
847B Wintershall Norge AS 40% (Operatør)
894 Wintershall Norge AS 40% (Operatør)
898 Wintershall Norge AS 30%

Wintershall Norge AS er et lete- og produksjonsselskap med eierskap i rundt 60 lisenser på norsk sokkel, hvorav over halvparten er operatørskap. Selskapet er operatør for feltene Brage og Vega i Nordsjøen, og er i ferd med å bygge ut Maria-feltet i Norskehavet. Selskapet har rundt 500 ansatte i Norge. Wintershall Norge er en del av Wintershall Holding. 

Wintershall Holding GmbH har hovedkontor i Kassel i Tyskland og er et heleid datterselskap av BASF i Ludwigshafen. Selskapet har vært aktivt innen utvinning av naturressurser i 120 år og i leting og produksjon av råolje og naturgass i mer enn 85 år. Wintershall fokuserer på utvalgte kjerneregioner, der selskapet har opparbeidet seg omfattende regional og teknologisk ekspertise. Disse regionene er Europa, Russland, Nord-Afrika, Sør-Amerika og i økende grad Midtøsten. Selskapet har som mål å ekspandere innen leting og produksjon gjennom utvalgte partnerskap, innovasjon og teknologisk kompetanse. Wintershall sysselsetter globalt rundt 2.000 medarbeidere fra 50 nasjoner og er Tysklands største internasjonale produsent av råolje og naturgass. 

Wintershall. Shaping the future. 

Ytterligere informasjon på internett – www.wintershall.no – eller følg oss på Twitter, Facebook eller YouTube.

Kontakt: Verena Sattel

Relaterte nyheter

Siste nyheter

11.10.2017 Wintershall fornyer samarbeid med Stavanger Symfoniorkester

Wintershall Norge og Stavanger Symfoniorkester (SSO) har inngått en treårig samarbeidsavtale fra januar 2018.

27.09.2017 Hugo Dijkgraaf blir ny administrerende direktør i Wintershall Norge

Hugo Dijkgraaf (42) ble i dag presentert som ny administrerende direktør i Wintershall Norge AS fra november i år, etter formell utnevnelse av selskapets styre.

20.07.2017 Snefrid Nord bygges ut

Gassfunnet Snefrid Nord er besluttet utbygget som en havbunnstilknytning til Aasta Hansteen-feltet. Oppstart er forventet sent i 2019.

16.05.2017 Norsk-tysk energisamarbeid i fokus

Mario Mehren møtte olje- og energiministeren i Berlin / Olje og gass fra Nordsjøen sikrer Europas energiforsyning

08.05.2017 Back to Black

The profits bubble again for the oil multinationals. Even in the Norwegian Sea the branch catapults itself from the crisis. However, the situation remains fragile. An...