Globale nettside

Wintershall har aktivitet over hele verden. Lær mer selskapets strategi, prosjekter og verdier på vår globale nettside.

www.wintershall.com

 

 

Wintershall Norge

Wintershall globalt
Språk:

Personvernerklæring Wintershall er glade for at du har besøkt vår nettside og takker deg for din interesse i vårt selskap.

Wintershall tar personvern alvorlig. Personvernerklæringen beskriver:

 • personopplysninger Wintershall samler inn når du besøker nettsiden vår
 • formålene Wintershall bruker slike opplysninger til
 • det juridiske grunnlaget for behandling av personopplysninger
 • mottakere av slike personopplysninger
 • perioden slike personopplysninger vil bli lagret
 • om du er forpliktet til å oppgi personopplysninger

I tillegg ønsker vi å informere deg om: 

 • dine rettigheter angående behandling av dine personopplysninger
 • den behandlingsansvarlige med hensyn til personvernlover

1. Hvilke personopplysninger samler Wintershall inn når du besøker nettsiden vår?

(1)  Når du besøker nettsiden vår uten å kontakte oss eller logge inn, overfører nettleseren din følgende opplysninger automatisk til vår server:

 • IP-adressen til din datamaskin
 • Informasjon om din nettleser
 • Nettsiden du var på rett før du gikk inn på vår nettside
 • Forespurt URL eller fil
 • Dato og tidspunkt for ditt besøk
 • Overført datavolum
 • Statusinformasjon, f.eks. feilmeldinger

(2)  Hvis du kontakter oss på e-post, mottar vi følgende informasjon:

 • Din e-postadresse og ytterligere informasjon som du oppgir på e-post
 • Dato og tidspunkt for din melding

2. I hvilken grad og til hvilke formål behandler Wintershall disse opplysningene?

(1)  Når du besøker nettsiden vår, bruker vi IP-adressen din og de andre opplysningene som nettleseren din overfører automatisk til vår server (se Del 1 (1)) for å:

a)   sende det forespurte innholdet til nettleseren din. Ved å gjøre dette, lagrer vi hele IP-adressen kun i den grad det er nødvendig for å sende det forespurte innholdet til deg.

b)   beskytte oss mot angrep og sikre riktig drift av nettsiden vår. Ved å gjøre dette, lagrer vi nevnte opplysninger med begrenset adgang i en maksimumsperiode på 7 dager. En slik periode kan bli utvidet hvis og i den grad det er nødvendig for å hindre angrep og hendelser.

Wintershall vil undersøke brukeren av en IP-adresse kun i tilfelle av et ulovlig angrep.

(2)  Vi lagrer IP-adressen til din datamaskin etter å ha fjernet den siste oktetten av IP-adressen, dvs. i anonym form, for nettpublikumsmåling som lar oss forbedre nettsiden vår. Vi fjerner den siste oktetten til IP-adressen umiddelbart etter innsamling. Derfor samler vi ikke inn personopplysninger om din bruk av nettsiden vår.

(3)  Ved kontakt med oss på e-post, bruker vi informasjonen under Del 1 (2) til å svare og, hvis mulig, imøtekomme din forespørsel. Vi lagrer slik informasjon i den grad det er nødvendig for å svare på og imøtekomme din forespørsel.

3. Er du pålagt å oppgi opplysningene? Har du rett til å nekte at de behandles?

Når du besøker nettsiden vår, overfører nettleseren din informasjon under Del 1 (1) automatisk til vår server. Du står fritt til å overføre slik informasjon. Uten å oppgi slik informasjon kan vi ikke gi deg det forespurte innholdet.

Du er ikke forpliktet til å la oss bruke din anonymiserte informasjon for nettpublikumsmåling.

Du kan nekte slik behandling av din anonymiserte informasjon ved å klikke på følgende knapp

Slik nekting får ingen konsekvenser. Du kan fortsette å bruke nettsiden vår.

Hvis du ønsker å kontakte oss på e-post, står du fritt til å overføre informasjonen under Del 1 (2). Unnlatelse av å oppgi den obligatoriske informasjonen kan hindre oss fra å svare på og imøtekomme din forespørsel.

4. Hva er det juridiske grunnlaget for behandlingen?

Det juridiske grunnlaget for behandling under Del 2 er punkt (f) i Artikkel 6 (1) «General Data Protection Regulation» (EUs personvernforordning). De berettigede interessene avgjøres av formålene beskrevet i Del 2.

5. Til hvilke mottakere overfører vi dine opplysninger?

Vi overfører opplysningene nevnt i Del 1 til databehandlere basert i EU med formål bestemt i Del 2. Slike databehandlere behandler personopplysninger kun etter instruksjoner fra oss og behandlingen utføres på vegne av oss. Vi har ikke tenkt å overføre dine personopplysninger til et tredje land.

6. Hvordan beskytter vi dine personopplysninger?

Wintershall har implementert tekniske og organisasjonsrelaterte tiltak for å sikre et adekvat sikkerhetsnivå for å beskytte dine personopplysninger mot tilfeldig eller ulovlig endring, ødeleggelse, tap eller uautorisert utlevering. Slike tiltak vil bli kontinuerlig forsterket i tråd med teknologisk utvikling.

7. Bruker vi informasjonskapsler på nettsiden vår?

Vi vil informere deg om bruk av informasjonskapsler i vårt kapselbanner når du besøker nettsiden vår. Du godtar bruk av informasjonskapsler ved å fortsette å bruke nettsiden vår. Vi ønsker å informere deg om informasjonskapslene vi bruker og hvordan du kan avvise dem.

(1)  Følgende informasjonskapsler er viktige for riktig bruk og spesifikke tjenester på vår nettside: 

Informasjonskapsel

Formål

Sluttid

cookieconsent

Denne informasjonskapselen lagrer din anerkjennelse av og samtykke til ansvarsfraskrivelser på nettsiden vår.

Vil bli slettet så snart du fjerner din cache (eller ett år etter besøket ditt)

 

(2)  Informasjonskapsler for nettpublikumsmåling: 

Informasjonskapsel  

Formål

Sluttid

gali

Sporer bevegelser på kartdata.

Vil bli slettet etter besøket ditt

ga

Brukes for å skille mellom brukere.

Vil bli slettet 14 måneder etter besøket ditt

gat

Denne informasjonskapselen lagrer ikke brukerinformasjon, men benyttes kun for å begrense antallet forespørsler som må sendes til doubleclick.net.

Har ett minutts tidssperre

gid

Brukes for å skille mellom brukere.

Vil bli slettet 24 timer etter besøket ditt


Du kan bruke dine nettleserinnstillinger til å avgjøre hvilke informasjonskapsler du vil godta eller avvise. Vennligst vær oppmerksom på at du ikke vil kunne bruke alle funksjoner på vår nettside hvis du avviser informasjonskapsler under Del 7 (1).

8. Hvilke rettigheter har du?

Du har visse rettigheter under «General Data Protection Regulation», inkludert retten til å be om en kopi av personopplysningene vi har om deg, hvis du ber oss om dette skriftlig:

8.1. Innsynsrett: rett til å få innsyn i din informasjon (hvis vi behandler den), og visse andre typer informasjon (som oppgitt i denne personvernerklæringen); 

8.2. Rett til å korrigere: hvis dine personopplysninger er unøyaktige eller ufullstendige, har du rett til å få dette korrigert; 

8.3. Rett til sletting: dette kalles også «retten til å bli glemt» og lar deg enkelt sagt be om sletting eller fjerning av dine personopplysninger i tilfeller det ikke er grunn for oss til å fortsette å bruke den. Dette er ikke en generell rettighet til sletting, det finnes unntak. For eksempel har vi rett til å fortsette å bruke dine personopplysninger hvis slik bruk er nødvendig for samsvar med våre juridiske forpliktelser eller for etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav. 

8.4. Rett til å begrense vår bruk av din informasjon: retten til å suspendere bruk av dine personopplysninger eller begrense måten vi kan bruke den på. Vennligst merk at denne retten er begrenset i visse situasjoner: når vi behandler dine personopplysninger som vi har samlet inn fra deg med ditt samtykke, kan du kun be om begrensning på grunnlag av (a) unøyaktighet i informasjonen; (b) at vår behandling er ulovlig og du ikke ønsker at dine personopplysninger skal slettes; (c) at du trenger den til et juridisk krav, eller (d) at vi ikke lenger trenger å bruke informasjonen til formålene vi oppbevarer den for. Når behandling er begrenset, kan vi fortsatt oppbevare din informasjon, men ikke bruke den videre. Vi har lister over personer som har bedt om begrensning i bruken av deres personopplysninger for å sikre at begrensningen respekteres i fremtiden. 

8.5. Rett til dataportabilitet: retten til å be om at vi flytter, kopierer eller overfører (i de tilfeller det er teknisk mulig) dine personopplysninger i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format, for din egne formål på tvers av ulike tjenester. 

8.6. Rett til å nekte: retten til å nekte vår bruk av dine personopplysninger, inkludert i tilfeller der vi bruker opplysningene til våre berettigede interesser, direkte markedsføring. 

8.7. Rett til å bli informert: du har rett til å få tydelig, transparent og lett forståelig informasjon om hvordan vi bruker dine personopplysninger.

8.8. Rett til å trekke tilbake samtykke: hvis du har gitt ditt samtykke til hvilken som helst behandling av dine personopplysninger, har du rett til å trekke tilbake ditt samtykke når som helst (hvis du gjør dette, betyr det likevel ikke at det vi har gjort med dine personopplysninger med ditt samtykke frem til da er ulovlig). 

Utøvelsen av disse rettighetene er gratis for deg, men du må bevise din identitet med 2 eksemplarer av godkjent legitimasjon. Vi vil i tråd med vår juridiske forpliktelse gjennomføre rimelige tiltak for å oppgi, korrigere eller slette personlig informasjon om deg i våre arkiver. 

For å sende henvendelser eller utøve en av dine rettigheter som beskrevet i denne personvernerklæringen og/eller fremsette en klage, vennligst kontakt oss ved å sende e-post eller skrive til oss, og vi vil prøve å svare innen 30 dager. Kontaktinformasjon finnes i Del 10 under.

Når vi mottar formelle, skriftlige klager, vil vi kontakte personen som fremsatte klagen for å følge opp. Vi samarbeider med de rette tilsynsmyndighetene, inkludert lokale personvernmyndigheter for å håndtere eventuelle klager som vi ikke kan håndtere direkte.

Hvis du ikke er fornøyd med måten en klage du fremsetter i forbindelse med til dine personopplysninger behandles av oss, kan du sende din klage til relevant personvernmyndighet.

9. Hvor kan du sende en klage?

Du har rett til å sende en klage til vår behandlingsansvarlige (for kontaktinformasjon, se under) eller en tilsynsmyndighet, spesielt i landet der du bor, arbeider eller på stedet for den angivelige overtredelsen., som i Norge er: 

Datatilsynet
Postboks 8177
0034 Oslo

https://www.datatilsynet.no/ 
Email: postkasse@datatilsynet.no

Eller du kan kontakte:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz
Hintere Bleiche 34
55116 Mainz 

https://www.datenschutz.rlp.de/de/general-storage/footer/ueber-den-lfdi/kontakt/

E-Mail: poststelle@datenschutz.rlp.de

10. Hvem er behandlingsansvarlig?

Du kan finne den behandlingsansvarlige med hensyn til personvernlovgivning her.

Du kan bruke addressen til behandlinsansvarlig som er gitt under  lenken ovenfor,  eller følgende adresse for å kontakte vår Personvernkoordinator:   

Solveig Bjorheim
Data Protection Coordinator in Wintershall Norge AS
Jåttaflaten 27, 4020 Stavanger, Norway

+ 47 98 22 21 03

11. Barns personvern

Denne nettsiden er beregnet for bruk av personer som er 18 år eller over. Vi prøver ikke å samle inn informasjon om personer under 18 år.

Ingen informasjon bør sendes eller legges ut på nettsidene av personer yngre enn 18 år. Hvis en slik person leverer personlig informasjon via nettsidene, skal vi slette denne informasjonen så snart vi er gjort oppmerksomme på personens alder, og skal deretter aldri bruke informasjonen til noe formål.

Wintershall DEA Logo

Wintershall har sammen med DEA blitt til Wintershall Dea.