Globale nettside

Wintershall har aktivitet over hele verden. Lær mer selskapets strategi, prosjekter og verdier på vår globale nettside.

www.wintershall.com

 

 

Wintershall Norge

Wintershall globalt
Språk:

Prosjekt Våre lisenser blir en suksess

Med rundt 50 lisenser på norsk sokkel, hvorav over halvparten som operatør, er Wintershall en av de største lisensinnehaverne i regionen. Vi søker aktivt å utvide vår leteportefølje og videreutvikle våre funn til produksjonsstadiet. Siden vi etablerte oss i Norge i 2006 har vi tatt del i flere utbyggingssuksesser, blant annet vårt egne Maria-felt.

Vi har nå en daglig produksjon på rundt 100 000 fat oljeekvivalenter. Vi får ting til å skje og er fast bestemt på å være en ledende operatør på norsk sokkel.

Wintershall Norge lisenskart

Wintershall Norge har rundt 50 lisenser på norsk sokkel, noe som gjør oss til en av de største lisensholderne.

  • Egenopererte lisenser
  • Partneropererte lisenser
close

LicenseName

Faktaside

Operatør:

Lisenspartnere:

Beliggenhet

Blokker

Dato for tildeling

Lisensrunde

Maria

Maria-feltet har vært en viktig del av Wintershall Norges plan om å bli en av de ledende operatørene på norsk sokkel. Feltet ligger i blokkene 6407/1 og 6406/3 på Haltenbanken i Norskehavet. Funnet ble gjort i 2010 og er estimert til å inneholde rundt 180 millioner fat utvinnbar olje, hvorav mesteparten er olje.

Wintershall og lisenspartnerne Petoro og Spirit Energy startet produksjonen på Maria-feltet i desember 2017, bare 2 år og 3 måneder etter godkjenning fra norske myndigheter i september 2015. Feltet har blitt bygget ut som en havbunnstilkobling til fire vertsinstallasjoner. Brønnstrømmen fra Maria går til Kristin-plattformen for prosessering, mens vann til injeksjon i reservoaret kommer fra Heidrun-plattformen. Løftegass blir tilført fra Åsgard B via havbunnsrammen Tyrihans D. Prosessert olje blir overført til Åsgard-feltet for lagring og lasting til skytteltankere. Gassen blir eksportert via Åsgard Transport System til Kårstø.

UTBYGGING AV MARIA-FELTET

Lær mer om prosjektet

Nova

Nova (tidligere kjent som Skarfjell) er et oljefunn i nordlige Nordsjøen, lokalisert omtrent 16 kilometer sørvest for Gjøa-feltet. Øvre jura reservoar er av sandstein av god kvalitet, som inneholder lett olje med en betydelig oljekolonne og en gasskappe. 

Med den anbefalte utbyggingsløsning vil Nova bygges ut med to havbunnsrammer tilknytning Gjøa-plattformen for prosessering og eksport. Gjøa vil også tilby gassløft og vanninjeksjon for trykkstøtte.

Funnet ligger i hovedsak i PL418 med en mulig forlengelse til PL378.

Murchison

Murchison-feltet ble oppdaget i 1975 og ligger midt på grensen mellom norsk og britisk kontinentalsokkel i Tampenområdet, som ligger i Øst-Shetland bassenget i den nordlige delen av Nordsjøen (Blokk NO-33/9 og UK-211/19).De britiske og norske lisenshaverne samt myndighetene inngikk en avtale om felles utnyttelse av ressursene i 1979.

Murchison startet produksjonen i 1980. Produksjonen på feltet opphørte i mars 2014, etter å ha levert mer enn 390 millioner fat olje gjennom en rørledning til Sullom Voe-terminalen på Shetland-øyene. Disponeringsaktivitetene startet i 2013 med plugging og forlating av brønnene, og rengjøring og isolering av fasilitetene. Topside installasjonen ble fjernet i 2016 og jacketen ble fjernet i 2017. Nå gjenstår det bare å plugge og forlate en undervannsbrønn, dette må utføres av en rigg. Det er planlagt å utføre i 2018-2019. Feltet opereres av CNR International Limited (UK) med Wintershall som partner.

Delta-funnet ligger ved siden av Murchison-feltet og er heleid av Wintershall. Produksjonstester via Murchison plattformen er avsluttet i forbindelse med avviklingen av Murchison.

Andre prosjekter

Brage-feltet med Oseberg i bakgrunnen
Med omtrent 50 lisenser på norsk sokkel er Wintershall Norge en av de største lisensinnehaverne i regionen. Vi er operatør for omtrent halvparten av disse lisensene og har nå startet utbyggingen av våre egne funn.

Syrah

Syrah og Antares er oljefunn i produksjonslisens PL248F, lokalisert i nærheten av Vega-feltet i den nordøstlige delen av Nordsjøen. Wintershall og partnerskapet ser nå på mulige utbyggingsløsninger for prosektene, blant annet en undervannstilknytning til Vega-feltet.

Wintershall Norge er operatør av lisensen og har en eierandel på 40 prosent. Petoro AS har 40 prosent og Origo Exploration Norway AS har 20 prosent.

Luno II

Luno II er et oljefunn i produksjonslisens PL 359 i Nordsjøen, omtrent 15 kilometer sør for Edvard Grieg-feltet. Wintershall og lisenspartnerne evaluerer en mulig tilknytning til Edvard Grieg. Flere konsepter undersøkes nærmere.

Lundin Norway AS er operatør av feltet med eierandel på 65 prosent. OMV Norge AS har en andel på 20 prosent og Wintershall Norge AS har 15 prosent.

Leting, boring eller produksjonsteknologi Vår teknologi

 I klimatiske ytterligheter, gjør vi alt for å levere energi til Europa på en bærekraftig måte. I den intense kulden i Vest-Sibir, ved Polarsirkelen og i den libyske ørkenen. 

Se wintershall.com

Wintershall DEA Logo

Wintershall har sammen med DEA blitt til Wintershall Dea.