Globale nettside

Wintershall har aktivitet over hele verden. Lær mer selskapets strategi, prosjekter og verdier på vår globale nettside.

www.wintershall.com

 

 

Wintershall Norge

Wintershall globalt
Språk:

Prosjekt Våre lisenser blir en suksess

Med mer enn 60 lisenser på norsk sokkel er Wintershall Norge en av de største lisensinnehaverne i regionen. Vi er operatør for omtrent halvparten av disse lisensene og har nå startet utbyggingen av våre egne funn. Siden vi etablerte oss i Norge i 2006 har vi hatt betydelig letesuksess. Vi forventer at lisensporteføljen vår vil fortsette å gi økt produksjonsevne.

Vi har nå en daglig produksjon på rundt 80 000 fat oljeekvivalenter. Vi får ting til å skje og er fast bestemt på å være en ledende operatør på norsk sokkel.

Wintershall Norge lisenskart

Wintershall Norge har mer enn 60 lisenser på norsk sokkel, noe som gjør oss til en av de største lisensholderne.

  • Egenopererte lisenser
  • Partneropererte lisenser
close

LicenseName

Faktaside

Operatør:

Lisenspartnere:

Beliggenhet

Blokker

Dato for tildeling

Lisensrunde

Maria

Maria-feltet er en viktig del av Wintershall Norges plan om å bli en av de ledende operatørene på norsk sokkel. Feltet ligger i blokk 6407/1 og 6406/3 på Haltenbanken i Norskehavet.

Funnet er estimert til å inneholde rundt 180 millioner fat utvinnbar olje. 

Wintershall har sammen med de andre lisenspartnerne funnet en foretrukket utbyggingsløsning for Maria. Konseptet er å koble reservoaret opp til eksisterende infrastruktur gjennom en subsea tie-back. Planen for utbygging og drift (PUD) ble godkjent av norske myndigheter i september 2015. 

Les mer om den godkjente planen for utbygging og drift (PUD) av Maria her.

UTBYGGING AV MARIA-FELTET

Lær mer om prosjektet

Nova

Nova (tidligere kjent som Skarfjell) er et oljefunn i nordlige Nordsjøen, lokalisert omtrent 16 kilometer sørvest for Gjøa-feltet. Øvre jura reservoar er av sandstein av god kvalitet, som inneholder lett olje med en betydelig oljekolonne og en gasskappe. 

Med den anbefalte utbyggingsløsning vil Nova bygges ut med to havbunnsrammer tilknytning Gjøa-plattformen for prosessering og eksport. Gjøa vil også tilby gassløft og vanninjeksjon for trykkstøtte.

Funnet ligger i hovedsak i PL418 med små volumer i PL378, PL248C og et åpent område (tidligere PL420). 

AASTA HANSTEEN

Aasta Hansteen-feltet ble oppdaget i 1997 og ligger i Norskehavet, 300 kilometer vest for Bodø. Plan for utbygging og drift (PUD) ble levert til myndighetene desember 2012 og godkjent i juni 2013. Revidert tidspunkt for oppstart er planlagt mot slutten av 2018. 

Feltutviklingen består av en flytende Spar-plattform bestående av et vertikalt sylindrisk skrog som er forankret til havbunnen. Nærliggende funn, inkludert Snefrid Nord og Asterix, vurderes som mulige tie-backs til plattformen.

Polarled

Polarled er en 481 kilometer lang gassrørledning fra Aasta Hansteen i Norskehavet til Nyhamna-gassanlegg i Møre og Romsdal. Gassrørledningen muliggjør utviklingen av Aasta Hansteen, og andre felt vil i fremtiden kobles sammen med infrastrukturen. Rørledningen er ferdig installert på havbunnen og det pågår for tiden modifikasjoner av anlegget i Nyhamna.

Polarled er et joint venture med 11 partnere. Statoil er operatør med 37,1 %. Wintershall Norge har 13,3 % og er den nest største andelshaver.

Murchison

Murchison-feltet ble oppdaget i 1975 og ligger midt på grensen mellom norsk og britisk kontinentalsokkel i Tampenområdet, som ligger i Øst-Shetland bassenget i den nordlige delen av Nordsjøen (Blokk NO-33/9 og UK-211/19).De britiske og norske lisenshaverne samt myndighetene inngikk en avtale om felles utnyttelse av ressursene i 1979.

Murchison startet produksjonen i 1980. Produksjonen på feltet opphørte i mars 2014, etter å ha levert mer enn 390 millioner fat olje gjennom en rørledning til Sullom Voe-terminalen på Shetland-øyene. Disponeringsaktivitetene startet i 2013 med plugging og forlating av brønnene, og rengjøring og isolering av fasilitetene. Topside installasjonen ble fjernet i 2016 og jacketen ble fjernet i 2017. Nå gjenstår det bare å plugge og forlate en undervannsbrønn, dette må utføres av en rigg. Det er planlagt å utføre i 2018-2019. Feltet opereres av CNR International Limited (UK) med Wintershall som partner.

Delta-funnet ligger ved siden av Murchison-feltet og er heleid av Wintershall. Produksjonstester via Murchison plattformen er avsluttet i forbindelse med avviklingen av Murchison.

Andre prosjekter

Brage-feltet med Oseberg i bakgrunnen
Med omtrent 50 lisenser på norsk sokkel er Wintershall Norge en av de største lisensinnehaverne i regionen. Vi er operatør for omtrent halvparten av disse lisensene og har nå startet utbyggingen av våre egne funn.

Syrah

Syrah og Antares er oljefunn i produksjonslisens PL248F, lokalisert i nærheten av Vega-feltet i den nordøstlige delen av Nordsjøen. Wintershall og partnerskapet ser nå på mulige utbyggingsløsninger for prosektene, blant annet en undervannstilknytning til Vega-feltet.

Wintershall Norge er operatør av lisensen og har en eierandel på 40 prosent. Petoro AS har 40 prosent og Origo Exploration Norway AS har 20 prosent.

Luno II

Luno II er et oljefunn i produksjonslisens PL 359 i Nordsjøen, omtrent 15 kilometer sør for Edvard Grieg-feltet. Wintershall og lisenspartnerne evaluerer en mulig tilknytning til Edvard Grieg. Flere konsepter undersøkes nærmere.

Lundin Norway AS er operatør av feltet med eierandel på 50 prosent. OMV Norge AS har en andel på 20 prosent. Wintershall Norge AS og Statoil Petroleum AS har begge en andel på 15 prosent hver.

Asterix

Asterix-funnet er lokalisert 80 km vest for Aasta Hansteen i PL327 og PL327B i Vøringplatået i Norskehavet. 

Wintershall og partnerskapet undersøker mulige løsninger for å utvikle gass og kondensatfunnet. Blant annet vurderes en tilkobling til Aasta Hansteen via en såkalt subsea tieback.

Statoil Petroleum AS er operatør med en eierandel på 51 prosent. Wintershall Norge AS har 19 prosent, Petoro AS har 20 prosent og A/S Norske Shell har 10 prosent.

Leting, boring eller produksjonsteknologi Vår teknologi

 I klimatiske ytterligheter, gjør vi alt for å levere energi til Europa på en bærekraftig måte. I den intense kulden i Vest-Sibir, ved Polarsirkelen og i den libyske ørkenen. 

Se wintershall.com