Globale nettside

Wintershall har aktivitet over hele verden. Lær mer selskapets strategi, prosjekter og verdier på vår globale nettside.

www.wintershall.com

 

 

Wintershall Norge

Wintershall globalt
Språk:

Suksessen med Maria Innovativ og kostnadseffektiv utbygging

 Les mer

Under vann og havbunn Tilkobling av reservoar til eksisterende infrastruktur

 Les mer

Essensiell produksjonsstøtte Plattformene Kristin og Heidrun

 Les mer

Maria-feltet

Wintershall og lisenspartnerne Petoro og Spirit Energy startet produksjonen på Maria-feltet i desember 2017, ett år foran skjema og betydelig under budsjett. Kostnadene er redusert over 20 prosent sammenlignet med den opprinnelige planen. Denne suksessen er gjort mulig med godt samarbeid og kombinert innsats fra Maria sin prosjektorganisasjon, Equinor som eier av vertsinstallasjonene, og konkurransedyktige leverandører, spesielt langs norskekysten.

Maria er det første egenopererte feltet i Norge som Wintershall tar hele veien fra funn, til utbygging og videre i produksjon. Feltet er lokalisert på Haltenbanken i den sørlige delen av Norskehavet, omtrent 200 kilometer fra land. Utvinnbare volumer er estimert til rundt 180 millioner fat oljeekvivalenter, hvorav mesteparten er olje.

Mediesenter for Maria Nedlastingsside

Interessert i flere bilder, filmer og illustrasjoner av Maria-feltet?  
Last ned mer innhold fra vårt mediesenter (på engelsk).

#MariaField i sosiale medier

Bli kjent med Maria

Maria er et undervannsfelt som produserer hydrokarboner via to havbunnsrammer som er koblet til eksisterende installasjoner på Haltenbanken i Norskehavet. Feltet er ventet å produsere i mer enn 20 år. Havbunnsinstallasjonene som er kalt Maria H og Maria G ligger 3 kilometer fra hverandre, og er koblet til nærliggende infrastruktur med totalt 94 kilometer med rørledninger. Hver av rammene er på størrelse med en basketballbane og veier rundt 285 tonn. Maria er hovedsakelig et oljefelt med noe gass og kondensat.

Innovativ utbyggingsløsning

Maria er bygget ut med to havbunnsrammer som er koblet til Equinor sine produksjonsplattformer Kristin, Heidrun og Åsgard B. Brønnstrømmen fra Maria går til Kristin-plattformen for prosessering, mens vann til injeksjon i reservoaret kommer fra Heidrun-plattformen. Løftegass blir tilført fra Åsgard B via havbunnsrammen Tyrihans D. Prosessert olje blir overført til Åsgard-feltet for lagring og lasting til skytteltankere. Gassen blir eksportert via Åsgard Transport System til Kårstø.

1. Vertsinstallasjoner

Den valgte utbyggingsløsningen forutsetter ulike tjenester fra ulike vertsinstallasjoner for å kunne produsere olje fra feltet. Vanninjeksjonen kommer fra Heidrun-plattformen som ligger ca. 40 km nord for Maria, mens oljestrømmen går til Kristin for prosessering. Løftegass blir tilført fra Åsgard B via Tyrihans D.

2. Rørledninger

Produksjonsrørledninger knytter de to havbunnsrammene sammen og sender hydrokarbonene til Kristin for prosessering. Vann for injeksjon i reservoaret kommer via en dedikert rørledning fra Heidrun-plattformen, som ligger ca. 40 km nord for Maria. Fleksible stigerør kobler rørledningene på havbunnene til Kristin og Heidrun. Stigerørene støttes av oppdriftselementer som gir ekstra fleksibilitet når anleggene beveger seg i sjøen.

3. Havbunns-
produksjonssystem

Produksjonssystemet består av to havbunnsrammer med fire brønnslisser. Rammene har til sammen tre produksjonsbrønner, to vanninjeksjonsbrønner og en ekstra i reserve. Systemet inkluderer også en såkalt navlestreng med kontrollkabler som gjør det mulig å sende signaler fra Kristin-plattformen til og fra havbunnsrammene.

4. Eksport

Løsningen for eksport består av to hovedelementer: oljeeksport og gasseksport. Oljeeksporten foregår ved at den behandlede oljen overføres fra Kristin via et fleksibelt stigerør og en rørledning til lagerskipet Åsgard C hvor det lastes av med en skytteltanker. Gasseksportsystemet består av et fleksibelt stigerør og en rørledning til Åsgard Transport System-gassledningen til Kårstø.

Reservoaret

Reservoaret i Maria-feltet er i Garnformasjonen av mellomjura alder. Formasjonen er 90-100 meter tykk og bestå av massiv sandstein med skiferlag. Det er en veldefinert forkastningsblokk med moderat reservoarkvalitet. Når alle brønnene er boret vil Maria sine to havsbunnrammer ha totalt fem oljeproduksjonsbrønner som er boret ca. 4.500 meter ned og 2.000 meter horisontalt inn til reservoaret. Vanninjeksjon blir tilført for å trykkstøtte feltet. Vannet pumpes inn under hydrokarbonene for å dem opp mot oljeprodusentene.

Maria Field Reservoir 3D-Animation Norwegian

Projekthistorie og tidslinje

Wintershall og lisenspartnerne Petoro og Spirit Energy bestemte seg for den foretrukne utbyggingsløsningen for Maria i 2011. Dette var den første av fire milepæler av beslutninger som er en del av norske myndigheters retningslinjer for å få godkjent Plan for utbygging og drift av et oljefelt (PUD). Partnerskapet leverte sin søknad våren 2015 og mottok godkjennelse fra Olje- og energidepartmentet i september 2015. Den godkjente løsningen var å koble reservoaret til det allerede eksisterende og nærliggende infrastrukturen via en havbunnstilkobling. Feltet startet produksjonen kun 2 år og 3 måneder etter godkjenningen.

Maria Field Timeline Norwegian 2010-2017
Maria Field Timeline Part 1 Identify Norwegian
Maria Field Timeline Part 3 Define Norwegian
Maria Field Timeline Part 3 Define Norwegian
Maria Field Timeline Part 4 Execute Norwegian

Hvilke milepæler måtte passeres? Klikk for å lese mer om milepælene som kalles «Decision gates» på engelsk.

DG1 – Beslutning om konkretisering (BOK)

Milepæl der rettighetshaverne har identifisert minst ett teknisk og økonomisk gjennomførbart konsept som gir grunnlag for å starte studier som leder frem til konseptvalg. For Maria vurderte Wintershall og partnerne to konsepter for videre studier: en havbunnsløsning med tilkobling til eksisterende felt og en løsning med et frittstående flytende produksjonsskip (FPSO).

Maria fikk BOK godkjent i juli 2011.

DG2 – Beslutning om videreføring (BOV)

Milepæl der rettighetshaverne tar beslutning om videre studier av ett konsept som leder frem til beslutning om gjennomføring. Etter flere konseptstudier ble det klart at den beste og mest økonomiske løsningen for Maria ville være en havbunnstilkobling til ulike vertsanlegg på Haltenbanken.

Maria fikk BOV godkjent i 2013.

DG3 – Beslutning om gjennomføring (BOG)

Milepæl der rettighetshaverne tar en investeringsbeslutning. Denne kommer etter ytterligere designstudier for detaljeringer av den valgte konseptløsningen, og utarbeiding av robuste anslag for kostnader og gjennomføring. Disse vurderingene er en del av Plan for utvikling og drift (PUD) som sendes til norske myndigheter. Når denne planen er godkjent, kan gjennomføringsfasen begynne.

Maria passerte denne milepælen og leverte PUD i mai 2015. PUD ble godkjent i september 2015.

DG4 – Start av drift

Dette er oppstarten av produksjon som skjer etter at alle installasjoner er ferdigstilt og grundig testet.

Produksjonen på Maria-feltet startet 16. desember 2017, ett år foran skjema og til 20 prosent under budsjett.

Essensiell støtte fra vertsinstallasjoner

Flere modifikasjoner var nødvendig på de Equinor-opererte vertsinstallasjonene Kristin og Heidrun for å kunne starte produksjon fra Maria-feltet. I løpet av sommeren 2016 ble to stigerør og det meste av utstyret for tilkobling og styring av havbunnsinnretningene installert. Et siste stigerør som muliggjorde måling av olje og gass produsert fra Maria, og en kontrollenhet på havbunnen, ble installert i 2017. På Heidrun ble det først installert en sidebalkong til et nytt vanninjeksjonsrør, og i 2017 ble det eksisterende injeksjonssystemet oppgradert med en ny sulfatreduksjonsmodul.

Kristin

Maria Field Kristin Platform Animation
Platform Kristin Data Facts Text Norwegian

Heidrun

Maria Field Heidrun Platform Animation
Platform Heidrun Data Facts Text Norwegian

Utbyggingsprosjektet Rull sidelengs for å lese mer og se videosnutter fra de ulike stegene i utbyggingsprosjektet.

Kontrakter og leveranser

Over 90 prosent av kontraktene for konstruksjon og installasjon av Maria-feltet ble tildelt og levert av norske selskaper. Dette inkluderte komponenter for undervannsproduksjonssystemet, bunnrammene, manifoldene og juletrær. Bunnrammene ble designet av FMC Kongsberg og bygget ved Agility sitt verft i Tønsberg. Rørledningene som knytter bunnrammene til verftplattformene ble produsert i 1500 meters lengder ved Subsea 7 sitt anlegg på Vigra. Her ble rørledningen spolet på 50 meter lange tromler, før de ble installert på havbunnen. Totalt ble kontraketene tildelt leverandører og underleverandører på tre kontinenter.

Maria Platform Animation Components Map

Arbeid på havbunnen

Wintershall har lagt 114 kilometer med rørledning og navlestrenger med kontrollkabler på havbunnen. Disse ble nøyaktig styrt unna koraller og koblet sammen med Maria sine vertsinstallasjoner. Undersøkelser ble utført for å kartlegge den tryggeste ruten og tusenvis av tonn stein ble lagt for å forberede havbunnen for installasjon av rørledninger. Lange grøfter ble gravd og senere dekket med stein for å beskytte rørene, slik at fiskere kan fortsette å tråle i området.

Maria Platform Animation Rock Dumping

Bunnramme og rørinstallasjoner

De to havbunnsrammene ble installert på ca. 300 meters dyp. En 26 meter lang produksjonsrørledning ble lagt for å transportere olje og gass fra bunnrammene til Kristin. Langs rørledningen går det navlestreng med kontrollkabler som gjør at Kristin kan styre ventilene på Maria. En 43 meter lang rørledning tilfører vann for injeksjon i reservoaret fra Heidrun, mens en 19 kilometer lang rørledning fra Tyrihans D tilfører løftegass.

VIDEO Installasjon av bunnrammer
VIDEO Installasjon av rørledninger
VIDEO Sammenkobling med Kristin og Heidrun

Maria Platform Animation Pipe-Laying Ship

Boring

Riggen Deepsea Stavanger fra Odfjell Drilling startet boreoperasjonen på feltet i mars 2017. Over en anslått tidsperiode på 570 dager hadde riggen og mannskapet oppdraget med å bore og fullføre fem produksjonsbrønner og to vanninsjeksjonsbrønner. Produksjonsbrønnene vil produsere olje, mens vanninjektorene vil bidra med trykk for å presse oljen oppover. Boringen av produksjonsbrønnene skulle ta rundt 110 dager, med en lengde på 6500 meter, men ble fullført langt foran skjema. Den høye boreeffektiviteten på feltet satte flere nye borerekorder for området.

VIDEO Oppstart av boreoperasjonene
VIDEO Besøk på riggen

Maria Platform Animation Drilling

Produksjon og operasjon

Maria-feltet hadde opprinnelig planlagt produksjonsstart sent i 2018, men på grunn av god effektiv progresjon startet produksjonen allerede i desember 2017. Wintershall er operatør av feltet, men den daglige operasjonen blir håndtert av Equinor. De opererer alle de fire vertsplattformene som Maria er tilkoblet og dette gjør dem til den ideelle samarbeidspartner. Wintershall sitt kontaktpunkt er Equinors operasjonskontor i Stjørdal i nærheten av Trondheim. Herfra ledes Kristin-plattformen som både kontrollerer ventilene i bunnrammene til Maria og som mottar hydrokarbonene som strømmer fra reservoaret. Equinor koordinerer også vanninjeksjonen fra Heidrun og gassløftet fra Åsgard til Maria.

VIDEO Produksjonsstart

Maria Platform Animation Location Map

(copy 10)

Helse, miljø og sikkerhet

Ingenting er viktigere for oss enn helse, miljø og sikkerhet. Vi er derfor takknemlige for at vi sammen med leverandørene har levert prosjektet uten alvorlige problemer eller forsinkelser

May Kristin Sviland, HSE Manager

Ingenting er viktigere for oss enn helse, miljø og sikkerhet. Vi er derfor takknemlige for at vi sammen med leverandørene har levert prosjektet uten alvorlige problemer eller forsinkelser

May Kristin Sviland, HSE Manager

Menneskene bak Maria

Å levere produksjonsstart på Maria foran plan og under budsjett, er et sterkt vitnemål om at Wintershall er i stand til å levere komplekse prosjekter. Erfaringene vi har gjort oss vil være en blåkopi for våre fremtidige utbygginger.

Hugo Dijkgraaf, Managing Director, Wintershall Norge

Wintershall DEA Logo

Wintershall har sammen med DEA blitt til Wintershall Dea.