Globale nettside

Wintershall har aktivitet over hele verden. Lær mer selskapets strategi, prosjekter og verdier på vår globale nettside.

www.wintershall.com

 

 

Wintershall Norge

Wintershall globalt
Språk:

Selskap Wintershall Norge

I Wintershall Norge får vi ting til å skje. Vi er et av de mest suksessrike olje- og gasselskapene på norsk kontinentalsokkel, og er en av de ledende operatørene i Norge. Norsk sokkel er blitt en av kjerneregionene i Wintershalls globale portefølje, og vi er kommet for å bli.

Wintershall Norge har en unik fordel ved å være en del av BASF-gruppen, verdens ledende kjemiselskap. Det gir oss en sterk økonomisk ryggrad og den støtte vi behøver for å oppnå våre ambisiøse målsetninger.

Vi har de siste årene hatt letesuksesser med blant annet Maria- og Nova-funnene, og vi jobber raskt for å utvinne reservene. I 2013 ble vi operatør for vår første produserende oljeplattform i Norge, Brage, og i 2015 ble vi operatør for vårt første undervannsfelt, Vega. Vi jobber ut fra et langtidsperspektiv og investerer rundt halvparten av vårt globale letebudsjett på norsk sokkel.

Jeg er stolt av å lede et av de mest dynamiske og ambisiøse operatørselskapene på norsk sokkel. Vi har bygget opp et fremragende team og sammen skal vi fortsette å levere nye suksesser.

Hugo Dijkgraaf, Administrerende direktør

Våre ambisjoner

Målet vårt er at Wintershall Norge skal være en av de ledende operatørene i Norge, som kjennetegnes ved evnen til å skape verdi og til å tiltrekke seg de beste folkene i bransjen. Vi har lykkes med aktivitetene våre i Norge, og ønsker å bygge videre på dette slik at vi når de utfordrende målene til Wintershall.

  • Sørge for «operational excellence» for videre lønnsom produksjon
  • Opprettholde langsiktig og solid vekst
  • Sikre fremragende HMS-arbeid
  • Styrke ekspertisen i alle oppstrømsaktiviteter
  • Skape verdier som foretrukken og pålitelig partner
  • Etterleve kjerneverdiene våre: være kreative, åpne, ansvarlige og initiativrike
  • Skape et motivert team – best i bransjen

Vi er overbevist om at vi må være kreative, åpne, ansvarlige og initiativrike for å oppnå våre ambisiøse mål.

Å være kreativ betyr å ha mot til å forfølge dristige ideer, samarbeide for å inspirere kolleger og hele tiden jobbe for å forbedre hvert eneste forretningsområde. 

Å være åpen betyr å være mottakelig for nye ideer, verdsette mangfold, ta del i andres suksess og si vår ærlige mening i et miljø gjennomsyret av tillit og respekt.


LES MER OM OSS

Å være ansvarlig betyr aldri å gå på akkord med sikkerhet, tilfredsstille strenge samsvarskrav og ta vår forpliktelse overfor samfunnet og miljøet på alvor. 

Vi skal være initiativrike og være sikre på at vi tar avgjørelser som utgjør en forskjell for partnerne våre og bidrar positivt til det norske samfunnet.

Historie Mer enn 10 år i Norge


April 2006

Wintershall Norge AS åpner kontor i Oslo


Januar 2007

Selskapet tildeles de første lisensene i TFO 2006


Oktober 2008

Wintershall Norge gir bud på alle aksjene i det børsnoterte lete- og produksjonsselskapet Revus Energy ASA


Desember 2008

Kjøpet av Revus Energy fullføres og Wintershall Norge kunngjør at all aktivitet i Norge flyttes til Stavanger


Januar 2009

Wintershall Norge tildeles seks utvinningstillatelser med fem operatørskap i tildelingsrunde TFO 2008 


Juni 2009

Wintershall Norge annonserer olje- og gassfunnet Grosbeak i selskapets første egenopererte letebrønn på norsk sokkel


Oktober 2009

Selskapet flytter inn i nye kontorlokaler i Hinna Park i Stavanger


November 2009

Wintershall øker eierandelene i Grosbeak-funnet til 45 prosent


Januar 2010

Wintershall Norge blir tildelt fire nye lisenser i TFO 2009, inkludert tre operatørskap 


Juli 2010

Funnene av Maria og Blakeney


Januar 2011

Wintershall Norge blir tildelt ti nye utvinningstillatelser i lisensrunde TFO 2010 og sikrer seg det høyeste antallet tillatelser på norsk sokkel etter Equinor


Februar 2011

Wintershall Norge vinner prisen Årets arbeidsgiver, rangert blant de tre mest attraktive arbeidsgiverne på sokkelen og blir nominert til Årets leteselskap


April 2011

Wintershall blir tildelt sitt første operatørskap i Barentshavet


Mai 2011

Wintershall øker andelene i Mariafunnet til 50 prosent


Januar 2012

Olje- og energidepartementet tildeler Wintershall Norge andeler i syv utvinningstillatelser i tildelingsrunde TFO 2011


Mars 2012

Skarfjell blir funnet


Mars 2012

Avgrensningsbrønn bekrefter høyt anslag for olje- og gassfunnet Maria 


Oktober 2012

Wintershall og Equinor bytter eierandeler knyttet til olje- og gassfeltene Brage, Vega, Gjøa and Edvard Grieg


Januar 2013

Olje- og energidepartementet tildeler Wintershall Norge tre nye utvinningstillatelser på norsk sokkel i TFO 2012


Januar 2013

Wintershall med vellykket avgrensningsbrønn på Asha Noor


August 2013

Wintershall Norge fullfører andelsbytte med Equinor


Oktober 2013

Åpner kontor i Bergen

Brage
Wintershall Norge tok over operatørskapet av Brage fra Equinor i oktober 2013.


Oktober 2013

Wintershall Norge tar over operatørskapet av Brage fra Equinor

Maria utbyggingen
Wintershalls plan for utvikling og drift (PUD) av Maria godkjent av Olje og energidepartementet


November 2013

Subsea tieback valgt som foretrukket utviklingsløsning for Wintershall sitt Mariafelt


Januar 2014

Wintershall blir tildelt åtte nye lisenser i Norge


Mars 2014

Wintershall Norge optimaliserer porteføljen i Nordsjøen. Nord-britiske andeler overtas av ungarske MOL Group


Juni 2014

Wintershall rangert som det raskest voksende store selskapet i Norge av bladet Kapital


Desember 2014

Nærmere undersøkelser antyder høyere reserver for Maria-feltet


Desember 2014

Wintershall kjøper ytterligere andeler fra Equinor i olje- og gassfeltene Vega og Gjøa, utviklingsprosjektet Aasta Hansteen, Asterix-funnet, rørledningsprosjektet Polarled og fire letelisenser


Januar 2015

Wintershall Norge blir tildelt åtte lovende lisenser med tre operatørskap i tildelingsrunde TFO 2014


Mars 2015

Wintershall Norge overtar operatørskapet for Vega fra Equinor

PUD for Maria levert
Wintershall leverte plan for utvikling og drift (PUD) av Maria-feltet til norske myndigheter


Mai 2015

Plan for utvikling og drift (PUD) av Nova-feltet levert til norske myndigheter

Maria utbyggingen
Wintershalls plan for utvikling og drift (PUD) av Maria godkjent av Olje og energidepartementet


September 2015

Plan for utvikling og drift (PUD) av Maria godkjent av Olje- og energidepartementet.


Januar 2016

Wintershall Norge blir tildelt syv lovende lisenser med fire operatørskap i konsesjonsrunde TFO 2015


August 2016

Milepæl i utbyggingen av Maria-feltet nådd når havbunnsrammer og rørledninger er installert på Haltenbanken i Norskehavet.


Oktober 2016

Wintershall feirer 10 år i Norge og flytter inn i nytt kontor i Stavanger.


Januar 2017

Wintershall Norge tildeles fem lisenser og to operatørskap i lisensrunde TFO 2016.


Mars 2017

Offisiell åpning av nytt kontorbygg i Stavanger ved Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie


Desember 2017

Produksjonsstart på Maria-feltet i Norskehavet ett år før planen


Januar 2018

Wintershall tildeles seks nye lisenser og tre operatørskap i lisensrunde TFO 2017

Wintershall "Project Developer of the Year" Maria Gullkronen Award February 2018


Februar 2018

Wintershall blir «Årets prosjektutvikler» for Maria-utbyggingen under prisutdelingen Gullkronen 2018.

Official Maria Field Opening March 2018


Mars 2018

Maria-feltet offisielt åpnet av ekspedisjonssjef i Olje- og Energidepartementet Lars Erik Aamot

Nova Opening PDO Submission Hugo Dijkgraaf 2018


Mai 2018

Plan for utvikling og drift (PUD) av Nova-feltet levert til norske myndigheter

Nova Campaign Wintershall Norwegian
Nova Campaign Wintershall Norwegian


September 2018

Plan for utvikling og drift (PUD) av Nova godkjent av Olje-og energidepartmentet

DEA Helme
DEA Helme


Oktober 2018

BASF og LetterOne ingår en avtale om å slå sammen Wintershall og DEA

Aasta Hansteen our company Wintershall


Desember 2018

Produksjonsstart på Aasta Hansteen-feltet

Wintershalls historie 80 år med suksess

Wintershall er Tysklands største produsent av råolje og naturgass og har virksomhet over hele verden. Wintershall Norges morselskap er et datterselskap av BASF, verdens ledende kjemikonsern. I over 80 år har Wintershall produsert olje og gass for det europeiske markedet, med letevirksomhet på fire kontinenter.

www.wintershall.com/milestones

Ledelse

Hugo Dijkgraaf
Hugo Dijkgraaf
Administrerende direktør
Janne Lea
Janne Lea
HMSK
Klaus Siebert
Klaus Siebert
Finans og informasjonsstyring
Guy Oakes
Guy Oakes
Leting
Eivind Torheim
Eivind Torheim
Utbygging
Alv Bjørn Solheim
Alv Bjørn Solheim
Teknisk direktør
Nils Helge Sørgård
Nils Helge Sørgård
Forretningsutvikling
Ellen Braune
Boring og brønn
Tone Samuelsen
Tone Samuelsen
Personal og forretningsstøtte
Tina Endresen Stornes
Tina Endresen Stornes
Juridisk
Børge Nerland
Børge Nerland
Produksjon
André Hesse
Prosjektdirektør Nova

We make things happen Our visual concepts

Lisensportefølje & partnerskap

Wintershall Norge har rundt 50 lisenser på den norske kontinentalsokkelen. Vi er operatør på cirka halvparten av lisensene som strekker seg langs hele norskekysten. I løpet av de siste årene har vi vært et av de mest fremgangsrike olje- og gasselskapene, og vi har nå startet utbygging av egenopererte felt for produksjon. Vi fortsetter letearbeidet i lisensene våre og samarbeider tett med våre partnere for å produsere olje og gass – fra de modne feltene i Nordsjøen og helt opp til Barentshavet.

LISENSPORTFØLJE & PARTNERSKAP

Wintershall DEA Logo

Wintershall har sammen med DEA blitt til Wintershall Dea.