Globale nettside

Wintershall har aktivitet over hele verden. Lær mer selskapets strategi, prosjekter og verdier på vår globale nettside.

www.wintershall.com

 

 

Wintershall Norge

Wintershall globalt
Språk:

Lisensportefølje & Partnerskap

De siste årene har Wintershall Norge fortsatt sin betydelige vekst i Norge. I dag har vi rundt 50 lisenser på den norske kontinentalsokkelen. Vi er operatør for mer enn halvparten av våre lisenser og de fordeler seg langs hele norskekysten. Selskapet er dermed en av de største lisensholderne i Norge og investerer omtrent halvparten av sitt globale letebudsjett her. Vi fortsetter letearbeidet i lisensene våre og samarbeider tett med våre partnere for å produsere olje og gass i hele området – fra de modne feltene i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

Lisensportefølje

Wintershall Norge vil opprettholde en sterk lisensportefølje for leting på norsk sokkel. Dette er avgjørende for vår strategi om å være en av de ledende operatørene i bransjen.

Vi har for øyeblikket rundt 50 lisenser og er operatør på over halvparten av disse. Lisensene våre er lokalisert over hele den norske sokkel, som inkluderer Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Lisensene omfatter både modne områder i Nordsjøen og Norskehavet, og mindre utforskede områder i Barentshavet.

Vi har hatt stor letesuksess de siste årene, med funn som Maria og Nova. Vi har også andeler i noen av de mest produktive funnene de siste årene som Knarr, Edvard Grieg og Aasta Hansteen.

Wintershall Norge er aktive i lisensrunder for nye områder på norsk sokkel. 

Wintershall Norge lisenskart

Wintershall Norge har rundt 50 lisenser på norsk sokkel, noe som gjør oss til en av de største lisensholderne.

  • Egenopererte lisenser
  • Partneropererte lisenser
close

LicenseName

Faktaside

Operatør:

Lisenspartnere:

Beliggenhet

Blokker

Dato for tildeling

Lisensrunde

Våre partnere Fordeling av lisensene

Wintershall Norges partnere er svært viktige i utbyggingen og driften av feltene våre. Vi har rundt 50 lisenser på den norske kontinentalsokkelen, og vi er operatør for rundt halvparten av disse. Vi har tro på å dele både risiko, verdi og ansvar i forbindelse med feltene med andre olje- og gasselskaper.

Vi deler alle våre lisenser med minst ett annet olje- og gasselskap, og vi har en plikt til å sørge for at disse lisensene administreres til det beste for alle andelshavere og samfunnet. Sammen med partnerne våre jobber vi mot felles mål.

Våre partnere er svært viktige for oss. De hjelper oss til å optimere verdien og minimere risikoen for lisensene våre, og vi gjør det samme for dem.

Nils Helge Sørgård, Head of Business Development & Commercial

Partnerskap med myndighetene Et positivt samarbeid

Wintershall Norge har et langtidsengasjement i Norge. Vi har tro på at samarbeid med myndigheter og leverandører sikrer positive resultater for samfunnet vårt. Hovedkontoret vårt ligger i Stavanger, men virksomheten strekker seg langs hele landet, og vi har tro på viktigheten av å dele vår suksess med alle lokalsamfunn hvor vi har virksomhet. Det er avgjørende for oss å ha et positivt partnerskap med nasjonale og lokale myndigheter i hele Norge, og det er i tillegg viktig å ha god kontakt med frivillige organisasjoner og lokale forretningspartnere. Vi ønsker å dele verdiene våre og knytte tette bånd, og vi sørger for at vi alltid er åpne, kreative, ansvarlige og initiativrike.


Vi har vært i Norge siden 2006, og vi gleder oss til flere tiår med positive partnerskap og gode resultater, og vi sørger for å samarbeide tett med myndighetene.

Svein Ildgruben, Ansvarlig for myndighetskontaktLeverandørforhold Et samarbeid basert på tillit

Wintershall Norge er en en ledende operatør på den norske kontinentalsokkelen. Vi vokser raskt, og vi ønsker å dele verdien av vår vekst med samfunnet, partnerne og leverandørene våre.


Vi har en gjennomsiktig og ikke-diskriminerende anskaffelsesprosess og ønsker å skape et forhold basert på tillit og samarbeid med leverandørene våre. Vi ser verdiene som leverandørene våre tilfører selskapet. Derfor ønsker vi å være en foretrukken kunde. I Wintershall Norge får vi ting til å skje - også for våre leverandører.

Anskaffelser Et tett samarbeid

Wintershall Norges anskaffelsesteam bidrar til økt verdi gjennom ukompliserte anskaffelsesprosesser og konkurransedyktige anbud. Anbudsprosessen er basert på gjennomsiktighet og lik behandling. Vi benytter Achilles felles kvalifiseringssystem i den første utvelgelse av anbud.

Gode resultater for Wintershall avhenger av gode leverandører ettersom de utgjør en betydelig del av våre prosjekter.

Cecilie Tefre, Leder av Procurement